Viršavimo ir bendravimo klausimas filognozijoje

Pirmojo „Filognozijos pradmenų“ tomo moralės koncepcijoje išskyriau kas-centrinę ir kuo-centrinę perspektyvas, kuriose renkamasi ar subjektai atskirtini neperžengiamomis ribomis ir jeigu peržengiama – koks pagrindimas bei kokie apribojimai. Kas-centras yra vardininkinis sumatas, atskleidžiantis objektą, suteikiantis jam vardą arba pavadinimą, jį įsubjektinantis; kuo-centras yra įnagininkinis sumatas, kuris įdarbina objektą, paverčia jį įrankiu arba instrumentu, arba priemone pasiekti … Daugiau: Viršavimo ir bendravimo klausimas filognozijoje

Teisėjas Dredas

Gana seniai rašiau apie gaujinio pjudymo operacijas, vykdomas subanditėjusių spec. tarnybų, todėl naują sezoną naudinga pradėti nuo temų priminimo. Sukūrus psichotroninius projektorius, naudojamus specialiose operacijose, toks susidorojimas tapo gana populiarus ir žinoti pagrindinius tokių psichologinių priemonių principus yra privaloma. Šioje vietoje galima priminti sątvaro pagrindinį principą, pasak kurio, žmogaus matomas pasaulio paveiksliukas visas yra viduje … Daugiau: Teisėjas Dredas

Ego modelis

Žmogaus psichikos teisingam supratimui ir formavimui, reikia pagilinti sątvarologijos modelį iki psichologinio modelio lygio. Tai reikalinga ir savianalizei, ir psichožvalgybai, be kurių neįmanoma sėkmingai veikti gyvenime, priešinantis psichologinėms operacijoms ir invazijoms. Filognozijoje sątvarologinis žmogaus modelis skirtas padėti žmogui ir ugdyti savo asmenybę, panašiai kaip formuojamas fizinis kūnas treniruotėmis. Norint sukurti atletišką kūną, reikia gerai išmanyti … Daugiau: Ego modelis

Utopinė vizija

A. Šliogerio „Būtyje ir pasaulyje“ pirmą kartą buvo aptarta gnostinio implanto koncepcija, kuri yra pagrindinė būties pažinimo forma, vadinama pseudotrancendentų projektavimu anapus fenomenų. Grynas, neįformintas sątvaras yra „būtis“, o pseudotranscendentų visuma vadinama „pasauliu“. Yra daug pažinimo būdų, daug matymo perspektyvų ir pseudotranscendentų rūšių, kuriais įvairiomis istorinėmis epochomis buvo kuriami pasaulėvaizdžiai. Turėjome mitologinius, religinius, maginius, filosofinius … Daugiau: Utopinė vizija