Mintirega sątvarologijoje

Sątvarologijos teorija turi daug pritaikymų, tačiau vienas iš svarbesnių yra psichožvalgyba, naudojama psichologinėse operacijose. Nesunku suprasti, kad ji gali turėti dvi kryptis – gynybinę ir puolamąją, priklausomai nuo to, kokioje situacijoje yra žmogus. Gynyboje žmogus gina savo teritoriją šiapus horizonto, kuri yra žinomas pasaulis, bandomas užgrobti invazinių jėgų; puolimas yra šio horizonto peržengimas, norint įsibrauti … Daugiau: Mintirega sątvarologijoje

Libertarinė sątvarologija

Ilgą laiką gyvenime save laikiau libertaru, todėl laisvės tema man nesvetima, kurią pats laikas įtraukti į filognozijos problemų lauką. Laisvės sugebėjimas tiesiogiai kyla iš žmogaus sampratos, aprašytos ankstesniuose tomuose, todėl šis klausimas yra centrinis sątvarologijoje. Yra galimybė bandyti laisvę tyrinėti ir hipostratiniu lygmeniu, tačiau čia jau aukštesnė pakopa, iki kurios norint pakilti reikia nusipelnyti. Laisvė … Daugiau: Libertarinė sątvarologija

Įvadas į olotologiją

Į sątvarologijos sistemą įeina daug įvairių sričių, kurios yra sątvarologijos sudėtinė dalis ir žinotinos visiems filognozijos studijuotojams. Kelios iš jų yra korporologija, oneirologija, psichologija, telepatologija (mintirega) ir pan. Tačiau šiame skyrelyje noriu pradėti naują skirsnį filognozijoje, kuris kyla iš mano 2017 metų lapkričio mėnesio tyrinėjimų, padėjusių pamatą olotologijai. Tai naujadaras neįtrauktas į žodyną ir galintis … Daugiau: Įvadas į olotologiją

Numatoma knyga

Šiuo metu, pagal tinklaraščio filognozija.com įrašus ruošiama nauja knyga, kuri turi papildyti jau išleistus 3 Filognozijos pradmenų ciklo tomus. Knygos numatomas pavadinimas yra "Juodasis drakonas", kurio paaiškinimas randamas mano tekstuose. Drakonas yra transcendencijos simbolis, kuris turi dv būsenas - juodasis drakonas yra miegantis, nepažintos transcendencijos drakonas, kuris simbolizuoja nepabudusią sąmonę. Jo antipodas ir kelio tikslas … Daugiau: Numatoma knyga