Sigilo suformavimas

Iš ankstesnės analizės gali būti neaišku, koks yra drakono sąmonės principas, nuo pradinio filognozijoje iki galutinio – baltojo drakono civilizacijoje. Iš karto reikia perspėti, kad šis žodis neturi būti suprantamas klaidingai, vadovaujantis asociacija drakonas – kažkokia pabaisa ar baidyklė. Ketvirto „Filognozijos pradmenų“ tomo terminų žodynėlyje paaiškinau, kad drakonas yra transcendencijos simbolis, o tai reiškia, kad … Daugiau: Sigilo suformavimas

Vakarų išsigimimo logika

Dabar pamėginkime panagrinėti J. Ivanauskaitės romaną „Miegančių drugelių tvirtovė“ šiek tiek kitokiu aspektu: atidėję transcendenciją ir metafiziką į šalį – kurios dalyvauja žmogaus gyvenime tik slaptu, nematomu būdu – pasigilinkime į prostitucijos ir moterų išnaudojimo klausimą politiniu, ekonominiu, socialiniu ir moraliniu požiūriu. Pirmiausiai turime apibrėžti visų dalyvių pagrindinius vaidmenis ir suprasti, kokia jų logika, psichologija … Daugiau: Vakarų išsigimimo logika

Gėrio ir blogio kova J. Ivanauskaitės romane “Miegančių drugelių tvirtovė“

„Sievos teorijos“ baigiamojoje dalyje pateiksiu savo teorijos praktinio pritaikymo pavyzdžių, išanalizuodamas kai kuriuos įdomesnius atvejus grožinėje kūryboje. Pirmas tyrimui pasirinktas romanas yra J. Ivanauskaitės kūrinys „Miegančių drugelių tvirtovė“, išleistas 2005 m., antro nepriklausomos Lietuvos dešimtmečio viduryje. Šis romanas svarbus savo keliamais metafiziniais klausimais, kurių pagrindinis – kokia blogio pasaulyje kilmė. Šis klausimas universalus, plačiai nagrinėtas … Daugiau: Gėrio ir blogio kova J. Ivanauskaitės romane “Miegančių drugelių tvirtovė“

Civilizacija pranašų vizijose

Praeitame skyrelyje išsiaiškinome pagrindinę, naują sievos teorijos temą, kuri yra madrigalo samprata psichovektoriaus sievoje. Šis terminas gali daugumai būti nesuprantamas ir reikalaujantis apibrėžimo, todėl skyrelį pradėsime nuo to. Madrigalas yra muzikoje naudojamas žodis, reiškiantis daugiabalsį kūrinį, dainuotą ankstesniuose šimtmečiuose. Šis kūrinys gali būti akomponuojamas, o gali būti neakomponuojamas muzikos instrumentais. Filognozijoje madrigalas naudojamas ne vokalinės … Daugiau: Civilizacija pranašų vizijose

Laisvės madrigalas

Filognozinės civilizacijos pagrindimui turime paaiškinti, kaip renkantis civilizacijos kryptį formuojama mokslo ir žinių sistema, naudojant Mockaus parametrų madrigalą. Tai mano modelis, paaiškinantis kur ir kodėl ten pasuko mokslo civilizacija, kryptį paveldėjusi iš senovinės jėgos ir prievartos kultūros, kuri būdinga magijos, mitologijos, religijos ir net filosofijos civilizacijoms. Moksle ryškiausias jėgos civilizacijos teoretikas yra I. Niutonas, todėl … Daugiau: Laisvės madrigalas

Epsilon strata

Kiekviena civilizacija bendrijoje turi savo pagrindinę kuriančią ir globojančią instituciją, kuri yra jos pagrindas. Institucija gali būti viena, kaip bažnyčia, o gali būti jų tinklas, bendru susitarimu visoje planetoje diegiantis tą pačią programą. Šią struktūrą vadinu epsilon strata ir epsilon kasta, kuri yra gnostinis apskritimas, įrėminantis teritorijoje gyvybinį procesą, teorijomis ir kultūrinėmis jų išraiškomis. Pavyzdžiui, … Daugiau: Epsilon strata

Filognozija ir ekosofija

Filognozijos tikslas – tapti 4 kategorijos civilizacijos centrine doktrina, kuri būtų post-scientistinio stiliaus, įveikusi 3 kategorijos mokslinę civilizaciją, pasukusią žmoniją neteisinga kryptimi, grasinančią sunaikinti Žemę, plečiančią vargo pasaulį. Propaganda yra graži, bet ji nerodo tikro vaizdo, kuris šiuo metu net neįsipavidalinęs ir visos problemos nukeltos į ateitį, kol šiandien iš technologijų grobstomi pasakiški pelnai. Filognozija … Daugiau: Filognozija ir ekosofija

Atnaujinta “Biblioteka“

Norintiems susipažinti su "Filognozijos pradmenų" teorija, nuo šiol tai galima padaryti "Bibliotekos" skiltyje, kur bus galima parsisiųsti skaitmeninių knygos variantų. Nuo šiol nereikės knygynuose ieškoti spausdintų knygų arba failų parsisiuntimui M. Mažvydo bibliotekoje. Tai galima padaryti šiame puslapyje. Šiuo metu paskelbtas 4 tomas, "Juodasis drakonas", kuris yra svarbiausias. Kiti tomai bus paviešinti vėliau. Taip pat … Daugiau: Atnaujinta “Biblioteka“

Sugrįžimo prasmė

Ne kartą rašiau, kad Lietuvoje A. Šliogeris yra sątvarologijos pradininkas, kurio kūryba buvo vienas iš filognozijos ir sievos teorijos šaltinių. Šią savo teoriją jis išdėstė pagrindiniame veikale „Niekis ir Esmas“, kuriame atkleidė klepsidros struktūros idėją, filognozijoje vadinamą sątvaru, kuris yra psichovektoriaus, vadinamo sieva, surinkimo vieta. Mano sątvaro teorija yra modifikuotas ir išplėstas A. Šliogerio klepsidros … Daugiau: Sugrįžimo prasmė

Civilizacijos skalė

„Sievos teorija“ yra atskleidimo dalis, kurioje parodomas pagrindinis dabartinės civilizacijos principas ir atskleidžiama, kokie galimi jos judėjimo keliai ateityje. Šio veiklos masto kontrole užsiima atsiskyrusi civilizacija, kurioje norima sukurti žmonijai geriausią įmanomą ateitį. Tai nėra lengvas darbas, nes reikia suderinti daugybę priešingomis kryptimis judančių vektorių, tačiau tikima, kad žmonių protas nugalės. Visa žmogaus evoliucija įdedama … Daugiau: Civilizacijos skalė

Sievos trajektorija

Išdėstyta teorija sujungiama gyvenimo trajektorijoje, kurioje dalyvauja visi sievos komponentai, sutraukiami į eiolinius psichovektorius. Trajektorija yra ne kas kita psichovektoriaus apsibrėžimų ir apibrėžimų seka, kurioje sąmonė renkasi judėjimo kryptį gyvenime. Šiame apsibrėžinėjime ir apibrėžinėjime dalyvauja daugybė įvairių faktorių, kurie žmogui ir jo gyvenimui suteikia formą. Jos gali būti labai įvairios – nuo to priklauso gyvenimo … Daugiau: Sievos trajektorija

Transcendencijos teorijos

Užbaigdami knygos įžanginę dalį, turime paaiškinti likusias sątvarologijos sąvokas, kurios yra sievos modelio paskutinis potėpis. Tos sąvokos yra tulpa ir alpa, sievos burės struktūroje žymimos T. Tuo atveju, jeigu sumatai atskiriami, jie žymimi kaip TULPA ir ALPA. Tulpa apibrėžiama kaip dirbtinis sumatas, kurį žmogus susikuria iš savo vidinių resursų. Nuo vaizduotės ji skiriasi tuo, kad … Daugiau: Transcendencijos teorijos