Mėnuo: gegužės 2021

Dievo mirties pasekmės

Dievo mirties pasekmės

Šis tomas skirtas paaiškinti, kas yra žmogus kaip aplinką suvokianti sistema, pamatyta tiek iš išorinės, tiek iš vidinės perspektyvos. Mano požiūris filosofijoje yra naujas, neturėtas nė vieno filosofo, todėl vertas viešinti knygose, norintiems suprasti. Čia pakartosiu tą dalį, kuri jau viešinta ankstesniuose „Filognozijos pradmenų“ tomuose, o toliau – pamėginsiu išplėsti mintį. Pirmas skyrius skirtas sątvaro … Skaityti toliau Dievo mirties pasekmės

Devynių vartų doktrina (9VD)

Devynių vartų doktrina (9VD)

Sename įraše, pavadintame „Begalybės kelias“, aiškinau, kad žmogaus gyvenimas, jeigu jis turi besiplečiantį horizontą iš melo į tiesą, pereina tris etapus: 1) reaktyvusis etapas, kurio metu žmogus tik reaguoja į aplinką, reiškia savo nepasitenkinimą, pyktį ir pretenzijas, bet nesuvokia savo pasipriešinimo esmės ir pagrindinių principų; 2) racionalusis etapas, kai iš emocinės sąmonės pereinama prie protinės, … Skaityti toliau Devynių vartų doktrina (9VD)

Dirbtinis hipostratų sumavimas

Dirbtinis hipostratų sumavimas

Kaip jau ne kartą buvo sakyta, kontinuumas yra pagrindinė gnostinio implanto, sudarančio gnostinius kūnus, formavimo priemonė, kuri naudojama tikrovės modeliavimui. Kontinuumą galima apibrėžti kaip aibę, judančią nuo vieneto iki begalybės, 1 → ∞. Galime turėti du tokių kontinuumų variantus: pirmas, kontinuumas su ribos begalybe ir antras, kontinuumas su neapibrėžta struktūra. Žmogaus sumatorius yra unitarinis kontinuumas, … Skaityti toliau Dirbtinis hipostratų sumavimas

Ateinančių dviejų metų planas

Ateinančių dviejų metų planas

Ateinančiais dviem metais planuojami du "Filognozijos pradmenų" tomai, kuriuose bus išplėstas jau turimas teorinis filognozijos modelis, ir bus pereita prie praktinių dalykų, kuriems jau padėtas pamatas sąmonėse. Šeštas tomas bus "Filognozijos pradmenys: šviesos arka" ir bus skirtas apibendrinti sątvarologijos sistemą; septintas tomas bus "Filognozijos pradmenys: drakono akis", ir jis bus skirtas substratologijai, arba gnostinių kūnų … Skaityti toliau Ateinančių dviejų metų planas

Posthumanizmo įveika

Posthumanizmo įveika

Tie, kas domisi filognozijos projektu, turi žinoti, kad mano sugraduota metafizinė skalė turi 1000 dalių, kur kiekviena dalis atitinka maždaug vienerius metus, informacijos kiekį išreiškiant laiku. Šis laikas / informacija dalinama į 5 epochas, atskleistas „Gyvybės magijoje“. Pirma epocha vadinama „magine“ todėl, kad joje posthumanistinės technologijos slaptinamos, draudžiamos, dėl to apipintos mistikos aureole ir legendomis. … Skaityti toliau Posthumanizmo įveika