Mėnuo: birželio 2021

Techninis daiktas

Techninis daiktas

Šiame skyrelyje aptarsime pagrindinius pažinimo sątvarologijos principus, kurie skiriasi nuo psichologinės sątvarologijos, nes pažinimo psichovektoriaus tikslas yra atskleisti tikrovės paslaptis, o psichologija yra tik elgesio motyvatorius. Ši sątvarologija yra pagrindinis filognozijos skyrius, kuris tiria vidinę sumatoriaus sandarą, skirtingai nuo gelminės filognozijos, kuri tiria substratus. Koks yra pagrindinis pažinimo principas, kas sumatorių daro gebantį pažinti, atsakyti … Skaityti toliau Techninis daiktas

Absoliutaus žinojimo rūšys

Absoliutaus žinojimo rūšys

Norint suprasti visą rodančiojo sątvaro gelmę, reikia gerai suprasti visas šviesos / tamsos rūšis, kurios aiškinamos nuo ketvirto „Filognozijos pradmenų“ tomo, ir kurių yra daugiau, negu aprašyta „trijų saulių“ koncepcijoje. Žinoma, ši teorija galioja, tačiau ją reikia gerokai išlėsti. Pirmiausiai prisiminkime, kas tai yra. Žmogus tikrovę mato per tris langus, kuriuose yra trys šviesos ir … Skaityti toliau Absoliutaus žinojimo rūšys

Ontologinės būsenos susbtancijoje

Ontologinės būsenos susbtancijoje

Norėdamas suprasti save, žmogus turi atsakyti į sąmonės klausimą, kuris yra sunkioji filosofijos problema. Ši problema sunki todėl, kad mūsų realybės supratimo gylis nepakankamas, ir ta jos dalis, kuri yra jos pagrindas, kol kas nepasiekta. Filognozijoje tikima, kad tai galiausiai bus išspręsta ir šiam įvykiui turi būti ruošiamasi – ne tik kuriant darbines teorijas, bet … Skaityti toliau Ontologinės būsenos susbtancijoje

Filognozų asociacijos įstatų santrauka

Filognozų asociacijos įstatų santrauka

„Filognozų asociacija“ (FA) kol kas yra užuomazgos stadijoje ir turi tik vieną narį, kuriuo esu aš, asociacijos steigėjas, pradžią jai davęs „Filognozijos pradmenų“ antrajame tome. Kadangi filognozijai jau beveik du metai ir pats laikas pamėginti į asociaciją įtraukti daugiau žmonių, turiu, kaip steigėjas, pristatyti priėmimo procedūrą. Galimi du priklausymo asociacijai būdai: a) kandidatai, kurie veikia … Skaityti toliau Filognozų asociacijos įstatų santrauka

Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Kaip suvokiame aplinkinį pasaulį visi daugmaž žinome – gaunamas koks nors signalas, kuris tada apdorojamas smegenyse. Pagrindiniai signalai yra optinės bangos, garso bangos arba cheminės medžiagos. Pirmi du signalai formuoja aplinkinio pasaulio vaizdą, visi kiti, išvardinti ir neišvardinti – sudedami į kūno suvokimą. Orientacijai aplinkoje, žinoma, svarbiausi išoriniai signalai. Elementarų jų supratimą galima apibendrinti žodžiu … Skaityti toliau Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Natūralus tikrovės techniškumas

Natūralus tikrovės techniškumas

Vienas iš filognozijos pirmtakų, gyvenęs 18 a., yra I. Kantas, įvykdęs revoliuciją metafizikoje, atskleisdamas jos pradinio etapo sątvaro sandarą, nuo kurios prasideda tikrovės pažinimo kelias ir modernioji mokslo era. Jis aiškiai parodė kuo skiriasi tikras ir spekuliatyvus pažinimas, nubrėžė ribas protui, naudojančiam įprastines pažinimo priemones. Tos įprastinės priemonės yra minties ir daikto dvistata, kurios metu … Skaityti toliau Natūralus tikrovės techniškumas

Psichologinės tardymo priemonės

Psichologinės tardymo priemonės

(Prisiminimui keletas metodinių patarimų, kai naudojamas psichiatrinis smegenų apdorojimas psichologinės operacijos metu. Gali būti taikoma gaujinio pjudymo metu, telepatinio teorizavimo, kai žmogų norima palenkti savo valiai, palaužti padaryti klusniu įsakymų vykdytoju.) Dabar aprašysiu metodus kaip gintis, kai įvairiomis telepatijos rūšimis yra piktnaudžiaujama. Šiuos metodus reikia žinoti, norint išmoti duoti tinkamą atkirtį įsibrovėliams. Psichotroninio sąmonės užgrobimo … Skaityti toliau Psichologinės tardymo priemonės

Seksualinio elgesio tipologija

Seksualinio elgesio tipologija

(Senas straipsnis iš "Sievos teorijos", kad neprailgtų vasara laukiant naujų tekstų ir naujos knygos. Tema seksologinė, tinka prie ansktesnio straipsnio ir aprašo šių dienų realijas Vakarų civilizacijoje. Tinka kaip pipirai prie šių dienų lietuviškų tradicinių vertybių.) Paskutiniame skyrelyje parodytą seksualinės energijos perteklių, galima suskirstyti į tipus, kaip jau iš dalies ir buvo padaryta, tačiau mūsų … Skaityti toliau Seksualinio elgesio tipologija