Mėnuo: spalio 2021

Skaitmeninė knyga “Ateities istorija“

Skaitmeninė knyga “Ateities istorija“

Skyriuje Knygynas patalpinta naujos knygos D. Mockus "Filognozijos pradmenys: ateities istorija", 6 tomo skaitmeninė versija, kurią galima parsisiųsti nemokamai. Norintys Lulu.com knygyne gali įsigyti popierinę knygos versiją. Visas susijęs aprašymas yra knygyno puslapyje, o dar smulkiau sužinoti galima pavarčius knygą. Knyga įeina į "Filognozijos pradmenų" ciklą ir yra vadovėlis tiems, kas nori geriau suprasti žmogaus … Skaityti toliau Skaitmeninė knyga “Ateities istorija“

Grožio metafizika

Grožio metafizika

Žmogaus šviesos arka sudaryta iš didžiosios sievos, kuri yra išorinis pasaulis, sudarantis jos gyvybinį pamatą tikrovėje bei mažosios sievos, kuri yra gyvybės psichologinis antstatas. Didžioji ir mažoji sieva yra antitezinė struktūra, kurioje subjektas ir objektas orientuotas vienas į kitą, daro vienas kitam abipusį poveikį – tikrovė žmogui, o žmogus tikrovei. Nuo to, koks šio poveikio … Skaityti toliau Grožio metafizika

Bruno

Bruno

Viršžmogis, vokiškai „ubermensch“, yra viena iš kertinių F. Nietszches filosofijos sąvokų, kurioje jis apibrėžia tai, kaip supranta žmogų. Žmogus yra gyvūnas, kurio tikslas – rūšinio tipo evoliucija, kurioje jis tampa vis stipresnis ir galingesnis, įgyja vis tobulesnius sugebėjimus ir galias, skirtas valdyti žemę ir kosmosą. Nietzsche kalba ne tiek apie atskirą individą, kuris savo sugebėjimais … Skaityti toliau Bruno

Civilizacijų kryžkelė

Civilizacijų kryžkelė

Nepriklausoma Lietuvos Respublika paskelbta prieš trisdešimt vienerius metus, gavus istorinį šansą atkurti lietuvių tautos civilizacijos projektą, kuris būtų laisvas nuo okupacinių ir invazinių ideologijų, ieškant tautai tikrai baltiškų metafizinių pamatų tolesnei jos raidai. Metafizinius pamatus kloja filosofai, kurių istorinis paveldas, dabartinis statusas ir galimybės nėra labai aukšto lygio, išskyrus kelis išimtinius atvejus. Filognozijos projektas skirtas … Skaityti toliau Civilizacijų kryžkelė

Ašiniai žmonės

Ašiniai žmonės

Kaip visi žinome, žmonija praėjo tris vystymosi etapus: laukinį, kuris buvo gamtinio žmogaus pasaulis, su dominuojančia priekine sąmone; kultūrinį, kuris prasidėjo su kalbos išsivystymu ir paprastų kultūrinių daiktų ir įrankių gaminimo išplėtojimu; ir techninį, kuriame dominuoja protas, dirbtinio pasaulio gamyba. Savo sątvarologijoje tokį principą naudojo A. Šliogeris, kuris struktūrą aiškino tiek kaip istorinį procesą, tiek … Skaityti toliau Ašiniai žmonės

Vilties spindulys

Vilties spindulys

Vystydami filognozijos pradmenų projektą turėsime įveikti daug sunkumų ir išspręsti daug neišsprendžiamomis atrodančių problemų, viena kurių yra natūralios tvarkos apvertimo problema, kuri atrodo esanti vienintelis įmanomas civilizacijos kelias, tačiau geriau patyrinėję suprantame, kur jis mus veda – ne ten, kur norėtume matyti planetą ateityje. Vizionierių užduotis – parodyti tai, kas mūsų laukia ateityje, kokios mūsų … Skaityti toliau Vilties spindulys