Filosofo kelias

Šiame skyrelyje panagrinėsiu A. Šliogerio, svarbiausio Lietuvos nepriklausomybės pradžios filosofo, filosofinę teoriją filognozijos metodu, norėdamas išryškinti pagrindinę jos struktūrą, kuri yra baltojo drakono struktūros pirmtakė. Remsiuosi vėlyvąja filosofo metafizika, kurios kertinės idėjos buvo pristatytos knygoje „Niekio vardai“ (1997). Susistemintos ir išplėstos jos buvo knygoje „Niekis ir esmas“ (2005), kuri yra A. Šliogerio magnum opus, vainikavęs … Daugiau: Filosofo kelias

F. Nietzsches moralės teorija

Į gyvybės procesą kiekvienoje teritorijoje galima žiūrėti iš dviejų perspektyvų, kurios yra genealoginė ir protinė. Genealoginėje perspektyvoje žmonės tarpusavyje organizuojasi genetiniu pagrindu, arba vadinamaisiais kraujo ryšiais, nuo žemiausio iki aukščiausio socialinio darinio. Tokių darinių yra šeši. Juos savo teorijoje žymėsiu raide A ir numeriu. A1 – tauta A2 – gentis A3 – klanas A4 – … Daugiau: F. Nietzsches moralės teorija

Vikipedija

Darius Mockus (g. 1975 m. liepos 20 d. Kaišiadoryse) - Lietuvos anglų kalbos filologas, vertėjas, rašytojas ir filognozas, šiuo metu vystantis nepriklausomą tinklaraštininko veiklą. Taip pat yra nepriklausomos, kol kas neregistruotos "Filognozų asociacijos" pirmininkas. Biografija 1994-1997 m. studijavo Vilniaus universitete, anglų filologiją, tačiau baigė tik du kursus. 2000-2005 m. VDU studijavo anglų filologiją ir įgijo … Daugiau: Vikipedija

Holoplastinės filognozijos formulės

Globalines metafizines struktūras filognozijoje įprasta aprašinėti formulėmis, kuriose parodomas pagrindinis tikrovės mąstymo principas. Šis metodas artimas tam, kuris naudojamas moksle ir reikalingas žinių supaprastintam ir glaustam perteikimui be nereikalingo tuščiažodžiavimo bei minčių balasto. Toks principas nėra privalomas ir jis nėra vienintelė filognozijos forma, tačiau pateikiant pradmenis – labai patogus būdas parodyti filognozijos problemos esmę. Formules … Daugiau: Holoplastinės filognozijos formulės

Drakono akis. 2022 m.

Prasidėjo naujausios knygos ruošimas leidybai, ir knyga pasirodys 2022 m. pavasarį. Bus popierinis ir elektroninis variantas, elektroninę versiją bus galima gauti nemokamai šiame puslapyje arba M. Mažvydo bibliotekoje. Spausdinta versija bus platinama Lulu.com knygyne, kur ją rasti galima įvedus mano pavardę. D. Mockus. Filognozijos pradmenys: drakono akis. 7 tomas. 2022 spausdinta ISBN 978-609-475-873-7 D. Mockus. … Daugiau: Drakono akis. 2022 m.

Kodėl filognozai – liberalai?

Ankstesniuose tomuose buvo paaiškinta, kad žmones organizuoti galima protiniu ir natūraliu principu, kurie geometriškai susikonfigūruoja kaip gyvenimo vektorius, kuris įbrėžtas į gnostinį apskritimą turint tikslą į gyvybinį procesą įvesti protinę tvarką, organizuoti žmones. Ilgą laiką santvarkos principas buvo prigimtinis, genetinis, tačiau vystantis civilizacijai buvo sukurta santvarkos idėja, kuri formuojama ne vien natūraliu, bet ir protiniu … Daugiau: Kodėl filognozai – liberalai?

F. Nietzsche’s “ateities filosofai“

Kaip jau buvo paaiškinta, praeities ir ateities istorijoje vyko ir vyksta kova tarp saiko ir begalybės žmogaus, arba vadinamosios juodojo ir baltojo drakono civilizacijos. Civilizacijų medyje turime tris ašis, kurios žymi saiko žmogaus principą – centre ir du begalybės žmogaus variantus iš šonų: silpnąjį ir stiprųjį. Saiko žmogaus istorijos linijos iliustravimui naudojame A. Šliogerio filosofiją, … Daugiau: F. Nietzsche’s “ateities filosofai“

Pirmapradžio žmogaus analitika

M. Heideggerio „Būtyje ir laike“ sąmonės laikiškumas parodomas kaip vienas iš svarbiausių jos atributų, kuris iš gyvenimo vidaus suvokiamas kaip būtis-mirties-link. Tai pagrindinis jos egzistencialas, kuriuo įrėminami visi kiti pasauliniai ir psichologiniai egzistencialai. Jo esmė paprasta, suvokta per visą žmogaus istorija, kad gyvenimas laikinas, žmogus mirtingas, jo galimybės ribotos. Išvirkščioji šio fakto pusė – amžinybės … Daugiau: Pirmapradžio žmogaus analitika

Trys keliai

„Filognozijos pradmenyse“ nepretenduoju į išsamią filosofinių sistemų analizę, o pateikiami filosofai skirti tik mano pagrindinių idėjų iliustracijai, todėl jie nebūtinai tiksliai atitinka vadovėlines tiesas. Mano interpretacija yra tik mano interpretacija, kuri nesiekia mokslinio tikslumo ir neabsoliutina jokių faktų, tik siekia per žinių ir proto prizmę parodyti mano asmeninį žvilgsnį į tikrovę. Šiame skyrelyje noriu paaiškinti … Daugiau: Trys keliai

Drakono akis. Viršelis

Kitais metais pasirodys "Filognozijos pradmenų" 7 tomas, kurio numatomas viršelis pateikiamas toliau. "Drakono akis" yra svarbiausia naujo tomo koncpecija, kuri rodo koks civilizacijos išsivystymo laipsnis pagal atvertos tikrovės procentą žmogaus sąmonėje. Ji sudaro pagrindinę civilizacijos struktūrą, ir ją naudojant galima paaiškinti visas jos teorines galimybes, kuriomis naudojantis galima prognozuoti ateitį, rinktis vystymosi kelius, išvengti klystkelių, … Daugiau: Drakono akis. Viršelis

Technofašizmo logika

Filognozijos tikslas – pateikti naują žmogaus teoriją sampratų ir santvarkų kontekste tam, kad būtų pagerinta žmogaus būklė ir sukurta aukštesnės kokybės civilizacija. Žmogus turi būti suprantamas holoplastiniu supratimu, kuriame būtų atskleista ir jo matoma, ir nematoma dalis. Šia prasme žmogus sudarytas iš sumatoriaus ir pirmapradžio kūno, kurie sudaro jo pagrindinius sandus. Kadangi sumatorius yra atvertoji … Daugiau: Technofašizmo logika

Auksinis vidurio kelias

Fundamentalaus gyvybės principo aprašymui labai patogu naudoti G. Hegelio atskleistą struktūrą tezė, antitezė ir sintezė. Ji rodo tris pagrindines pasaulio vystymosi pakopas, kurios yra negyvas pasaulis, gyvybė ir technika. Tam, kad technika įeitų į savo esmę, ji turi sukurti pilną veidrodinį natūralaus pasaulio atspindį, kur tezė turi dirbtinę tezę ir antitezė – dirbtinę antitezę. Tai … Daugiau: Auksinis vidurio kelias