Civilizacija Atėnų, Jeruzalės ir Vilniaus akimis

Šiame „Filognozijos pradmenų“ tome, kuris vadinasi „Drakono akis“, pateikiu pagrindinį sąmonės modelį, kuris atsirado civilizacijai perėjus iš silpnosios į stipriąją struktūrą. Šis perėjimas žymi natūralios tvarkos apvertimą, kuriame mažoji ir didžioji sieva sukeičiama vietomis, po truputį pradedant transcendentinę realybę įtraukinėti į vidų, verčiant ją teorijomis ir mokslu. Silpnoji struktūra yra tik kūryba ir menas, o … Daugiau: Civilizacija Atėnų, Jeruzalės ir Vilniaus akimis