“Filognozų asociacijos“ konstitucija

Vis labiau ryškėjant filognozijos teorinio modelio kontūrams, turi būti plečiamas ir „Filognozų asociacijos“ koncepcijos modelis. Šis modelis – tai taisyklių rinkinys, pagrįstas žmogaus sampratos ir santvarkos idėjomis, kurių pagrindu būtų galima organizuoti žmones. Kadangi tai „asociacija“ turi būti įstatai, tačiau iš esmės niekas nepasikeis, jeigu įstatus pavadinsime „konstitucija“. Šiame skyrelyje kol kas pačių taisyklių neviešinsiu, … Daugiau: “Filognozų asociacijos“ konstitucija

Angelų diena

Šiame skyrelyje panagrinėsiu Įvykio sąvoką istorijos sigilo prasmių kontekste, nes tai reikalinga pilnam gyvenimo kelionės išorinio apipavidalinimo priemonių supratimui, be kurio neįmanoma suvokti nei istorinio proceso, nei savo gyvenimo vaidmens jame. Pagrindinis mūsų laukiantis Įvykis yra vadinamoji Angelų diena, kuris yra dabarties pasaulio pagrindinė mitologema, formuojanti socialinius, ekonominius, filosofinius ir politinius procesus. Kas tai yra … Daugiau: Angelų diena

Kas yra “filognozijos cintamani“?

Metafizinės santvarkos hierarchija buvo paaiškinta holoplastinę tikrovę dalinant į zonas, kurios vienaip ar kitaip prisideda prie žmogaus atsiradimo. Tokių bendrų zonų yra šešios, padalintos į vidines ir išorines, išreikštas ir neišreikštas. Prieš pradėdamas šiame skyrelyje nagrinėti pagrindinę magijos temą, paaiškinsiu visų zonų reikšmes, nes jų žinojimas reikalingas „magijos akto“ transcendentinės trajektorijos supratimui. Vidinės zonos: Z6 … Daugiau: Kas yra “filognozijos cintamani“?

Gyvenimo filosofija

Savo knygoje „Apie sielą“ Aristotelis pateikė visa apimančią žmogaus teoriją, kurioje žmogaus žemesniąsias ir aukštesniąsias dalis vadino „sielomis“, psyche. Jo supratimu, kiekvieną gyvūną sudaro augalinė, gyvūninė ir racionalioji siela, tai yra, kūnas, instinktai ir protas. Aukščiausia siela yra racionalioji, būdinga tik žmogui, gyvūninė siela būdinga aukštesniesiems ir žemesniesiems gyvūnams, o augalinė – augalams. Toks gyvybės … Daugiau: Gyvenimo filosofija

Atverti ir neatverti klodai

Didžiausias proveržis civilizacijoje pasiekiamas tada, kai atrandamas naujas principas hipostratinėje didžiojoje sievoje, surandant būdą kurti dirbtinę sąveiką, formuoti arba ardyti simetrijas, moduliuoti, švitinti, skenuoti, filmuoti ir pan. Kadangi pats žmogus yra hipostratoje, jis savo kūno dalimis su ja sąveikauja tiesiogiai, gali valdyti įrankius ir prietaisus, kurių pilno vaizdo sumatoriuje nematome ir sąveikos dėsnius tik įsivaizduojame … Daugiau: Atverti ir neatverti klodai

D. Mockaus sątvarologija

Norėdami suprasti, kas yra „D. Mockaus sątvarologija“ turime pradėti nuo pradžių, prisimindami, kas yra filognozija. Šis naujadaras sudarytas iš graikiškų žodžių, reiškiančių „pažinimo meilė“, kuriuo keičiu žodį filosofija – „išminties meilė“. Išminties sąvoka – platesnė už pažinimo, vadinasi filosofijos mokslas – platesnis už pažinimo mokslą, arba kitaip sakant, filognozija yra susiaurintas filosofijos variantas, kuris koncentruojasi … Daugiau: D. Mockaus sątvarologija

Platono saulė

Platoną galima laikyti pirmu filosofu Vakarų civilizacijoje, kuris iškėlė ir apmąstė sątvarologijos idėjos pradinį variantą, kuris tapo visų vėlesnių sątvarologijų istorijoje pagrindu. Norint suprasti, kaip šią idėją suprato didieji graikai, geriausia pradėti nuo Platono dialogų. Imant pačias ištakas, galima laikyti, kad Platono filosofija yra pirma filognozijos sątvarologijos idėjos forma, o Platoną – pirmu teorijos autoriumi, … Daugiau: Platono saulė

Slapta filognozijos dalis

Šiame skyrelyje pakalbėsiu apie filognozijos dalį, apie kurią informacijos pateikta nedaug, nes tai ezoterinė filognozijos doktrina, skirta tik inicijuotiems. Pats jos turinys nebus atskleistas, tačiau tam, kad žmonės orientuotųsi, pateiksiu globalinį vaizdą, kuriame bus aiškiai parodyta, kur jame yra slaptosios filognozijos dalies vieta. Tai, ką iki šiol rašiau, buvo egzoterika, arba informacija skirta viešinimui; tuo … Daugiau: Slapta filognozijos dalis

Krikščionybės klystkeliai

Kadangi krikščionybė yra vienas iš kertinių Vakarų civilizacijos akmenų, norėdami turėti pilną orientaciją, turime suprasti krikščionių doktrinos esmę, rekonstruojamą pagal išlikusius tekstus, Bažnyčių istoriją, filosofines įžvalgas ir žmogaus tikrovės supratimą. Filognozijoje tai svarbu kaip vienas iš svarbesnių atvejų istorijoje, kai žmogaus tikrovė buvo aiškinama tokiu plačiu, visaapimančiu ir kosmologiniu žvilgsniu, parodant jo vietą ir likimą … Daugiau: Krikščionybės klystkeliai

Istorinio proceso dėmenys

Istorijos sigilas šiame etape yra pagrindinis tikrovės modeliavimo įrankis, pirmą kartą aprašytas „Drakono akies“ tome, tačiau neišsemtas ir tinkamas tolesniam darbui. Kaip prisimenate, jis sudarytas iš dviejų horizontaliai sukabintų U raidžių, kur sankirtos centre yra gyvybės, gyvenimo segmentas ir iš centro einančios dvi priešingos kryptys: į transcendenciją ir istoriją. Transcendencijos ir metafizikos klausimai jau buvo … Daugiau: Istorinio proceso dėmenys

Metafizinė santvarka

Savo paprastose minties formose, kuriose apmąstomas žmogus, tikrovė ir jo likimas, filosofija turi gyvenimo išminties pavidalą, kurioje sprendžiami moralės, gyvenimo prasmės, kūrybos, tikėjimo klausimai. Tačiau kai filosofija iš išminties, supratimo būsenos pereina prie pažinimo klausimo, ji suartėja su filognozija, kurioje atsitolinama nuo psichologinės ir egzistencinės filosofijos formos, tampa griežta, logiška, metodiška, įprastas žmogaus būsenas daranti … Daugiau: Metafizinė santvarka