Mėnuo: balandžio 2022

Kas yra filognozija?

Kas yra filognozija?

Į klausimą, kas yra filognozija, yra paprastas ir sudėtingas atsakymas. Paprastas - tai pažinimo meilė, kaip filosofija yra išminties meilė, ir skirta tikrovės tyrinėtojams. Žinome, kad civilizacijos vystymasis praėjo penkis etapus: Magija.Mitologija.Religija.Filosofija.Mokslas. Filognoziją galima rašyti į šį sąrašą, kaip atskirą civilizacijos formą, kuri naudojama planetos valdovų, o išvardintos formos, tik šios pagrindinės atsišakojimai, prometėjizmas. Atėjo … Skaityti toliau Kas yra filognozija?

Kaip suprasti A. Šliogerį?

Kaip suprasti A. Šliogerį?

Devintas „Filognozijos pradmenų“ tomas daugiausiai remiasi juodosios liepsnos teorijos pirmtaku Lietuvoje, kuris yra iškiliausias nepriklausomos respublikos filosofas A. Šliogeris, ypač savo knyga „Niekis ir esmas“ (2005). Savo filosofijoje jis naudoja Niekio sąvoką, kuri filognozijoje perinterpretuojama kaip juodoji liepsna, bet nurodo tą pačią metafizinę realybę ir kryptį. A. Šliogeris knygoje kuria metafizinę žmogaus teoriją, kurioje aiškina … Skaityti toliau Kaip suprasti A. Šliogerį?

Juodosios liepsnos sieva

Juodosios liepsnos sieva

Pagrindinė žmogaus teorijos koncepcija filognozijoje susijusi su juodosios liepsnos teorija, paaiškinančia metafizinio žmogaus principą vidinėje, psichinėje realybėje, iš kurios perspektyvos suvokiama transcendencija. Ontologine prasme žmogus yra save pačią suvokiančios būties sutelkimas, kuriame vienas būties polius – tarsi priimantis indas, o kitas – turinį duodantis šaltinis. Okultizme šią struktūrą įprasta vaizduoti kaip Uroborą, kuris yra sau … Skaityti toliau Juodosios liepsnos sieva

Žmonijos evoliucijos logika

Žmonijos evoliucijos logika

Planetinių civilizacijų istorijai analizuoti reikalingas žemėlapis buvo pateiktas „Angelų dienoje“, kur išvardinau visas pagrindines metafizinės santvarkos zonas. Jos spektras yra nuo labiausiai išorinės, MZ1, iki labiausiai vidinės, MZ6, kur pastaroji yra perspektyvos ir išeities taškas. Žmogus į tikrovę žiūri iš MZ6 ir čia tiria, apmąsto, suvokia, kontempliuoja, medituoja išorinę realybę. Mąstymas gali plėstis į išorę, … Skaityti toliau Žmonijos evoliucijos logika

Archontai, angelai ir emisarai

Archontai, angelai ir emisarai

Pasiekus dabartinį „Filognozijos pradmenų“ lygį, po septinto ir aštunto tomo, galima pradėti tikrą projekto tikslo atskleidimą, kuriame bus kalbama apie tai, kas yra anapus horizonto daugumai žmonių. Prieš tai viešinta informacija buvo susijusi su visiems žinomu pasauliu, tik paaiškintu iš platesnės perspektyvos ir turint didesnį protą. Tuo tarpu devintas tomas, kuris vadinasi „Juodoji liepsna“, šią … Skaityti toliau Archontai, angelai ir emisarai

“Juodosios liepsnos“ planas

“Juodosios liepsnos“ planas

Užbaigus "Angelų dieną", 8 tomą, laikas pagalvoti apie tolesnį kūrybinį scenarijų, kuris šiuo metu yra šiokiame tokiame neapibrėžtume: galima rinktis pereiti prie pagalbinių projektų ir pagrindinį "Filognozijos pradmenis" atidėti, o galima pasilikti pagrindiniame kelyje ir užbaigti II projekto dalį, pradedant 9 tomą, kuris vadinasi "Juodoji liepsna". Ką darysiu kol kas neaišku, bet tai turėtų išaiškėti … Skaityti toliau “Juodosios liepsnos“ planas