Mėnuo: gegužės 2022

Sąmoningumo vidurdienis

Sąmoningumo vidurdienis

Paskutiniame pirmos „Filognozijos pradmenų“ dalies tome, galima padaryti surinktos informacijos apibendrinimą, kuriame matomas visas vaizdas, visi keliai ir visos kryptys, kuriomis gali judėti žmogaus protas, kuriantis civilizacijos psichovektorių, suteikiantį gyvenimui apibrėžtą formą. Apibendrinimas daromas pagal G. Hegelio tezės, antitezės ir sintezės principą, kurį jis naudojo savo knygose. Visų planetų, turinčių protauti gebančią gyvybę, raida turi … Skaityti toliau Sąmoningumo vidurdienis

Atostogos

Atostogos

Baigus leisti knygą "Angelų diena", 8 tomas, pereinama į vasaros atostogų būseną, kurios tęsis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šie metai vis dar skirti "Filognozijos pradmenų" 9 tomui, "Juodoji liepsna", tačiau knyga pasirodys vėliau. Kai darbas bus padarytas turėsiu "Pradinės filognozijos" I dalį, kuri yra pusė mano planuojamos pagrindinės knygos. Šiuo metu … Skaityti toliau Atostogos

Planetinės civilizacijos noosfera

Planetinės civilizacijos noosfera

Šiame skyrelyje apžvelgsiu silpnosios civilizacijos raidos etapus, kurie išsivystė į šiuolaikinę kultūrinę noosferą, formuojančią silpnąją žmonių psichovektoriaus struktūrą, suteikiančią jų gyvenimams civilizacinę formą. Istorijos priešaušryje, kol dar nebuvo išsivysčiusi kalba, žmonės gyveno gyvūnų gyvenimus, kurių būdą diktavo gamtiniai poreikiai, kurių tenkinimas buvo pagrindinis gyvenimo tikslas. Tačiau sukūrus kalbą atsirado efektyvesnis bendravimo ir veiklos metodas, kuris … Skaityti toliau Planetinės civilizacijos noosfera

Ne šio pasaulio Įstatymas

Ne šio pasaulio Įstatymas

Šiame tome, kaip ir žadėjau, daugiau dėmesio skirsiu juodosios liepsnos tyrimui, kuri buvo pristatyta „Juodajame drakone“. Tai aukščiausias mažosios kelionės lygis, kuris pasiekiamas gyvenimo pabaigoje, žmogui pasiekus ezoterinę išsivystymo pakopą. Jauname amžiuje dvasingumas išryškėja gana retai, tuo tarpu žmogui subrendus atsiveria dvasinės akys ir jis pradeda regėti dalykus, kurie anksčiau buvo nuo jo paslėpti. Sievos … Skaityti toliau Ne šio pasaulio Įstatymas

Publikuota knyga “Angelų diena“

Skiltyje Knygynas jau galima parsisiųsti nemokamą "Filognozijos pradmenų" knygą "Angelų diena", 8 tomas. Knygos pristatymas ir aprašymas pateiktas ten pat. Knygoje dar labiau pagilinama filognozijos idėja, pateikiama pamatinė tikrovės ir žmogaus struktūra, kuri naudojama pažinime ir technikos kūrime. Pagrindinėse formulėse atskleidžiamas istorinio proceso ir transcendentinės mitologijos projektas, ir kokios geriausios žmogaus gyvenimo strategijos, norint neiškristi … Skaityti toliau Publikuota knyga “Angelų diena“

Uliumas ir įstatymas

Uliumas ir įstatymas

Sietuvos ir sievos teorija prasideda nuo standartinių penkių sąmonių išskyrimo, kurios sudaro bazinę sątvaro struktūrą, kurią reikia žinoti, norint suprasti, kas yra žmogus savo egzistenciniame paviršiuje. Sietuva yra A. Šliogerio žinota siejanti dalis, reiškianti maždaug tą patį, ką ir sątvaras. Tuo tarpu sieva žmoguje yra ta dalis, kurią susieja sietuva. Kiekviena iš sąmonių turi savo … Skaityti toliau Uliumas ir įstatymas