Mėnuo: birželio 2022

Pusė darbo

Pusė darbo

"Angelų dienos", 8 tomo, publikacija pilnai užbaigta ir knygos atiduotos bibliotekoms. Taip pat įpusėjo dabar rašoma knyga, kurios skyriai viešinami puslapyje, pavadinimu "Juodoji liepsna" 9 tomas. Ji turi būti baigta metų pabaigoje. Tai bus knygos "Baltojo drakono civilizacija", I dalis pusė informacijos. Kai baigsiu rašyti, galima tikėtis ilgesnės pertraukos, kurios trukmė priklausys nuo aplinkybių. Tuo … Skaityti toliau Pusė darbo

Giluminis žmogus

Giluminis žmogus

Šiame skyrelyje pakalbėsiu apie žmogaus metafiziką, ku­rioje gali vyrauti dvi tendencijos, tokios kaip įsigelminimas arba įsipaviršinimas. Kai žmogaus protas nori patirti savo gelmę, jis iš­siima iš išorinio pasaulio, iš jo ekstensyviojo dėmens ir žiūri, kas jis yra viduje, kokia jo giluminė šaknis, arba arche. Jeigu žmogų domina ne jis pats, bet išorinis pasaulis, jis formuluoja … Skaityti toliau Giluminis žmogus

Universalus filosofijos istorijos modelis

Universalus filosofijos istorijos modelis

Istorijos atsiradimas civilizacijoje turi dvi pagrindines prielaidas: kalendorinė gyvenimo santvarka, kurioje astronominis, sezonų kalendorius pakeičiamas į matematinį, kuriame laikas paprasčiausiai skaičiuojamas skaičiais, atsietais nuo tikrovės: metai dalinami į dvylika mėnesių, mėnesiai, į savaites, o savaitės – į dienas; ir didelis paveldo kiekis, kuris išdalinamas chronologiškai, į laiko juostą, kurioje ieškoma „raidos“, „vystymosi“, formalių epochų, erų … Skaityti toliau Universalus filosofijos istorijos modelis

Planų patikslinimas

Planų patikslinimas

Atėjo laikas šiek tiek patikslinti planus, susijusius su rengiamu sisteminiu veikalu, kuris turėtų pasirodyti dešimtmečio bėgyje. Kaip žinote, jo pavadinimas yra "Baltojo drakono civilizacija", I dalis. Visas jo projektas toks: I. Baltojo drakono civilizacija, I dalis (2030) Filognozijos pradinė mokykla, 1 tomas, 2 tomas (2028, 2029) 18. Pažinimo meilė, 18 tomas (2027) 17. Kosminė civilizacija, … Skaityti toliau Planų patikslinimas

Civilizacijos sigilas

Civilizacijos sigilas

Ankstesniuose tomuose naudojau terminą „istorijos sigilas“, kuriame buvo rodoma tik antitezės dalis tarp mito ir istorijos, tačiau, kaip žinome iš Hegelio dialektikos, yra trys pakopos: tezė, antitezė ir sintezė. Dėl šios priežasties istorijos sigilą papildę trūkstamomis dalimis gauname pilną „civilizacijos sigilą“, kuris žymimas rombo figūra. Jos pagrindas yra A kampas, tezė, kuri interpretuojama kaip gyvybė, … Skaityti toliau Civilizacijos sigilas

Gyvybės ontologija

Gyvybės ontologija

Kaip buvo paaiškinta „Angelų dienoje“ mitologija ir istorija yra du pagrindiniai civilizacijos psichovektoriaus dėmenys, sukuriantys globalinį tikrovės vaizdą, kuris įrėmina atskirų žmonių ir bendruomenių gyvenimus. Šie du dėmenys yra kultūriniai įstatymai, suformuojantys antrą žmogaus prigimtį, padarantys jį „civilizuotu“. Jie koreliuoti su metafizinėmis zonomis, pradedant nuo subjekto, žmogaus psichikos ir baigiant absoliučiu fundamentu, vadinamu Dievu. Istorija … Skaityti toliau Gyvybės ontologija

Trečioji juslė

Trečioji juslė

Įprasta laikyti, kad juslinis pasaulis yra tikrovės vieta, o subjektas, psichologija – netikrovės, taip nustatant jų hierarchiją ir subordinaciją. Tačiau šis požiūris filosofijoje nebūtinai teisingas ir galimas gilesnis bei teisingesnis žmogaus sąmonės aiškinimas. Tradicijoje nusistovėjo du pagrindiniai požiūriai: Aristotelio viršenybės ir Platono viršenybės, kur kiekvienu atveju arba vienas, arba kitas pasaulis laikomas pamatiniu. Aristotelio pasaulis … Skaityti toliau Trečioji juslė

Ketvirtasis įstatymas

Ketvirtasis įstatymas

Žmogaus ir tikrovės paslaptį nuo seno įprasta vaizduoti Uroboro simboliu, kuris yra žiedu susisukusi gyvatė arba drakonas, kurio svarbiausia dalis yra ta, kur susijungia jos galva ir uodega. Galva žymi dvasinę tikrovės pusę, o uodega – materialią, kurios žmogaus sandaroje susijungusios į vienį, kaip juodoji liepsna ir įstatymas. Juodoji liepsna yra dvasia, dvasinė žmogaus kryptis, … Skaityti toliau Ketvirtasis įstatymas