Mėnuo: liepos 2022

Paviešintas failas

Paviešintas failas

Meniu skiltyje "Knygynas" paviešintas D. Mockus. Filognozijos pradmenys: juodoji liepsna, 9 tomas, 2022 failas, kurį galima skaityti puslapyje arba parsisiųsti nemokamai. Detalesnis aprašymas pateiktas Knygyne, taip pat galima pasižiūrėti archyvą pagrindiniame puslapyje. Terminas "juodoji liepsna" žymi aukščiausią dvasinę būseną šiame gyvenime, kuri būdinga kūrėjams, filosofams, religijų steigėjams ir retkarčiais mokslininkams. Tai raktinis žodis aukščiausio rango … Skaityti toliau Paviešintas failas

Dešimto tomo pradžia

Dešimto tomo pradžia

Kadangi "Juodoji liepsna", 9 tomas, - jau užbaigta, visi tolesni įrašai bus įeinantys į kitą tomą, kuris pagal planą vadinasi "Devynių vartų doktrina", 10 tomas. Pirmi tekstai turėtų pasirodyti artimiausiu laiku, savaitės eigoje. Pagrindinė šio tomo tema - asmeninė gyvenimo kelionė, jos etinių principų ar vartų sistema, naudojama gyvenant metafizinio žmogaus gyvenimą, transcendentinės realybės artumoje. … Skaityti toliau Dešimto tomo pradžia

D. Mockaus skaitymo sistema

D. Mockaus skaitymo sistema

Ankstesniuose įrašuose apžvelgtose filosofų viso gyvenimo kūrybose matosi antimetafizinė nuostata. Tuo tarpu mano filosofija, kurią vadinu filognozija, sugrąžina metafizinę perspektyvą, kurios pagrindinis tikslas - sugrįžus šiapus, pamėginti pažvelgti anapus nauju žvilgsniu. Tai reiškia, kad remiantis ontologijos skirstymu į fenomenologinę ir metafizinę, filognozijos tikslas surasti metafizinės ontologijos principus, kurie paaiškintų, kas yra žmogus. Iš dalies į … Skaityti toliau D. Mockaus skaitymo sistema

A. Šliogerio skaitymo sistema

A. Šliogerio skaitymo sistema

Kitas filognozijoje svarbus filosofas yra A. Šliogeris, kuris taip pat turi būti žinomas visas. Jo kūryba turi būti skaitoma panašiai kaip ir F. Nietzsches, išsidėliojant jo veikalus į sistemą, pateikiamą toliau. Įvadas "Kas yra filosofija?" (2001)"Filosofijos likimas" (2009)"Melancholijos archipelagai: žodžiai ir vaizdai" (2009)"Daiktas ir menas: du meno kūrinio ontologijos etiudai" (1988) Brandžioji sisteminė fenomenologinė ontologija … Skaityti toliau A. Šliogerio skaitymo sistema

F. Nietzsche’ės skaitymo sistema

F. Nietzsche’ės skaitymo sistema

Kiekvienas skaitęs mano knygas žino, kad dažnai naudoju nuorodas į F. Nietzsche'ės filosofiją, todėl norint suprasti filognozijos modelį, reikia žinoti visą F. Nietzsche'ę. Tam, kad tai palengvinčiau siūlau skaityti pagal mano sistemą arba eiliškumą. Pradedant nuo Pagrindai "Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui" (1874)"Apie tiesą ir melą nemoraline prasme" (1873)"Filosofija tragiškoje graikų epochoje" (1873)"Tragedijos gimimas" … Skaityti toliau F. Nietzsche’ės skaitymo sistema

“Juodosios liepsnos“ viršelis

Galutinis knygos viršelis pateiktas apačioje, ir turinys jau užbaigtas ir beveik suredaguotas. Knyga turėtų pasirodyti rugpjūčio pabaigoje. Daug kas yra paviešinta, tačiau pakeista grupavimo koncepcija ir yra papildomos informacijos iš mano archyvo. Knyga yra popierinė ir skaitmeninė apie 156 psl., (C) Copyright Darius Mockus, 2022. Turinys Šiapusinė santvarkaAnapusinė santvarkaGyvųjų ir mirusiųjų knygaAntimatricaRodyklė Viršelis

“Juodosios liepsnos“ leidyba

“Juodosios liepsnos“ leidyba

9 tomas artėja prie užbaigimo ir neužilgo bus pradėta jo leidyba. Skaitytojai turės galimybę įsigyti popierinę ir skaitmeninę versiją. Popierinė bus parduodama http://www.lulu.com internetiniame knygyne, o skaitmeninę bus galima parsisiųsti šiame puslapyje arba M. Mažvydo bibliotekoje. Knyga jau užregistruota ir kodai yra D. Mockus, Juodoji liepsna, 9 tomas, 2022_spausdintinis ISBN 978-609-08-0004-1 (Leidinio forma: Spausdintinis) D. … Skaityti toliau “Juodosios liepsnos“ leidyba

Filognozija ir imperinis miražas

Filognozija ir imperinis miražas

Užbaigiant „Juodosios liepsnos“ tomą galima apibendrinti pagrindinę filognozijos idėją, kuri yra jos metafizikos pagrindas, sątvarologijoje naudojamas kaip civilizacijos teorijos centrinis principas. Metafizinę žmogaus sandarą aiškinti patogiausia naudojant Uroboro metaforą, kuris vaizduoja žiedu susisukusią gyvatę, į kurios nasrus įstatyta jos uodega. Sekdami šiuo vaizdiniu tariame, kad gyvatės galva žymi dvasią, subjektyviąją žmogaus dalį, o uodega žymi … Skaityti toliau Filognozija ir imperinis miražas