Diena: 20 liepos, 2022

“Juodosios liepsnos“ viršelis

Galutinis knygos viršelis pateiktas apačioje, ir turinys jau užbaigtas ir beveik suredaguotas. Knyga turėtų pasirodyti rugpjūčio pabaigoje. Daug kas yra paviešinta, tačiau pakeista grupavimo koncepcija ir yra papildomos informacijos iš mano archyvo. Knyga yra popierinė ir skaitmeninė apie 156 psl., (C) Copyright Darius Mockus, 2022. Turinys Šiapusinė santvarkaAnapusinė santvarkaGyvųjų ir mirusiųjų knygaAntimatricaRodyklė Viršelis