Mėnuo: rugsėjo 2022

Apoteozė

Apoteozė

Devynių vartų doktrina skirta suteikti mano asmeninei egzistencijai metafizinę formą, apibrėžiančią mano individualų kelią mažojoje kelionėje. Ji paremta įgimta metafizine satvaro sandara, kuri iš dalies bendra visiems žmonėms, tačiau konkrečioje realizacijoje įgyja asmenines formas, susijusias su konkrečiu gyvenimu. Gyvenimas yra judėjimas, darbavimasis, mąstymas, bendravimas, pažinimas, įdedantis konkretų turinį į sąmonę, kuris, laikui bėgant, tampa vidine … Skaityti toliau Apoteozė

Devyni vartai – devynios metafizikos

Devyni vartai – devynios metafizikos

Asmeninės egzistencijos devyni principai susiję su Uroboro devynių metafizikų sistema, naudojama tikrovės tyrimui ir esančia filognozijos pagrindu. Jos susijusios su absoliučia tikrove, kurią galima suskirstyti į tokias šviesos-prieblandos-tamsos sritis. Pasaulis yra šviesa, vidujybė yra prieblanda, o transcendencija – tamsa. Tos dalys, kurios susijusios su šviesa ar daline šviesa yra fenomenologinės, o kitos – metafizinės, skirstomos … Skaityti toliau Devyni vartai – devynios metafizikos

Kosminė civilizacija

Kosminė civilizacija

Kadangi sątvaro psichinis pagrindas turi aiškiai išreikštą analitinę struktūrą, formuojantis kolektyvams ir jiems vystantis istorijoje išryškėja tam tikri dėsningumai, priklausantys nuo vidinių formų. Didele dalimi tos formos jau buvo aprašytos, ir šiame skyrelyje išryškinsiu kai kuriuos elementus, kurie pradinės mokyklos lygmenyje turi sudaryti pagrindines orientacijas. Tai vadinamasis civilizacijų sigilas, kuris jau buvo minėtas, tačiau šį … Skaityti toliau Kosminė civilizacija

2022/23 metų planai

2022/23 metų planai

Užbaigus "Filognozijos pradmenų" "Pradinės mokyklos" I dalį, į kurią įeina 9 tomų medžiaga, daroma pertrauka, kuri reikalinga pristatytos informacijos įsisavinimui, apibendrinimui ir įvedimui į savo gyvenimo praktiką. II "Pradinės mokyklos" dalis, sudaryta iš kitų 9 tomų, bus pradėta tada kai tam susiklostys tinkamos sąlygos (nors jau turimi kelį 10 tomo skyriai). Tuo tarpu laikas bus … Skaityti toliau 2022/23 metų planai