Mėnuo: spalio 2022

Sątvaro teorija

Sątvaro teorija

Greičiausiai, žmogui aktualiausia filognozijos tema yra jo vidinio pasaulio analitinis paaiškinimas, parodantis kas jis yra realybėje, koks transcendentinis gyvybės principas, kas yra mirtis ir koks po mirties jo laukia likimas. Žinoma, galutinio atsakymo į šiuos klausimus filognozija neturi, tačiau kai kurios užuominos sątvarologijoje jau išryškėjo. Tad galima rinktis tikėti viena kuria nors versija, priklausomai nuo … Skaityti toliau Sątvaro teorija

Šėtono bažnyčia

Šėtono bažnyčia

Filognozijos pagrindinis tikslas – surasti holoplastinio realybės modelio svarbiausius sandus, kurių pagrindu būtų galima dalinti ją į pagrindinius skyrius, reikalingus tyrimų orientavimui ir organizavimui. Suradęs tokį modelį, tikiuosi, kad ateityje jį galėsiu išvystyti iki tokio masto, kad jo dalių atidengimas realybėje pasieks beveik pilną gyvybės paslapties atskleidimą. Pradžia yra teisingos struktūros parodymas, o pabaiga – … Skaityti toliau Šėtono bažnyčia

Filognozijos sistema

Filognozijos sistema

Terminas „filognozija“ iš pradžių gali pasirodyti netikslinga inovacija, nes jis sutampa su tokiais filosofijos skyriais kaip „epistemologija“ ar „gnoseologija“, filosofijoje susijusiais su supratimo, žinojimo ir pažinimo klausimais. Iš dalies tai tiesa, juolab kad žodis „gnoseologija“ irgi kaip savo sudėtinę dalį turi graikišką terminą „gnosis“. Tačiau tai ne visiška tiesa, nes naujadaro įvedimu noriu filognoziją pakelti … Skaityti toliau Filognozijos sistema

Amžinos vasaros svajonė

Amžinos vasaros svajonė

F. Nietzsche‘ės sątvarologija filosofijoje yra viena iš atmainų, kilusių iš Antikinės Graikijos filosofijos, kurioje buvo daug mokyklų, tačiau aptariamam mąstytojui svarbiausios buvo dvi: Herakleito mokykla, atspindinti autentišką tragiškosios epochos pasaulėžiūrą; ir Sokrato, davusio pradžią posūkiui į protą ir racionalumą, kurį jis niekino kaip prasčiokišką stilių. Herakleitą domino natūrali gamta, kurią jis suprato kaip pamatinio prado, … Skaityti toliau Amžinos vasaros svajonė

ISBN kodas

ISBN kodas

"Filognozijos pradmenų" 10 tomas, "Devynių vartų doktrina" įpusėjo, tad buvo užregistruotas ir gautas ISBN kodas popierinei ir elektroninei knygai. Popierinė knyga bus spausdinama http://www.lulu.com spaustuvėje, o elektroninę sukursiu pats ir ją bus galima parsisiųsti http://www.filognozija.com arba skaityti M. Mažvydo bibliotekos puslapyje. Knyga bus nemokama ir laisvai parsisiunčiama. "Devynių vartų doktrina" bus sudaryta iš trijų dalių: … Skaityti toliau ISBN kodas

Chronologija

Chronologija

Visos "Filognozijos pradmenų" knygos sudarytos iš tinklaraščio skyrių, sugrupuojant juos pagal priklausymą kokiai nors knygos temai. Temos nėra pristatomos nuosekliai, nes tai ne sisteminiai veiklai, greičiau mano idėjų sąvadas, kurias dėstau taip, kaip mintys ateina į galvą. Paprastai vienam tekstui skiriama viena diena, nors buvo dienų, kai parašydavau daugiau negu vieną. Kiekviena tema turi chronologinę … Skaityti toliau Chronologija

Mažosios sievos metodas

Mažosios sievos metodas

Šį skyrelį pradėsiu nuo temos, paliestos R. Šerpytytės monografijoje „Tikrovės spektrai“: koks ryšys tarp sąvokų „tikrovė“, „realybė“ ir „veikiamybė“. Filognozijoje tai geriausia daryti naudojant mažosios sievos struktūrą, kurioje apibrėžiamos pagrindinės sumatų kryptys sąmonėje. Vidinė sąmonės dalis sudaryta iš šešių struktūrų, kuriose atsispindi pagrindinės žmogiškumo formos, atsiveriančios iš sumatoriaus vidaus. Kai kurios jų tik veikiančios, bet … Skaityti toliau Mažosios sievos metodas

Antitechnika

Antitechnika

Kadangi F. Nietzsche‘ė, kaip ir A. Schopenhaueris, yra vienas iš giliausių gyvybės metafizikos pirmtakų, svarbu gerai išmanyti jo filosofiją, nes ji svarbi kaip vienas iš kertinių filognozijos akmenų. Nors filosofas garsėja savo antimetafiziniais pasisakymais, vis dėlto jį laikau vienu iš metafizikų, kuris transcendencijos sferą priartino taip arti žmogaus, kad ji beveik susiliejo su fenomenologija. Ši … Skaityti toliau Antitechnika