Paskutinė F. Nietzsche’ės kūrybos skaitymo sistema

Paskutinė F. Nietzsche’ės kūrybos skaitymo sistema

Remdamasis 10 tomu, kuris neseniai buvo paviešintas, siūlau paskutinę F. Nietzche'ės filosofijos skaitymo sistemą, kuri yra svarbi studijuojant filognoziją. Šį kartą remiuosi laiko metafizika, pagal kurios modelį turimos tokios zonos: LFZ0 - laiko fenomenologinė zona, kuri yra žmogaus dabartis, į kurią įeina čia ir dabar, asmeninė praeitis ir asmeninė ateitis, susijusi su mąstymu ir asmeniu; … Skaityti toliau Paskutinė F. Nietzsche’ės kūrybos skaitymo sistema

Apžvalga 2022/2023

Apžvalga 2022/2023

Artėjant 2022 metų pabaigai tinkamas laikas įvertinti jų rezultatus, pasiekimus ir pergales, kad remiantis jomis būtų galima planuoti ateitį, įvesti į projektus korekcijas, kad jie geriau atspindėtų pasaulio realijas. Metai nebuvo įprasti, turėjome daug svarbių įvykių, kurie įtakojo istorijos kursą ir turės ateičiai didelių pasekmių. Į tai būtina atsižvelgti planuojant Filognozijos plėtrą, didinant jos įtaką … Skaityti toliau Apžvalga 2022/2023

Senoji dinastija, 11 tomas

Senoji dinastija, 11 tomas

"Filognozijos pradmenų" projektas juda į priekį, ir šiuo metu ruošiamasi pradėti rinkti ir analizuoti medžiagą, skirtą 11 tomui, kuris vadinsis "Senoji dinastija". Šis tomas skirtas gyvybės teorijai, pirmiausiai antidarvinizmui, genealogijai ir genetikai. Knygoje kaip pavyzdį naudosiu savo genetinius tyrimus, kuriuos atlikau įvairiose genetikos paslaugas teikiančiose firmose. Joje turės išaiškėti, kas yra žmogus genetikos požiūriu ir … Skaityti toliau Senoji dinastija, 11 tomas

Paviešintas 10 tomas

Paviešintas 10 tomas

Paviešintas skaitmeninis "Devynių vartų doktrinos" failas, kurį nemokamai galima parsisiųsti puslapyje "Knygynas". Tai antros ciklo dalies pirma knyga, kurioje pateiktas pirmos dalies paaiškinimas ir žinojimo lygis pakeltas į dar aukštesnį, pagal "Pradinės mokyklos" programą. Šioje knygoje pateikiama pagrindinė filognozijos loginė struktūra, kuri reikalinga norint suprasti šios naujos disciplinos pagrindus. Jos esmė yra sątvarologija tyrinėjanti psichiką … Skaityti toliau Paviešintas 10 tomas

Friedrichas Nietzsche (1844 spalio 15 d. – 1900 rugpjūčio 25 d.)

Friedrichas Nietzsche (1844 spalio 15 d. – 1900 rugpjūčio 25 d.)

Siūlau dar vieną F. Nietzsche'ės kūrybos skaitymo sistemą, kuri panaši į ankstesnę, tačiau šiek tiek pertvarkyta, patobulinant jos logiką. F. Nietzsche'ės filosofija svarbi skaitant "Filognozijos pradmenų" 10 tomą, kuriame ji parodoma iš dabarties perspektyvos, tai yra praėjus 122 metams po filosofo mirties. Šiuo metu gyvename civilizacijos projekto pertvarkoje Vakarų Europoje, kuri rimtai pradėta tik po … Skaityti toliau Friedrichas Nietzsche (1844 spalio 15 d. – 1900 rugpjūčio 25 d.)

Teocenas, antropocenas ir technocenas

Teocenas, antropocenas ir technocenas

Šiuo mentu madinga kalbėti apie antropoceną geologinės eros prasme, kuris, tariama, išstūmė holoceną, egzistavusį iki planetos civilizacijos suklestėjimo 19-20-21 amžiuje. Aš pabandysiu šį klausimą pamąstyti iš kitos pusės, šiek tiek atsiplėšdamas nuo geologijos ir daugiau orientuodamasis į civilizaciją kaip į psichikos formą, lemiančią žmonijos psichovektorių ir jo poveikį planetai (ne vien poveikį, kaip linkstama aiškinti … Skaityti toliau Teocenas, antropocenas ir technocenas

Elitinė išmintis

Elitinė išmintis

Dėl žinomų priežasčių F. Nietzsche‘ės filosofija nebuvo išvystyta iki galo, tačiau mąstytojas paliko mums pakankamai informacijos, kad galėtume tai padaryti patys. Jo gyvenimas buvo gana trumpas, 56 metai, ir paskutinį dešimtmetį jis buvo nedarbingas. Nepaisant to, kad jam pritrūko laiko užbaigti visus savo suplanuotus darbus, mums išliko jo užrašai, iš kurių galima susidaryti vaizdą, kokia … Skaityti toliau Elitinė išmintis

Penktojo laipsnio magija

Penktojo laipsnio magija

Pirmas tikrovės įvaldymo būdas buvo magija, nuo kurio prasidėjo teorinė ir praktinė pažinimo odisėja žmonijos istorijoje, todėl dabartinę, mokslinę civilizacija galima kildinti iš jos. Tikrovėje mokslas atsiranda žmoguje kaip pastanga geriau suprasti jį supantį pasaulį tuo pačiu ir remiantis ankstesne vystymosi pakopa, ir nuo jos atsiribojant. Atsiribojimas gali  pasiekti tokį mastą, kad siekiama ištrinti visą … Skaityti toliau Penktojo laipsnio magija