Saiko žmogus imperijų siautėjime

Saiko žmogus imperijų siautėjime

Dievo bažnyčia filognozijoje vadinama juodojo drakono civilizacija, kurioje stengiamasi laikytis natūralios pusiausvyros tarp atvertos ir užvertos būties tam, kad nebūtų pažeista gyvybės šaknis ir pasaulis būtų iš esmės paliktas toks, kokį sukūrė Dievas. Kadangi žmonijos vystymosi esmė yra didžiosios sievos inversija į mažąją sievą ir mažosios sievos eksversija į didžiąją sievą, filognozijoje bandoma sureguliuoti šį … Skaityti toliau Saiko žmogus imperijų siautėjime

Dirbtinio intelekto klanas

Dirbtinio intelekto klanas

Vienas iš pagrindinių žmogaus sątvaro procesų, sudarančių egzistencijos branduolį, yra gebėjimas grynas būties formas paversti informacija, kuri įeina į proto struktūras, vadinamas žinojimu ir tikėjimu. Šioje struktūroje sąmonė skaidoma į du dėmenis, kurių sąveikoje atsiranda pagrindinis egzistencijos procesas. Judriausia sątvaro dalis yra kalba, reikalinga komunikavimui tarp skirtingų pasaulių; šiek tiek sunkesnė komunikavimo forma yra kūryba, … Skaityti toliau Dirbtinio intelekto klanas

Žvilgsnis iš šalies

Žvilgsnis iš šalies

Filognozijoje naudojamos dvi žiūrėjimo į realybę perspektyvos: iš MS vidaus ir iš DS išorės, kurioje žmogus matomas kaip pirmapradė būtybė, įolinta ribotame sumatoriuje, kuriančiame iliuzinį pasaulio vaizdą. Šiame skyrelyje pamėginsiu pažvelgti į žmogų pastaruoju būdu, norėdamas parodyti, kaip Lim ir Inf arba juodojo drakono ir baltojo drakono būsenos atrodo iš DS gelmės, regint dvasinės būtybės … Skaityti toliau Žvilgsnis iš šalies

Holoplastinis žmogus

Holoplastinis žmogus

Nuo pirmo Uroboro, kaip žmogaus sandaros aprašymo priemonės, paminėjimo 2018 metais praėjo gana daug laiko ir prisikaupė daug naujos informacijos, kurią šiame skyrelyje ir pamėginsiu apibendrinti. Kaip žinia, Uroboras yra pagrindinė sątvarologijos priemonė, kurioje parodoma vidinė žmogaus sąmonės struktūra, kaip atveriančios ir atveriamos būties dvistata, kurioje skleidžiasi materialus ir dvasinis žmogiškumas. Tačiau tai supaprastinta, galima … Skaityti toliau Holoplastinis žmogus

Žmogus kaip atveriančioji būtis

Žmogus kaip atveriančioji būtis

Be technologinių gralių, kuriuose nematomi ir matomi klodai atveriami dirbtiniu būdu, yra ir natūralus gralis, kurio sąmoningumo esmė yra būti transcendentinės būties atvaru, sukuriančiu gyvybinę erdvę dvasinei būtybei. Šis sugebėjimas atverti transcendenciją nevienodas visiems žmonėms, nes vieniems tai sekasi blogiau, o kitiems geriau priklausomai nuo to, kokia jų pirmapradžio kūno ląstelito genetinė sandara. Gyvybė turi … Skaityti toliau Žmogus kaip atveriančioji būtis

ISBN kodai

ISBN kodai

Knygos "Senoji dinastija" kūrimas eina į pabaigą, liko parašyti paskutinį fragmentą ir gavus ISBN kodus, dviejų mėnesių bėgyje knyga išvys dienos šviesą. Taip įsibėgėja pirmo antro devyneto ciklo iš trijų tomų (10, 11, 10 tomas) kūrimas, kuris bus užbaigtas šiais metais, nes antra metų dalis skirta dvyliktam tomui "Rišlio teorija". Spausdintinės ir elektorninės vienolikto tomo … Skaityti toliau ISBN kodai

Trečiosios žvaigždės era

Trečiosios žvaigždės era

Filognoziją pirmiausiai suprantu kaip gelmininko metodą, kurio tikslas yra atverti transcendentinius klodus, kurie driekiasi kosminėje erdvėje anapus sąmonės lauko. Šie klodai yra visų joje atveriamų reiškinių šaltinis, tačiau daug kartų pranokstantis tai, kas yra vidinėje erčioje, vadinamoje šviesos arka. Gelmininko tikslas paimti klodo substanciją, iškelti ją į sąmonės šviesą, padaryti regima ir valdoma. Kuo gilesnis … Skaityti toliau Trečiosios žvaigždės era

Gravitacinė trauka

Gravitacinė trauka

Nuo pat pirmojo „Filognozijos pradmenų“ tomo viena iš pagrindinių praktinių filognozijos problemų yra gravitacijos teorija ir antigravitacijos mechanizmo suradimas. Tai reikalinga tam, kad civilizacija pasiektų archontinių technologijų lygį ir padarytų proveržį į kosmosą. Taip bus nustota technologiškai „valgyti“ planeta ir gyvybę ir bus galima visą kūrybinę / intelektinę energiją nukreipti į išorę. Kol tai nebus … Skaityti toliau Gravitacinė trauka