10 tomo viršelis

Netolimoje ateityje, metų pabaigoje arba naujų metų pradžioje, bus publikuojamas "Filognozijos pradmenų" 10 tomas, žymintis naujo ciklo, antro devyneto, pradžią. Todėl šiame tome turimas ankstesnio ciklo užbaigimo ir apibendrinimo principas ir įvadas į naują ciklą. Jis irgi turi 9 tomus, kuriame filognozija bus pakelta į naują lygmenį, apibendrinta ir išvystyta į galutinę formą, kuri yra … Daugiau: 10 tomo viršelis

Apoteozė

Devynių vartų doktrina skirta suteikti mano asmeninei egzistencijai metafizinę formą, apibrėžiančią mano individualų kelią mažojoje kelionėje. Ji paremta įgimta metafizine satvaro sandara, kuri iš dalies bendra visiems žmonėms, tačiau konkrečioje realizacijoje įgyja asmenines formas, susijusias su konkrečiu gyvenimu. Gyvenimas yra judėjimas, darbavimasis, mąstymas, bendravimas, pažinimas, įdedantis konkretų turinį į sąmonę, kuris, laikui bėgant, tampa vidine … Daugiau: Apoteozė

Devyni vartai – devynios metafizikos

Asmeninės egzistencijos devyni principai susiję su Uroboro devynių metafizikų sistema, naudojama tikrovės tyrimui ir esančia filognozijos pagrindu. Jos susijusios su absoliučia tikrove, kurią galima suskirstyti į tokias šviesos-prieblandos-tamsos sritis. Pasaulis yra šviesa, vidujybė yra prieblanda, o transcendencija – tamsa. Tos dalys, kurios susijusios su šviesa ar daline šviesa yra fenomenologinės, o kitos – metafizinės, skirstomos … Daugiau: Devyni vartai – devynios metafizikos

Kosminė civilizacija

Kadangi sątvaro psichinis pagrindas turi aiškiai išreikštą analitinę struktūrą, formuojantis kolektyvams ir jiems vystantis istorijoje išryškėja tam tikri dėsningumai, priklausantys nuo vidinių formų. Didele dalimi tos formos jau buvo aprašytos, ir šiame skyrelyje išryškinsiu kai kuriuos elementus, kurie pradinės mokyklos lygmenyje turi sudaryti pagrindines orientacijas. Tai vadinamasis civilizacijų sigilas, kuris jau buvo minėtas, tačiau šį … Daugiau: Kosminė civilizacija

2022/23 metų planai

Užbaigus "Filognozijos pradmenų" "Pradinės mokyklos" I dalį, į kurią įeina 9 tomų medžiaga, daroma pertrauka, kuri reikalinga pristatytos informacijos įsisavinimui, apibendrinimui ir įvedimui į savo gyvenimo praktiką. II "Pradinės mokyklos" dalis, sudaryta iš kitų 9 tomų, bus pradėta tada kai tam susiklostys tinkamos sąlygos (nors jau turimi kelį 10 tomo skyriai). Tuo tarpu laikas bus … Daugiau: 2022/23 metų planai

Aukštesnysis žmogus

Gyvūno sąmonės išsivystymo lygis priklauso nuo to, kokio gylio jo sietuva, kiek jis sugeba semti tikrovės. Paprastai lygis nustatomas pagal išorinius požymius, sugebėjimus ir rezultatus, tačiau tai ne visuomet patikimas kriterijus, nes vidinis išsivystymas gali būti nesireiškiantis išorėje arba jeigu reiškiasi, tai labai sumažintu lygiu. Šią atveriančios ir atveriamos būties santykio problemą galima formalizuoti, Uroboro … Daugiau: Aukštesnysis žmogus

F. Nietzsche’ės gyvybės ontologija

Filosofijos istorijoje F. Nietzsche‘ė yra žinomas kaip autorius, turėjęs pretenzijų pakeisti Vakarų Europos civilizacijos psichovektorių, apvalant jį nuo krikščioniškos mitologijos ir teologijos, kuri, jo manymu, stabdo Europos iškilimą ir neleidžia jai tapti planetos šeimininke. Krikščionybės kertinis akmuo yra transcendentinio Dievo idėja, kurio garbinimu turi užsiimti žmogus, šiame garbinime matantis savo gyvenimo prasmę. Tuo tarpu F. … Daugiau: F. Nietzsche’ės gyvybės ontologija