Autorius: blackflame3

Senas ir naujas pasaulis

Senas ir naujas pasaulis

Minimalus socialinių klasių skaičius, norint gauti optimalią valdymo struktūrą, yra trys sluoksniai: elitas, vidurinė klasė ir liaudis. Imant ne socialinį, bet iš individų sudarytą substratą, logika yra panaši. Visoje planetoje ir už jos ribų klasifikuojami jau ne tiesiogiai žmonės, bet organizacijos, kurios irgi turi minimalų „kastų“ skaičių, kuris toks pats. Apie tai jau šiek tiek … Skaityti toliau Senas ir naujas pasaulis

Ezoterinė filognozija

Ezoterinė filognozija

Naujajame Testamente viena iš populiariausių koncepcijų yra Tėvo ir Sūnaus vaizdiniai, kurie traktuotini ne tiesiogiai, bet kaip universalūs archetipai, kurie filognozijoje pavirsta į Didžiąją Sievą ir Mažąją Sievą. Jie susiję kūrimo akto idėja, pagal kurią Tėvas kuria Sūnų, DS kuria MS, Dievas kuria žmogų, kuris iš pradžių apgyvendinamas „rojuje“, tačiau dėl nepaklusnumo ištremiamas į Žemę. … Skaityti toliau Ezoterinė filognozija

Tarp mito ir istorijos

Tarp mito ir istorijos

Žinant sątvarologijoje turimą žmogaus modelį, galima suprasti, kaip jame formuoti įvairias skirtingas psichines formas, kurios paskui pavirsta į sąmoningą minties pavidalą, vadinamą psichovektoriumi. Nuo to, koks psichovektorius, apibrėžiamas kaip sieva arba madrigalas, priklauso civilizacijos realizavimo būdas, sudarantis tokią seką: idėja, veiksmas, kūrinys. Kūrinių visuma, aprėpianti visą planetą ir formuojanti dirbtinį jos apvalkalą, yra materializuota civilizacijos … Skaityti toliau Tarp mito ir istorijos

Tikrovės valdymo menas

Tikrovės valdymo menas

Filognozijoje naudojamas etikos principas, pagrįstas pusiausvyros reikalavimu, kuris vadinamas bendravimu. Tai yra vidurio kelias etikoje, atsisakantis kraštutinumų, tokių kaip tarnavimas ir viešpatavimas. Pusiausvyra yra dialogas, pagrįstas metafizine lygybe, santykį tarp esinių darantis etišku. Nepusiausviras santykis paremtas kokia nors įžambine, deformuojančia bendravimo aktą, centrą nustatant ne per vidurį, bet vis arčiau silpnesnio nario, kol jį iš … Skaityti toliau Tikrovės valdymo menas

11 tomo viršelio versija

11 tomo viršelio versija

Nors "Senosios dinastijos" tomo galima tikėtis tik maždaug vasaros pabaigoje, jau dabar turiu viršelio versiją, kuri galbūt bus galutiniame variante. Viršelis atspindi knygos idėją, kuri susijusi su koncepcijomis gyvybė, genealogija, giminė, dinastija, kurios bus analizuojamos pagal mano pavyzdį, bet iš tikro yra universalios. Kaip šios idėjos išsivystys, parodys ateitis, o dabar matomas bendras vaizdas, reikalingas … Skaityti toliau 11 tomo viršelio versija

Puolę angelai

Puolę angelai

Aukštutinės ir žemutinės karalystės skirtis mano knygose pirmą kartą paminėta „Gyvybės magijoje“ (2021), kurioje bandžiau paaiškinti žmogaus pirmapradį kūną pirminės tikrovės požiūriu. Ši pirminė tikrovė filosofijoje vadinama transcendencija, kurią, žiūrint iš sumatoriaus vidaus, labai sunku apibrėžti, nes ji neatsiveria sąmoningam žiūronui, kuris yra tarsi koks dvasią aptarnaujantis „televizorius“, esantis jos viduje ir kuriantis laikine egzistencija … Skaityti toliau Puolę angelai

Dievų žaidimų aikštelė

Dievų žaidimų aikštelė

Tyrimų laukai filognozijoje skirstomi į tris sferas: vadinamojo viso tikrovės spektro; gyvybės spektro; ir sąmonės spektro. Pirmasis atvejis domina metafizinę filosofiją, kurios uždavinys – išaiškinti pirmuosius jos pradus; antrasis atvejis yra gyvybės metafizika, kuri tiesiogiai susijusi su gyvybę kuriančia hipostrata, iš kurios atsirado žmogus ir kitos gyvūnų rūšys; ir trečias atvejis yra sumatoriaus teorija, kurioje … Skaityti toliau Dievų žaidimų aikštelė

Filognozijai – ketveri!

Filognozijai – ketveri!

Prieš keturis metus, 2019 metų pradžioje, lulu.com spaustuvėje dienos šviesą išvydo pirmas "Filognozijos pradmenų" tomas. Šią datą galima laikyti oficialia filognozijos pradžia, nors pačios idėjos ištakos - metais ankstesnės: pirmas jos variantas dienos šviesą išvydo anomalija.lt forume, kurį galima rasti ir dabar, temoja "Mano filosofija (klajuno skyrelis)". Ten yra daug temų iš įvairių mano archyvų, … Skaityti toliau Filognozijai – ketveri!