Autobiografija

Autobiografija

Gyvenimo chronologija

Bronius Mockus, , – X Mockuvienė

Stasys Verbickas, Antano Verbicko – Jadvyga Verbickienė (Raulušonytė), Stasio Raulušonio

1950-10-04 – gimė Aldona Verbickaitė, Stasio, Prozariškių km., Kaišiadorių raj.

1951-09-07 – gimė Steponas Mockus, Broniaus, Rūdaičių km, Kretingos raj.

1975 – A. Verbickaitės ir S. Mockaus vestuvės

1975-07-20 – gimė Darius Mockus, Žąslių km., Kaišiadorių raj.

1976-09-13 – gimė Giedrė Mockutė, Kaišiadorys, Kaišiadorių raj.

1981-05-30 – gimė Audronė Mockutė, Kaunas, Kauno raj.


Darius Mockus

1977 – 1982 – darželis „Saulutė“, Kaišiadorys

1982 – 1986 – pradinė mokykla Kaišiadorių 2-oje vidurinėje mokykloje

1986 – 1990 – pagrindinė mokykla Kaišiadorių 2-oje vidurinėje mokykloje

1990 – 1994 – Kaišiadorių žemės ūkio mokykla, elektromonterio specialybė

1994 – baigė ŽŪM, gavo elektromonterio diplomą

1994 – 1997 – Vilniaus universitetas, anglų filologijos specialybė (baigta 1,5 kurso)


Filosofo gyvenimas

Pirmieji filosofijos tyrinėjimai 1989 – 1999

Įvadai

 1. Введение в философию, 1 том, 1989, Политиздат
 2. История философии в кратком изложении, 1994, Мысль
 3. A. Anzenbacher, Filosofijos įvadas, 1992, Katalikų pasaulis, Vilnius
 4. A. Anzenbacher, Etikos įvadas, 1995, Aidai
 5. E. Nekrašas, Filosofijos įvadas, 1993, Mokslo ir enciklopedijų leidykla, Vilnius
 6. M. Furst, J. Trinksas, Filosofija, 1995, Lumen, Vilnius

F. Nietzsche

 1. F. Nyčė, Rinktiniai raštai, 1991
 2. Ф. Ницше, Сочинения в двух томах, 1990, Мысль

1 tomas

Tragedijos gimimas

Apie istorijos naudą ir žalą gyvenimui

Žmogiška, pernelyg žmogiška

Linksmasis mokslas

Pikta išmintis

2 tomas

Taip kalbėjo Zaratustra

Anapus gėrio ir blogio

Apie moralės genealogiją

Vagnerio atvejis

Dievukų saulėlydis

Antikristas

Ecce homo

3. Ф. Ницше, Избранные сочинения в трех томах, 1994, RELF-book

1 tomas

Valia viešpatauti: visų vertybių pervertinimo bandymas

2 tomas

Klajūnas ir jo šešėlis

3 tomas

Tragiškosios epochos filosofija

4. F. Nietzsche, Werke in drei Banden, 1994, Konemann, Koln

Band 1

Die Geburt der Tragodie

Vom nutzen und Nachteil der Historie fur das Leben

Menschliches, Allzumenschliches

Band 2

Die Froliche Wissenschaft

Also sprach Zarathustra

Band 3

Jenseits von Gut und Bose

Der Fall Wagner

Gotzen-Dammerung

Ecce homo

Dionysos-Dithyramben

Leben und Werk

5. Sud. А. А. Яковлева, Сумерки богов, 1989, Политиздат

F. Nietzsche, Antikristas, 1888

Z. Freudas, Vienos iliuzijos ateitis

E. Fromas, Psichoanalizė ir religija

A. Camus, Sizifo mitas. Esė apie absurdą

Ž. P. Sartras, Egzistencializmas – tai humanizmas

A. Šliogeris

 1. Žmogaus pasaulis ir egzistencinis mąstymas, 1988
 2. Daiktas ir menas, 1988
 3. Būtis ir pasaulis, 1990
 4. Sietuvos, 1992
 5. Post scriptum, 1992
 6. Konservatoriaus išpažintys, 1995
 7. Transcendencijos tyla, 1996
 8. Niekio vardai, 1997
 9. Alfa ir Omega, 1999

M. Heidegger

 1. M. Heidegger, Rinktiniai raštai, 1992
 2. М. Хайдеггер, Время и бытие, 1993, Республика, sud. В. В. Бибихин

M. Stirner

М. Штирнер, Единственный и его собственностъ, 1993

Filosofiniai sąsiuviniai

1990 – 1997 – filosofiniai sąsiuviniai (introjekcijos teorija, pažinimas ir žinojimas, kas aš esu, kas yra tikrovė, laisvė ir anarchizmas)

1997-06 – filosofinių sąsiuvinių sudeginimas


Kaišiadorys – Vilnius (1994 – 1997 chronologija)

1994 – įstojo į Vilniaus universitetą, anglų kalbos filologijos specialybę

1996-01 – akademinės atostogos

1997-01 – akademinių atostogų pabaiga

1997-02 – studijų pratęsimas

1997-07 – išėjo iš VU


Kaišiadorys – Kaunas (1999 – 2006 chronologija)

1999-07 – stojo į VDU, anglų kalbos filologiją, įstojo į mokamą vietą

2000-07 – pakartotinai stojo į VDU, priimtas į nemokamą vietą

2003-08 – prasideda atviras persekiojimas

2003-09 – pirma psichotroninė ataka, mėnuo psichiatrinėje ligoninėje

2003-10 – išėjo į akademines atostogas

2004-03 – trys mėnesiai psichiatrinėje ligoninėje

2004-09 – grįžo į ketvirtą kursą VDU

2005-07 – gavo Anglų kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį

2005-09 – įstojo į Taikomosios lingvistikos magistrantūrą VDU

2005-12 – išėjo iš magistrantūros nebaigęs semestro


Kaišiadorys (2006 – 2022 chronologija)

2005-12 – įsidarbino anglų kalbos mokytoju Kaišiadorių A. Brazausko vidurinėje mokykloje

2006-07 – išėjo iš mokyklos

2006-09 – tris mėnesius dirbo anglų kalbos vertėju pagal verslo liudijimą

2007-05 – įsidarbino vertimų biure „Diskusija“ anglų kalbos vertėju

2009-05 – išėjo iš vertimų biuro

2007 – knygos vertimo sutartis su leidykla „Smaltija“

2008 – knygos vertimo sutartis su leidykla „Smaltija“

2009 – registracija darbo biržoje, gyvenimas iš santaupų

2011 – išregistravimas iš darbo biržos

2011-12 – antra psichotroninė ataka, psichiatrinė ligoninė trys mėnesius

2012-03 – trečia neįgalumo grupė

2018-02 – neterminuota neįgalumo grupė

2018 – individualios veiklos pažyma, vertimas raštu

2020-12 – trečia psichotroninė ataka, psichiatrinė ligoninė (3 savaitės)


Darbovietės

1996-10-21 – 1997-01-31 – AB “Kaišiadorių paukštynas“, darbininkas

1998-08-24 – 1998-12-23 – UAB “Kaišiadorių A. Jakšto spaustuvė“, darbininkas

2000-03-20 – 2000-05-05 – ŽŪB “Žiežmarių sodai“, darbininkas

2000-06-01 – 2000-08-12 – UAB „Fraxinus“, darbininkas

2003-07-16 – 2003-08-22 – IĮ „Ložė“, darbininkas

2005-12 – 2006-07 – A. Brazausko vidurinė mokykla, anglų k. mokytojas

2006-09 – 2006-12 – anglų kalbos vertėjas, verslo liudijimas

2007-05 – 2009-01 – anglų kalbos vertėjas, UAB „Diskusija“

2007 – autorinė sutartis knygos vertimui, UAB „Smaltija“

2008 – autorinė sutartis knygos vertimuii, UAB „Smaltija“

2009-01 – 2009-05 – anglų kalbos vertėjas, IVP

2018-01 – 2019-01 – anglų kalbos vertėjas, IVP

2019 – 2023 – rašytojas, filosofas


Tinklaraštininko veikla, aktyvizmas (2007 – 2022)

2007-03 – sukuriamas blogas www.mindcontrol.blogas.lt

2008 – sukuriamas blogas www.filosofija.blogas.lt

2011 – sukuriamas knygos „Tikrovė, protas ir laisvė“ rankraštis (publikuota 2020 m.)

2014 – sukuriamas blogas  www.psichotronika.wordpress.com

2016 – sukuriamas blogas www.psytechnlogijos.lt

2007 – 2016 iš tinklaraščių įrašų sudaromas archyvas „Psichotronika“ (1 – 7)

2019 – sukuriamas blogas www.filognozija.com

2018 – 2022 – sukuriamas filognozijos archyvas, sudėtas į knygas


Knygų leidyba (Filognozijos pradmenys) (2019 – 2023)

2019 – „Naujo metodo principai“, 1 tomas

             „Amūrinė vizija“, 2 tomas

2020 – „Vaivorykščių vasara“, 3 tomas

             „Tikrovė, protas ir laisvė“

             „Mintiregos metodai“

             „Sievos teorija“

2021 – „Juodasis drakonas“, 4 tomas

             „Gyvybės magija“, 5 tomas

             „Ateities istorija, 6 tomas

            „Drakono akis“, 7 tomas

2022 – „Angelų diena“, 8 tomas

            „Juodoji liepsna“, 9 tomas

            „Devynių vartų doktrina“, 10 tomas

2023 – “Senoji dinastija“, 11 tomas

“Rišlio teorija“, 12 tomas


Teisėsauga

2006 – peticija Europos parlamentui, Žmogaus teisių teismui (atmesta)

2007 – skundas prokuratūrai (atmestas)

2008 – pakartotinis skundas prokuratūrai (atmestas)

2009 – administracinė byla Kaišiadorių prokuratūrai (pralaimėta)


Operatyvinė operacija 1994 – 2022

1994 – teritorinės gynybos operatyvinės operacijos pradžia

1996 – pirmas atviras smūgis, pereinant šauktinio medicininę komisiją

1999 – antras smūgis, agentų infiltravimas į nuomojamą butą, kur ruošiausi stojamiesiems egzaminams

2003-07 – gaujinis pjudymas darbovietėje UAB „Ložė“

2003-08 – trečias smūgis, psichotronikos atviras įjungimas prieš pat ketvirto kurso pradžią

2003-09 – psichiatrinė ligoninė, psichotroninės technikos įdėjimas

2004-03 – stiprus teroras, išvažiavimas į psichiatrinę ligoninę

2011-12 – ketvirtas smūgis, pirmas zombinio režimo įjungimas burnoje, išvežimui į ligoninę

2020-12 – penktas smūgis, pilnas psichotroninio modulio įjungimas, išvežimas į ligoninę

1994 – 2022 – teritorinės gynybos „viso gyvenimo“ operacija, kurios nesurinkus kompromato nesugebama užbaigti, grasinimai nužudyti

Iš viso: 28 metai persekiojimo