Knygos viršelis

Poros mėnsių bėgyje pasirodys naujas "Filognozijos pradmenų" tomas "Angelų diena". Tačiau viršelio variantas jau paruoštas. Knygos kodai ISBN 978-609-475-932-1 (spausdinta) ir ISBN 978-609-475-933-8 (elektroninė). Daugelis knygos temų - jau paviešinta, tačiau galbūt bus galima perskaityti ir tinklaraštyje nesančių skyrių. Knyga skirta pagilinti filognozijos žinias ir išplėsti kai kuriuos žmogaus bei jo psichovektorių analizės metodus. Bus … Daugiau: Knygos viršelis

Drakono akis. Viršelis

Kitais metais pasirodys "Filognozijos pradmenų" 7 tomas, kurio numatomas viršelis pateikiamas toliau. "Drakono akis" yra svarbiausia naujo tomo koncpecija, kuri rodo koks civilizacijos išsivystymo laipsnis pagal atvertos tikrovės procentą žmogaus sąmonėje. Ji sudaro pagrindinę civilizacijos struktūrą, ir ją naudojant galima paaiškinti visas jos teorines galimybes, kuriomis naudojantis galima prognozuoti ateitį, rinktis vystymosi kelius, išvengti klystkelių, … Daugiau: Drakono akis. Viršelis

Naujos knygos viršelis

Kitais metais pasirodys mano nauja knyga, kuri vadinasi "Gyvybės magija", 5 tomas. Su viršelio koncepcija galima susipažinti jau dabar. Dalis skyrių paviešinta šiame tinklaraštyje, tačiau knygoje bus informacijos, kuri viešai neskelbiama ir bus galima gauti tik įsigijus knygą.