D. Mockaus skaitymo sistema

Ankstesniuose įrašuose apžvelgtose filosofų viso gyvenimo kūrybose matosi antimetafizinė nuostata. Tuo tarpu mano filosofija, kurią vadinu filognozija, sugrąžina metafizinę perspektyvą, kurios pagrindinis tikslas - sugrįžus šiapus, pamėginti pažvelgti anapus nauju žvilgsniu. Tai reiškia, kad remiantis ontologijos skirstymu į fenomenologinę ir metafizinę, filognozijos tikslas surasti metafizinės ontologijos principus, kurie paaiškintų, kas yra žmogus. Iš dalies į … Daugiau: D. Mockaus skaitymo sistema