VIKIPEDIJA

Darius Mockus (g. 1975 m. liepos 20 d. Kaišiadoryse) – Lietuvos anglų kalbos filologas, vertėjas, rašytojas, filognozas, disidentas ir aktyvistas, vykdantis psichotroninių technologijų ir su jomis daromų nusikaltimų atskleidimą, šiuo metu vystantis nepriklausomą tinklaraštininko ir knygų leidybos veiklą. Taip pat yra nepriklausomos, kol kas neregistruotos “Filognozų asociacijos“ pirmininkas. 2021-2022 m. “Laisvės partijos“ narys. Politinės pažiūros visada buvo liberalizmas, tačiau turint omenyje ne klasikinį arba “neo“, bet savo, filosofinį variantą, kuris kildinamas iš originalios egzistencinės filosofijos, tuo išsivaduojant iš siaurų “ekonomizmo“ rėmų. D. Mockaus manymu, laisvė yra asmeninė, kūrybinė, politinė, ekonominė, tad visos šios sferos turi būti teisingai reprezentuojamos liberalizmo doktrinoje.

Biografija

1994-1997 m. studijavo Vilniaus universitete, anglų filologiją, tačiau baigė tik du kursus. 1995 – 2000 m. dirbo įvairius darbininko darbus. 2000-2005 m. VDU studijavo anglų filologiją ir įgijo anglų kalbos filologijos bakalauro laipsnį. 2006-2007 m. Kaišiadoryse A. Brazausko gimnazijoje dirbo anglų kalbos mokytoju, tačiau po pusės metų paliko darbą ir nusprendė pasirinkti vertėjo profesiją. Laikotarpyje tarp 2007-2010 m. dirbo vertėju pagal individualios veiklos pažymą ir vertimų biure “Diskusija“, pagal autorines sutartis. Taip pat, “Smaltijos“ leidykloje išvertė dvi knygas: J. Robbins “Tinklalapių dizainas“ (2007) ir M. Schaeffer “Praktiniai Adobe Flash CS4 patarimai ir nurodymai“ (2008). 2010-2018 m. pagrindinės veiklos buvo nutrūkusios, daugiausiai buvo užsiimama tinklaraščių kūrimu ir individualiu vertėjo darbu. Taip buvo sukurta knyga “Tikrovė, protas ir laisvė (2008 – 2011)“ (surinkta 2011 m. publikuota 2020 m.) ir parašytas “Psichotronikos (2007 – 2016)“ archyvas, kurio leidyba numatoma 2022 – 2025 m. 2018 m. buvo pradėtas “Filognozijos pradmenų“ projektas ir rašytojo karjera, kurios rezultatas – 2019 m. išleistas pirmas tomas “Naujo metodo principai“. Taip pat, 2019 m. inicijuotas “Filognozų asociacijos“ judėjimas. 2021-2022 m. dalyvavo “Laisvės partijos“ veikloje, tačiau nusprendė atsiriboti nuo politikos, tapdamas privačiu asmeniu, atsidedant filosofijai ir kūrybai.


FILOGNOZIJA

Žodis “filognozija“ yra naujadaras, sudarytas pagal žodžio filosofija analogiją, kuris reiškia “pažinimo meilė“. Ji yra artima filosofijai, skirtumas tarp jų tik toks, koks yra tarp išminties ir pažinimo. Kitais žodžiais tariant, filognozija yra epistemologinis filosofijos variantas, tik labiau išplėstas ir pagilintas. Filognozijos tikslas – naujos civilizacijos paradigmos pagrindimas, kuris ištaisytų transhumanizmo ir posthumanizmo keliamas ekologines, socialines ir humanitarines problemas, pasiūlytų kelią iš laukinio kapitalizmo aklavietės.

Kita vertus, norima, kad technologijos būtų toliau plėtojamos, visiškai neatsisakant pažinimo, tačiau tik permąsčius etines naujovių įdiegimo problemas: psichotronikos, genų inžinerijos, dirbtinio intelekto, robotikos ir t.t. Bandoma sujungti, atrodytų, nesujungiamas sritis, kaip ekosofija, grįžimas į gamtą, perėjimas prie paprastų, ekologinių gyvenimo formų ir kosminė ekspansija, Marso ir Mėnulio kolonizacija, žmogaus kiborgizacija.

Šios problemos sprendžiamos remiantis A. Šliogerio, F. Nietzsches, M. Heideggerio, I. Kanto, G. Hegelio paradigmomis. Laikoma, kad civilizacijos turi tris pagrindines formas: pirmapradę, kurioje žmonių bendruomenė paprasta, neatitrūkusi nuo gamtos, neturi išvystytų protinių ir kultūrinių formų; silpnąją, kuri remiasi kalbos atsiradimu ir išsivystymu į aukštą metafizinį lygį, tačiau gelminis pažinimas nevykdomas, remiamasi tik paviršiumi; ir stipriąją, kuri savo pagrinde turi matematiką, vysto tiksliuosius mokslus, pažįsta tikrovę tikru pažinimu, vysto techninį jos įsisavinimą.

Idėjos atskleidžiamos “Filognozijos pradmenų“ tomuose, ir pagalbinėse knygose, kaip antai “Sievos teorija“ (2020 m.) ir “Mintiregos metodai“ (2020 m.).


BIBLIOGRAFIJA

Visos D. Mockaus leidžiamos knygos – savilaida, kuri skirta ne komercijai, bet idėjų platinimui. Todėl elektroninės knygos nemokamos, kurias galima įsigyti “Filognozų asociacijos“ puslapyje. Jų tikslas – platinti filognozijos modelį ir metodus, tokius kaip sievos teorija, psichožvalgyba, mintirega, analizė ir modeliavimas. Filognozija yra filosofijos ir mokslo sintezė, kuri reikalinga atverti žmogaus suvokime metafizinę gelmę, suteikti gyvenimui aiškumą ir kryptį.

 1. Mockus D. 2019. “Filognozijos pradmenys: naujo metodo principai“. 1 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-406-7
 2. Mockus D. 2019. “Filognozijos pradmenys: amūrinė vizija“. 2 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-407-4
 3. Mockus D. 2020. “Filognozijos pradmenys: vaivorykščių vasara“. 3 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-415-9
 4. Mockus D. 2020. “Filognozijos pradmenys: juodasis drakonas“. 4 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-490-6
 5. Mockus D. 2021. “Filognozijos pradmenys: gyvybes magija“. 5 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-674-0
 6. Mockus D. 2021. “Filognozijos pradmenys: ateities istorija“. 6 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-763-1
 7. Mockus D. 2021. “Filognozijos pradmenys: drakono akis“. 7 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-873-7
 8. Mockus D. 2022. “Filognozijos pradmenys: angelų diena“. 8 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-932-1
 9. Mockus D. 2022. “Filognozijos pradmenys: juodoji liepsna“. 9 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-08-0004-1
 10. Mockus D. 2022. “Filognozijos pradmenys: devynių vartų doktrina“. 10 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-08-0066-9
 11. Mockus D. 2023. “Filognozijos pradmenys: senoji dinastija“. 11 tomas. Kaišiadorys. ISBN 978-609-08-0170-3
 12. Mockus D. 2023. “Filognozijos pradmenys: rišlio teorija“. 12 tomas. Kaišiadorys. ISBN
 13. Mockus D. 2020. “Mintiregos metodai“. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-449-4
 14. Mockus D. 2020. “Tikrovė, protas ir laisvė“. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-528-6
 15. Mockus D. 2020. “Sievos teorija“. Kaišiadorys. ISBN 978-609-475-527-9

PLANAI

“Psichotronikos (2007 – 2016)“ archyvo paviešinimas 2022 – 2025 metais. Psichotroninių technologijų atskleidimas iki 2030 metų, kurios diegiamos į visuomenę pagal daiktų ir žmonių interneto modelį (internet of things, internet of humans), susiejant su WiFi, G5, mobiliu ryšiu, bevielio interneto tinklais, kurių antenos priima projektorių ir modulių pirminį signalą gyvenamose teritorijose ir perduoda duomenis iš smegenų arba daro jiems poveikį.

Antra “Filognozijos pradmenų“ dalis, sudaryta iš 9 tomų:

 1. “Devynių vartų doktrina“, 10 tomas (2022)
 2. “Senoji dinastija“, 11 tomas (2023)
 3. “Rišlio teorija“, 12 tomas (2023)
 4. “Dievo bažnyčia“, 13 tomas (2024)
 5. “Šėtono bažnyčia“, 14 tomas (2024)
 6. “Baltasis drakonas“, 15 tomas (2025)
 7. “Tiesos sąmonė“, 16 tomas (2026)
 8. “Kosminė civilizacija“, 17 tomas (2026)
 9. “Pažinimo meilė“, 18 tomas (2027)

D. Mockus. Įstatymas ir Dvasia: pradinė mokykla. I dalis, (2028)

D. Mockus. Baltojo drakono civilizacija: valstybė. I dalis (2033)


ANTIGRAVITACIJA

Naudojantis filognozijos pasiekimais, ateityje ruošiamasi pateikti naują gravitacijos modelį, kuriuo remiantis bus galima projektuoti antigravitacinės levitacijos priemones, tinkamas vietiniam ir kosminiam transportui. Tai yra praktinė filognozijos dalis, kuri skirta šį modelį paversti gebančiu išrasti technologijas.

Apie antigravitaciją šiek tiek užsiminta “Filognozijos pradmenų“ 1 ir 3 tome. Taip pat siūlomi keli išplėtimai vėlesniuose tomuose, kuriuose naudojama archimedo jėgos nežinomuose kloduose idėją, taip pat ši jėga siejama su esencijų gyliu hipostratoje, kuris yra nematomas sluoksnis, slypintis giliau negu standartinio modelio laukai. Antigravitacija iš esmės suprantama kaip materialaus objekto plūduriavimas nežinomame klode, susiejus metalą su šiuo giluminiu lauku ryšio katalizatoriumi.


ŠALTINIAI

 1. https://filognozija.com/
 2. https://www.goodreads.com/author/show/20879799.Darius_Mockus?from_search=true&from_srp=true
 3. https://anomalija.lt/2017/10/tikrove-ar-haliucinacija-lietuvis-teigia-kad-jo-prota-valdo-slapta-vyriausybes-programa/
 4. https://www.rasyk.lt/kuriniai/105782.html
 5. https://filognozijahome.files.wordpress.com/2023/02/d.-mockus.-diplominis-darbas.-vdu.-2005.pdf