Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Kaip suvokiame aplinkinį pasaulį visi daugmaž žinome – gaunamas koks nors signalas, kuris tada apdorojamas smegenyse. Pagrindiniai signalai yra optinės bangos, garso bangos arba cheminės medžiagos. Pirmi du signalai formuoja aplinkinio pasaulio vaizdą, visi kiti, išvardinti ir neišvardinti – sudedami į kūno suvokimą. Orientacijai aplinkoje, žinoma, svarbiausi išoriniai signalai. Elementarų jų supratimą galima apibendrinti žodžiu … Daugiau: Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Natūralus tikrovės techniškumas

Vienas iš filognozijos pirmtakų, gyvenęs 18 a., yra I. Kantas, įvykdęs revoliuciją metafizikoje, atskleisdamas jos pradinio etapo sątvaro sandarą, nuo kurios prasideda tikrovės pažinimo kelias ir modernioji mokslo era. Jis aiškiai parodė kuo skiriasi tikras ir spekuliatyvus pažinimas, nubrėžė ribas protui, naudojančiam įprastines pažinimo priemones. Tos įprastinės priemonės yra minties ir daikto dvistata, kurios metu … Daugiau: Natūralus tikrovės techniškumas

Psichologinės tardymo priemonės

(Prisiminimui keletas metodinių patarimų, kai naudojamas psichiatrinis smegenų apdorojimas psichologinės operacijos metu. Gali būti taikoma gaujinio pjudymo metu, telepatinio teorizavimo, kai žmogų norima palenkti savo valiai, palaužti padaryti klusniu įsakymų vykdytoju.) Dabar aprašysiu metodus kaip gintis, kai įvairiomis telepatijos rūšimis yra piktnaudžiaujama. Šiuos metodus reikia žinoti, norint išmoti duoti tinkamą atkirtį įsibrovėliams. Psichotroninio sąmonės užgrobimo … Daugiau: Psichologinės tardymo priemonės

Seksualinio elgesio tipologija

(Senas straipsnis iš "Sievos teorijos", kad neprailgtų vasara laukiant naujų tekstų ir naujos knygos. Tema seksologinė, tinka prie ansktesnio straipsnio ir aprašo šių dienų realijas Vakarų civilizacijoje. Tinka kaip pipirai prie šių dienų lietuviškų tradicinių vertybių.) Paskutiniame skyrelyje parodytą seksualinės energijos perteklių, galima suskirstyti į tipus, kaip jau iš dalies ir buvo padaryta, tačiau mūsų … Daugiau: Seksualinio elgesio tipologija

Knyga “Ateities istorija“

Pristatau rengiamos knygos "Ateities istorija" viršelį. Knyga įeina į "Filognozijos pradmenų" ciklą ir yra 6 tomas. Pasirodys metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Dalis skyrelių yra paviešinta, kita dalis bloge nebus viešinama, kad būtų įdomiau skaityti po publikavimo naujas idėjas. Knyga bus užregistruota mėnesio bėgyje.

Sekso apokalipsė

Šis tekstas bus šiek tiek neįprastas, nes jame pateikiami slaptų organizacijų ir tarnybų išsigimimų analizavimo principai. Mano terminologija nėra standartinė ir yra supaprastinta, bet tik tam, kad stilius būtų neformalus ir gerai suprantamas. Kaip žinia, pagrindinės dvi išsigimimų temos yra malonumų ir sadizmo ideologijos, kurios parodo kaip mėgaujasi gyvenimu elitinės organizacijos. Malonumai yra hedonistinė pakraipa, … Daugiau: Sekso apokalipsė

Šmėklinis sumatorius

(Šis straipsnis įėjo į knygą "Amūrinė vizija", parsisiunčiamą skiltyje "Knygynas". Šią vasarą naujų straipsnių srautas bus mažesnis, todėl yra galimybė prisiminti ankstesnius. Čia pataikiama viena iš parapsichologijos temų, kuri naudinga norint geriau suprasti žmogaus sielos mistiškąją pusę.) Dabartinis Filognozijos variantas nėra aukšto lygio, nes naudojamas tik antisumavimo pavadinimais metodas, kuris gali sukurti daugiausiai 1 versijos … Daugiau: Šmėklinis sumatorius

Elektrostatiniai demonai

(Vienas iš senesnių straipsnių, įėjusių į rinkinį "Vaivorykščių vasara", kurį galima parsisiųsti puslapio "Knygyne". Straipsnį "prikeliu" todėl, kad šią vasarą naujų straipsnių srautas bus mažesnis, todėl laiką galima panaudoti senesnių idėjų prisiminimui. Atsinaujinsiu, galbūt, rudenį, nuo rugsėjo mėnesio.) Žmogaus suvokimas apima tik ribotą visų signalų diapazoną, o visa tai kas lieka anapus jo, vadinu hipostratomis. … Daugiau: Elektrostatiniai demonai

Ateities istorija

Praeituose skyreliuose aptartas temas galima nagrinėti ir genealoginiu principu, žiūrint kaip sąveikauja jaunesnės ir vyresnės kartos vystantis mokslui, koks daromas spaudimas ir koks yra tikrinimo bei vertinimo filtras. Tokiu principu galima padalinti net visą tūkstančio metų skalę, kurioje viena karta turi 20 metų, o genealoginė dabartis yra 100 metų, arba 5 kartos. Tai dirbtinis principas, … Daugiau: Ateities istorija

Paskutinysis žmogus

Filognozijos pažangos teorinio modelio esmė yra tūkstančio dalių informacinio transcendencijos ploto skalė, kurioje viena dalis prilyginama vieniems metams. Dėl to filognozijos projektas vadinamas tūkstančio metų projektu, kuris prasideda nuo juodojo drakono civilizacijos ir baigiasi baltojo drakono civilizacija. Juoda spalva reiškia, kad transcendencija uždengta, nematoma, nes sumuojamas tik nedidelis jos informacinis plotas, o balta spalva reiškia, … Daugiau: Paskutinysis žmogus

Laisvė eina pirmiau egzistencijos

Supratus pagrindinį civilizacijos istorijos principą, kurios esmė yra konkurencija tarp pirmo ir antro fundamento, galima žengti tolesnius žingsnius. Fundamentum I yra natūralus tikrovės centras, kuriantis materiją ir gyvybę, materijos ir gyvybės „fabrike“, esančiame artimiausioje kosminėje erdvėje. Fundamentum II yra žmonija, kuri į šį natūralų pasaulį įneša dirbtinę realybę, vadinamą mūsų civilizacija. Dirbtinis ir natūralus pasaulis … Daugiau: Laisvė eina pirmiau egzistencijos

Dievo mirties pasekmės

Šis tomas skirtas paaiškinti, kas yra žmogus kaip aplinką suvokianti sistema, pamatyta tiek iš išorinės, tiek iš vidinės perspektyvos. Mano požiūris filosofijoje yra naujas, neturėtas nė vieno filosofo, todėl vertas viešinti knygose, norintiems suprasti. Čia pakartosiu tą dalį, kuri jau viešinta ankstesniuose „Filognozijos pradmenų“ tomuose, o toliau – pamėginsiu išplėsti mintį. Pirmas skyrius skirtas sątvaro … Daugiau: Dievo mirties pasekmės