Knygynas

Filognozija yra bandymas nauju žvilgsniu pažiūrėti į svarbiausias religijos, filosofijos ir mokslo temas, siekiant atskleisti pamatinę žmogaus struktūrą ir kaip ji apibrėžia tai, kas yra žmogus šioje realybėje. Filognozija yra pažinimo metodas, kurio tikslas atverti ieškantiems tiesos naujus kelius, parodant iki šiol nematytas pasaulio aiškinimo galimybes. Taip pat atskleidžiama naujausių sąmonės valdymo technologijų prigimtis ir jų pavojus žmogui.

ISBN 978-609-475-406-7

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1e5mppem.html

Antrame Filognozijos pradmenų tome, išplečiamos pirmojo tomo temos, pagilinama filognozijos sąvoka, išryškinamos pagrindinės kryptys, atskleidžiant autoriaus sątvarologijos bei substratologijos pagrindines prielaidas, bei pagrindinius žmogaus bei tikrovės pažinimo organizavimo principus.

ISBN 978-609-475-407-4

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1mm24k76.html

Ši knyga yra archyvinis rinkinys, skirtas papildyti du išleistus “Filognozijos pradmenų“ tomus, kuriame paaiškinami ir detaliau atskleidžiami pagrindiniai klausimai, leidžiama susipažinti su pagrindinių idėjų raida, įveda pagrindiniuose tomuose nenagrinėtų temų.

ISBN 978-609-475-415-9

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-156gz4vw.html

Knygoje populiariai pristatoma nauja sąmonės ir žmogaus teorija, pratęsiant ankstesnių tomų filognozijos idėjas. Remiamasi filosofijos ir civilizacijos istorija, F. Nietzsches ir A. Šliogerio filosofijų įžvalgomis bei autoriaus autentiška patirtimi, formuluojant bazinę žinių struktūrą, reikalingą susikurti teisingą gyvenimo projektą, pagrįstą naujausia situacija planetoje.

ISBN 978-609-475-490-6

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1jwjy58z.html

Knygoje supažindinama su telepatijos bei kognityvinės empatijos metodais, kurie bendrai vadinami mintirega. Tai nauja sąvoka, naudojama slaptame psichožvalgybos moksle, kuris naudojamas psichologinėse spec. tarnybų operacijose. Knyga taip pat rekomenduojama, psichotronikos bei gaujinio pjudymo aukoms, kurie kenčia terorą bei persekiojimą, nori turėti bendrą situacijos supratimą ir susipažinti su kovos būdais.

ISBN 978-609-475-449-4

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/mintiregos-metodai/paperback/product-1dgrzvke.html

Elektroninės knygos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/document-search#pages/standart/document/search/search.jsf?locale=lt_LT