Knygynas

Filognozija yra bandymas nauju žvilgsniu pažiūrėti į svarbiausias religijos, filosofijos ir mokslo temas, siekiant atskleisti pamatinę žmogaus struktūrą ir kaip ji apibrėžia tai, kas yra žmogus šioje realybėje. Filognozija yra pažinimo metodas, kurio tikslas atverti ieškantiems tiesos naujus kelius, parodant iki šiol nematytas pasaulio aiškinimo galimybes. Taip pat atskleidžiama naujausių sąmonės valdymo technologijų prigimtis ir jų pavojus žmogui.

ISBN 978-609-475-406-7

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1e5mppem.html

Antrame Filognozijos pradmenų tome, išplečiamos pirmojo tomo temos, pagilinama filognozijos sąvoka, išryškinamos pagrindinės kryptys, atskleidžiant autoriaus sątvarologijos bei substratologijos pagrindines prielaidas, bei pagrindinius žmogaus bei tikrovės pažinimo organizavimo principus.

ISBN 978-609-475-407-4

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1mm24k76.html

Ši knyga yra archyvinis rinkinys, skirtas papildyti du išleistus “Filognozijos pradmenų“ tomus, kuriame paaiškinami ir detaliau atskleidžiami pagrindiniai klausimai, leidžiama susipažinti su pagrindinių idėjų raida, įveda pagrindiniuose tomuose nenagrinėtų temų.

ISBN 978-609-475-415-9

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-156gz4vw.html

Knygoje populiariai pristatoma nauja sąmonės ir žmogaus teorija, pratęsiant ankstesnių tomų filognozijos idėjas. Remiamasi filosofijos ir civilizacijos istorija, F. Nietzsches ir A. Šliogerio filosofijų įžvalgomis bei autoriaus autentiška patirtimi, formuluojant bazinę žinių struktūrą, reikalingą susikurti teisingą gyvenimo projektą, pagrįstą naujausia situacija planetoje.

ISBN 978-609-475-490-6

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/filognozijos-pradmenys/paperback/product-1jwjy58z.html

Knygoje supažindinama su telepatijos bei kognityvinės empatijos metodais, kurie bendrai vadinami mintirega. Tai nauja sąvoka, naudojama slaptame psichožvalgybos moksle, kuris naudojamas psichologinėse spec. tarnybų operacijose. Knyga taip pat rekomenduojama, psichotronikos bei gaujinio pjudymo aukoms, kurie kenčia terorą bei persekiojimą, nori turėti bendrą situacijos supratimą ir susipažinti su kovos būdais.

ISBN 978-609-475-449-4

https://www.lulu.com/en/gb/shop/darius-mockus/mintiregos-metodai/paperback/product-1dgrzvke.html

Knyga sudaryta iš filosofinio dienoraščio, rašyto 2008 – 2011 metais ir yra “Filognozijos pradmenų“ priešistorė. Joje matome visų pagrindinių filognozijos idėjų ištakas, vėliau išvystytas į sątvarologijos ir sievos teorijas. Remiantis F. Nietzsches filosofija, keliamos tikrovės prigimties, pažinimo, laisvės problemos, bet oponuojant jam ir siekiant įtvirtinti naujojo libertarizmo pagrindus. Pagrindinė šio libertarizmo idėja ta, kad laisvė yra ir laisvė blogiui, todėl tam, kad būtų priimtinas kaip politinė šiuolaikinės visuomenės doktrina, jis turi būti apribotas etika, tik taip padarant jį tinkamu bendrabūvio pamatu. Šis principas libertarizme neretai užmirštamas, įsivaizduojant, kad laisvė naikinti laisvę yra sudėtinė jo dalis, tačiau tai klaidinga interpretacija, skirta supainioti protą ir apkaltinti libertarizmą nuodėmėmis, kurių jis neturi. Norintiems susipažinti su labiau išvystytu variantu, siūlome skaityti “Filognozijos pagrindus“.

ISBN 978-609-475-528-6

https://www.lulu.com/en/us/shop/darius-mockus/tikrov%C4%97-protas-ir-laisv%C4%97/paperback/product-gdr82p.html

“Sievos teorija“ yra Filognozijos pradmenų projekto dalis, kuriame bandoma apžvelgti visų santykio su realybe modelių logiką istoriniu ir neistoriniu požiūriu. Bandoma paaiškinti kokios žmogaus galymybės pažinti pasaulį, kuriame jis gyvena ir save, siekiant įminti gyvenimo paslaptį. Kokia civlizacija palankiausia gyvybinio proceso klestėjimui, ir kiek tame svarbus tiesos turėjimas. Pavyzdžiui, mitologija arba magija tikrovėje orientavosi labai silpnai, tačiau atskirais atvejais turėjo klestinčias civilizacijas. Tuo tarpu, nors mokslas žino ir gali daug daugiau, pasirinko nusižudymo kelią istorijoje. Kaip šią padėtį ištaisyti? Ir kiek prie naujo civilizacijos principo galėtų prisidėti filognozija. Remiamasi M. Heideggerio, A. Šliogerio, I. Kanto ir kitų filosofų patirtimi. Knygoje pristatomas principas yra holoceno propogavimas, kaip priešpriešos antropocenui.

ISBN 978-609-475-527-9

https://www.lulu.com/en/us/shop/darius-mockus/sievos-teorija/paperback/product-dpj8m7.html

Rengiamos knygos “Juodosios operacijos“ 1 tomas “Psichotroninis pjudymas“. Knyga pasirodys šių metų pabaigoje, kurioje sudėti visų mano tinklaraščio “Psichotronika“ archyviniai įrašai. Knygoje paaiškinta kaip vydomas psichotroninis pjudymas, kokios naudojamos priemonės ir mano patirtis – tikra spec. tarnybų “taikinio“ istorija.

Knygos “Juodosios operacijos“ 2 tomas “Gynyba“, kurioje iš savo atrastų metodikų archyvų atrinkau tai, kas geriausia ir efektyviausia. Yra beveik viskas, išskyrus technologinius žvalgybininko prietaisus.


Elektroninės knygos Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje

https://www.ibiblioteka.lt/libis-portal/document-search#pages/standart/document/search/search.jsf?locale=lt_LT