Kaip veikia mūsų pasaulis

(Belaukiant naujos knygos, senas įrašas iš "Vaivorykščių vasaros", apie tai, kaip veikia pasaulis, ir ką iš tikro reiškia revoliucija mūsų gyvenimams.) Rašydamas apie giluminę valstybę, ją vaizdavau kaip blogį, kaip priespaudos sistemą, iš kurios reikia išsilaisvinti, tačiau tai ne taip paprasta, kaip gali atrodyti. Kodėl taip yra matosi pažiūrėjus į mus visus maitinantį ekonomikos modelį, … Daugiau: Kaip veikia mūsų pasaulis

Kaip atverti hipostratinius klodus

Savo knygoje „Mintiregos metodai“ žodžiu „mintirega“ vadinu telepatiją, kuri yra ne kas kita kaip „minčių matymas“. Šioje savo knygoje šį terminą noriu pakoreguoti ir naudoti ne minčių matymo įvardinimui, bet matymo mintimis. Yra šiokios tokios painiavos, tačiau telepatijai pavadinti yra kitų žodžių, kaip antai „mintiskaita“, „mintisiunta“ ir pan. Todėl nuo šios knygos mintirega vadinsiu matymą … Daugiau: Kaip atverti hipostratinius klodus

Knygos registracija

Nauja knyga jau įpusėjo, taip pat gavau knygos registracijos ISBN kodą, tai reiškia, kad ji saugoma autorinių teisių. Užbaigta turėtų būti žiemos pradžioje, po ko bus galima pradėti tikrą skaitmeninės ir popierinės knygos leidybą. Šis tomas pagilina mano ankstesnes idėjas ir perspektyvą nukreipia į ateitį, kuri prasideda jau dabar, ir verčia mus daryti svarbius sprendimus. … Daugiau: Knygos registracija

Techninis daiktas

Šiame skyrelyje aptarsime pagrindinius pažinimo sątvarologijos principus, kurie skiriasi nuo psichologinės sątvarologijos, nes pažinimo psichovektoriaus tikslas yra atskleisti tikrovės paslaptis, o psichologija yra tik elgesio motyvatorius. Ši sątvarologija yra pagrindinis filognozijos skyrius, kuris tiria vidinę sumatoriaus sandarą, skirtingai nuo gelminės filognozijos, kuri tiria substratus. Koks yra pagrindinis pažinimo principas, kas sumatorių daro gebantį pažinti, atsakyti … Daugiau: Techninis daiktas

Absoliutaus žinojimo rūšys

Norint suprasti visą rodančiojo sątvaro gelmę, reikia gerai suprasti visas šviesos / tamsos rūšis, kurios aiškinamos nuo ketvirto „Filognozijos pradmenų“ tomo, ir kurių yra daugiau, negu aprašyta „trijų saulių“ koncepcijoje. Žinoma, ši teorija galioja, tačiau ją reikia gerokai išlėsti. Pirmiausiai prisiminkime, kas tai yra. Žmogus tikrovę mato per tris langus, kuriuose yra trys šviesos ir … Daugiau: Absoliutaus žinojimo rūšys

Ontologinės būsenos susbtancijoje

Norėdamas suprasti save, žmogus turi atsakyti į sąmonės klausimą, kuris yra sunkioji filosofijos problema. Ši problema sunki todėl, kad mūsų realybės supratimo gylis nepakankamas, ir ta jos dalis, kuri yra jos pagrindas, kol kas nepasiekta. Filognozijoje tikima, kad tai galiausiai bus išspręsta ir šiam įvykiui turi būti ruošiamasi – ne tik kuriant darbines teorijas, bet … Daugiau: Ontologinės būsenos susbtancijoje

Filognozų asociacijos įstatų santrauka

„Filognozų asociacija“ (FA) kol kas yra užuomazgos stadijoje ir turi tik vieną narį, kuriuo esu aš, asociacijos steigėjas, pradžią jai davęs „Filognozijos pradmenų“ antrajame tome. Kadangi filognozijai jau beveik du metai ir pats laikas pamėginti į asociaciją įtraukti daugiau žmonių, turiu, kaip steigėjas, pristatyti priėmimo procedūrą. Galimi du priklausymo asociacijai būdai: a) kandidatai, kurie veikia … Daugiau: Filognozų asociacijos įstatų santrauka

Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Kaip suvokiame aplinkinį pasaulį visi daugmaž žinome – gaunamas koks nors signalas, kuris tada apdorojamas smegenyse. Pagrindiniai signalai yra optinės bangos, garso bangos arba cheminės medžiagos. Pirmi du signalai formuoja aplinkinio pasaulio vaizdą, visi kiti, išvardinti ir neišvardinti – sudedami į kūno suvokimą. Orientacijai aplinkoje, žinoma, svarbiausi išoriniai signalai. Elementarų jų supratimą galima apibendrinti žodžiu … Daugiau: Nuotolinė hipostratinė žvalgyba

Natūralus tikrovės techniškumas

Vienas iš filognozijos pirmtakų, gyvenęs 18 a., yra I. Kantas, įvykdęs revoliuciją metafizikoje, atskleisdamas jos pradinio etapo sątvaro sandarą, nuo kurios prasideda tikrovės pažinimo kelias ir modernioji mokslo era. Jis aiškiai parodė kuo skiriasi tikras ir spekuliatyvus pažinimas, nubrėžė ribas protui, naudojančiam įprastines pažinimo priemones. Tos įprastinės priemonės yra minties ir daikto dvistata, kurios metu … Daugiau: Natūralus tikrovės techniškumas

Psichologinės tardymo priemonės

(Prisiminimui keletas metodinių patarimų, kai naudojamas psichiatrinis smegenų apdorojimas psichologinės operacijos metu. Gali būti taikoma gaujinio pjudymo metu, telepatinio teorizavimo, kai žmogų norima palenkti savo valiai, palaužti padaryti klusniu įsakymų vykdytoju.) Dabar aprašysiu metodus kaip gintis, kai įvairiomis telepatijos rūšimis yra piktnaudžiaujama. Šiuos metodus reikia žinoti, norint išmoti duoti tinkamą atkirtį įsibrovėliams. Psichotroninio sąmonės užgrobimo … Daugiau: Psichologinės tardymo priemonės

Seksualinio elgesio tipologija

(Senas straipsnis iš "Sievos teorijos", kad neprailgtų vasara laukiant naujų tekstų ir naujos knygos. Tema seksologinė, tinka prie ansktesnio straipsnio ir aprašo šių dienų realijas Vakarų civilizacijoje. Tinka kaip pipirai prie šių dienų lietuviškų tradicinių vertybių.) Paskutiniame skyrelyje parodytą seksualinės energijos perteklių, galima suskirstyti į tipus, kaip jau iš dalies ir buvo padaryta, tačiau mūsų … Daugiau: Seksualinio elgesio tipologija

Knyga “Ateities istorija“

Pristatau rengiamos knygos "Ateities istorija" viršelį. Knyga įeina į "Filognozijos pradmenų" ciklą ir yra 6 tomas. Pasirodys metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Dalis skyrelių yra paviešinta, kita dalis bloge nebus viešinama, kad būtų įdomiau skaityti po publikavimo naujas idėjas. Knyga bus užregistruota mėnesio bėgyje.