Naujos knygos viršelis

Kitais metais pasirodys mano nauja knyga, kuri vadinasi "Gyvybės magija", 5 tomas. Su viršelio koncepcija galima susipažinti jau dabar. Dalis skyrių paviešinta šiame tinklaraštyje, tačiau knygoje bus informacijos, kuri viešai neskelbiama ir bus galima gauti tik įsigijus knygą.

Pažanga ir apokalipsė moralėje

Atstumas tarp riboto žmogaus ir begalinio žmogaus toks didelis, kad siekia visos visatos mastelius. Tikras, natūralus žmogus turi savo prigimtinį arealą, kuris vadinamas planeta, visa kita teritorija nėra natūrali, tinkama gyvybei, ir norint ją užkariauti, gyvybę privaloma modifikuoti. Tad imant Lim ir Inf variantą žmoguje, Inf = visata – Žemė, o Lim = Žemė – … Daugiau: Pažanga ir apokalipsė moralėje

Aukštoji baltojo drakono magija

Gyvenimo egzistencinis centras filognozijoje vadinamas sumatoriumi, kuris turi sievos psichinę sandarą, dalinamą į aštuonis elementus, naudojamus gyvenimų klasifikavimui. Pasirinkimų pagal savo galimybes yra kiekvienam žmogui, tačiau norint užsiimti filognozija, tinkami tik keli jų. Pasirinkus kitus – gyvenamas tampa ne filognozo gyvenimu. Iš kitos pusės, vadinamos sitra achra, gyvenimo pagrindas yra būtis, įvairiais istoriniai laikotarpiais įgaunanti … Daugiau: Aukštoji baltojo drakono magija

Darbininkų klausimas

Kairiųjų judėjimo valstybėse ištakos yra K. Markso politinė filosofija, kurioje buvo pagrįstas darbininkų klasės išsilaisvinimo teorinis modelis. Pradiniame etape buvo svarstomas artimasis tikslas, kuris buvo išsivadavimas iš priespaudos, ir tolimasis tikslas – utopinė tobulos visuomenės svajonė, vadinama komunizmu. Imant terminų kūrimui skirtingus žodinius šaltinius įsitvirtino du variantai: komunizmas, nuo žodžio commune (pr.) ir socializmas, nuo … Daugiau: Darbininkų klausimas

Sigilų formulavimas

Įvairiose istorinėse kultūrose turėtos įvairios rašto sistemos, naudojusios skirtingus informacijos kaupimo ir perdavimo metodus, pagrindinės kurių yra piktograminis, ideograminis ir fonograminis raštas. Piktogramose paveiksliukais piešdavo pasakojamas situacijas; ideogramose ženklais perduodavo idėjas; o fonogramose perduodama reikšmė garsų tarimo pagrindu. Šiuolaikinės kalbos daugiausiai yra fonograminės; kai kurios, ypač Azijos šalyse, vis dar yra ideograminės; o piktogramomis informacija … Daugiau: Sigilų formulavimas

Kas mūsų laukia po 2021 m.?

Iki naujųjų metų liko beveik mėnesis, tačiau paskutinį metų įrašą nusprendžiau parašyti iš anksto. Šiuo metu Lietuvoje yra susitelkę daug laiko linijų, kiekvienoje kurių veikiantys žmonės siekia savos versijos ateities. Tai ypač išryškėjo po rinkimų, kuriuose vieni šią ateitį laimėjo, o kiti – pralaimėjo.  Akivaizdu, kad liberalios idėjos rodo didelį populiarumą, o konservatyvios-nacionalistinės yra opozicija … Daugiau: Kas mūsų laukia po 2021 m.?

Moters principas krikščionybėje

Šios knygos idėjoms pagrįsti galima pasinaudoti J. Ivanauskaitės romano „Ragana ir lietus“ įžvalgomis, aiškinančiomis konfliktą, kurį įveda į gyvybinį procesą krikščioniška civilizacija, pradėta Izraelyje, supriešinant gyvybės principą su dvasiniu. Šis romanas yra simbolinis, kuriame pasinaudojama pagrindinių veikėjų gyvenimo istorijomis, kurio nors krikščionybės doktrinos aspekto pademonstravimui. Šiame romane ypač svarbus yra moters santykio su krikščionybe klausimas, … Daugiau: Moters principas krikščionybėje

Nauja gyvybės samprata

„Gyvybės magija“ yra pirmas bandymas sukurti holoplastinę gyvybės teoriją, apimančią matomą ir nematomą realybę. Mokslinėje civilizacijoje įprasta vadovautis materialistine gyvybės interpretacija, kuri atskleista Č. Darvino evoliucijos teorijoje, kurioje aukštesnės gyvūnų rūšys vystosi iš žemesnių laipsnišku tobulėjimu. Šios teorijos problema ta, kad ji apima tik vieną realybės dalį, laikydamas, kad šis pasaulis yra „gyvenimas“, o anas … Daugiau: Nauja gyvybės samprata

Ar aš esu “leftistas“?

Vakarų Europos civilizacijos pradžia galima laikyti 5 a. pr. m. e. Atėnus, kurie paklojo teorinį, kultūrinį ir politinį pamatą visai vėlesnei istorijai. Kokie šios istorijos iki 2021 m. kritiniai momentai ir kaip jie formavo Trečiosios Lietuvos Respublikos ideologines mąstymo formas, bus parodyta vėliau. Šiuo metu matome „leftistų“, nacionalistų ir liberalų didelę konfrontaciją, nesutariant kokia kryptimi … Daugiau: Ar aš esu “leftistas“?

Paskyra www.goodreads.com

Norint užduoti klausimus susijusius su mano rašomomis knygomis, tai galima padryti puslapyje http://www.goodreads.com. Čia galima rasti visą su leidyba susijusią naujausią informaciją, ateities planus, galimybę diskutuoti, parašyti recenziją ar užduoti klausimus. Kitais metais numatomi bent du leidybiniai projektai, apie kuriuos informacija bus viešinama nurodomame puslapyje. Tai aktualu visiems kurie domisi filosofija, psichologija, New Age judėjimais, … Daugiau: Paskyra www.goodreads.com

Tobulo kūrinio paslaptis

Iš psichologijos žinoma, kad žmogaus psichika yra jį supančios aplinkos atspindys, sakoma kaip išorėje, taip ir viduje. Šį principą nesunku sumodeliuoti sievos struktūroje, kurioje detalizuoti visi psichovektorių sudarantys vidiniai komponentai. Viena iš įdomesnių šio principo pritaikymo sričių yra kūryba, kurioje atsispindi kūrinių autoriaus pasaulis. Utopinis, idealus gyvenimas skatina ir tokius kūrinius, o distopija gyvenime sukuria … Daugiau: Tobulo kūrinio paslaptis

Psichovektorių formulės

Sievos modelyje buvo paaiškinti visi koordinačių sistemos mazgai, atitinkantys pagrindines sąmonės sumatų ir sumantų kryptis. Šie mazgai formuoja psichovektorių, sukurdami kokią nors psichologijos logiką, kurioje veikiama pasaulyje. Psichovektorius dalinamas į kelias pagrindines dalis, kurios sukuria kryptį į išorę arba į vidų. Į išorę nukreiptas psichovektorius turi priežastį, priemones ir tikslą, kurie apgaubiami zonų, kuriose veikiama, … Daugiau: Psichovektorių formulės