Sąmoningumo vidurdienis

Paskutiniame pirmos „Filognozijos pradmenų“ dalies tome, galima padaryti surinktos informacijos apibendrinimą, kuriame matomas visas vaizdas, visi keliai ir visos kryptys, kuriomis gali judėti žmogaus protas, kuriantis civilizacijos psichovektorių, suteikiantį gyvenimui apibrėžtą formą. Apibendrinimas daromas pagal G. Hegelio tezės, antitezės ir sintezės principą, kurį jis naudojo savo knygose. Visų planetų, turinčių protauti gebančią gyvybę, raida turi … Daugiau: Sąmoningumo vidurdienis

Atostogos

Baigus leisti knygą "Angelų diena", 8 tomas, pereinama į vasaros atostogų būseną, kurios tęsis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šie metai vis dar skirti "Filognozijos pradmenų" 9 tomui, "Juodoji liepsna", tačiau knyga pasirodys vėliau. Kai darbas bus padarytas turėsiu "Pradinės filognozijos" I dalį, kuri yra pusė mano planuojamos pagrindinės knygos. Šiuo metu … Daugiau: Atostogos

Planetinės civilizacijos noosfera

Šiame skyrelyje apžvelgsiu silpnosios civilizacijos raidos etapus, kurie išsivystė į šiuolaikinę kultūrinę noosferą, formuojančią silpnąją žmonių psichovektoriaus struktūrą, suteikiančią jų gyvenimams civilizacinę formą. Istorijos priešaušryje, kol dar nebuvo išsivysčiusi kalba, žmonės gyveno gyvūnų gyvenimus, kurių būdą diktavo gamtiniai poreikiai, kurių tenkinimas buvo pagrindinis gyvenimo tikslas. Tačiau sukūrus kalbą atsirado efektyvesnis bendravimo ir veiklos metodas, kuris … Daugiau: Planetinės civilizacijos noosfera

Ne šio pasaulio Įstatymas

Šiame tome, kaip ir žadėjau, daugiau dėmesio skirsiu juodosios liepsnos tyrimui, kuri buvo pristatyta „Juodajame drakone“. Tai aukščiausias mažosios kelionės lygis, kuris pasiekiamas gyvenimo pabaigoje, žmogui pasiekus ezoterinę išsivystymo pakopą. Jauname amžiuje dvasingumas išryškėja gana retai, tuo tarpu žmogui subrendus atsiveria dvasinės akys ir jis pradeda regėti dalykus, kurie anksčiau buvo nuo jo paslėpti. Sievos … Daugiau: Ne šio pasaulio Įstatymas

Publikuota knyga “Angelų diena“

Skiltyje Knygynas jau galima parsisiųsti nemokamą "Filognozijos pradmenų" knygą "Angelų diena", 8 tomas. Knygos pristatymas ir aprašymas pateiktas ten pat. Knygoje dar labiau pagilinama filognozijos idėja, pateikiama pamatinė tikrovės ir žmogaus struktūra, kuri naudojama pažinime ir technikos kūrime. Pagrindinėse formulėse atskleidžiamas istorinio proceso ir transcendentinės mitologijos projektas, ir kokios geriausios žmogaus gyvenimo strategijos, norint neiškristi … Daugiau: Publikuota knyga “Angelų diena“

Uliumas ir įstatymas

Sietuvos ir sievos teorija prasideda nuo standartinių penkių sąmonių išskyrimo, kurios sudaro bazinę sątvaro struktūrą, kurią reikia žinoti, norint suprasti, kas yra žmogus savo egzistenciniame paviršiuje. Sietuva yra A. Šliogerio žinota siejanti dalis, reiškianti maždaug tą patį, ką ir sątvaras. Tuo tarpu sieva žmoguje yra ta dalis, kurią susieja sietuva. Kiekviena iš sąmonių turi savo … Daugiau: Uliumas ir įstatymas

Kas yra filognozija?

Į klausimą, kas yra filognozija, yra paprastas ir sudėtingas atsakymas. Paprastas - tai pažinimo meilė, kaip filosofija yra išminties meilė, ir skirta tikrovės tyrinėtojams. Žinome, kad civilizacijos vystymasis praėjo penkis etapus: Magija.Mitologija.Religija.Filosofija.Mokslas. Filognoziją galima rašyti į šį sąrašą, kaip atskirą civilizacijos formą, kuri naudojama planetos valdovų, o išvardintos formos, tik šios pagrindinės atsišakojimai, prometėjizmas. Atėjo … Daugiau: Kas yra filognozija?

Kaip suprasti A. Šliogerį?

Devintas „Filognozijos pradmenų“ tomas daugiausiai remiasi juodosios liepsnos teorijos pirmtaku Lietuvoje, kuris yra iškiliausias nepriklausomos respublikos filosofas A. Šliogeris, ypač savo knyga „Niekis ir esmas“ (2005). Savo filosofijoje jis naudoja Niekio sąvoką, kuri filognozijoje perinterpretuojama kaip juodoji liepsna, bet nurodo tą pačią metafizinę realybę ir kryptį. A. Šliogeris knygoje kuria metafizinę žmogaus teoriją, kurioje aiškina … Daugiau: Kaip suprasti A. Šliogerį?

Juodosios liepsnos sieva

Pagrindinė žmogaus teorijos koncepcija filognozijoje susijusi su juodosios liepsnos teorija, paaiškinančia metafizinio žmogaus principą vidinėje, psichinėje realybėje, iš kurios perspektyvos suvokiama transcendencija. Ontologine prasme žmogus yra save pačią suvokiančios būties sutelkimas, kuriame vienas būties polius – tarsi priimantis indas, o kitas – turinį duodantis šaltinis. Okultizme šią struktūrą įprasta vaizduoti kaip Uroborą, kuris yra sau … Daugiau: Juodosios liepsnos sieva

Žmonijos evoliucijos logika

Planetinių civilizacijų istorijai analizuoti reikalingas žemėlapis buvo pateiktas „Angelų dienoje“, kur išvardinau visas pagrindines metafizinės santvarkos zonas. Jos spektras yra nuo labiausiai išorinės, MZ1, iki labiausiai vidinės, MZ6, kur pastaroji yra perspektyvos ir išeities taškas. Žmogus į tikrovę žiūri iš MZ6 ir čia tiria, apmąsto, suvokia, kontempliuoja, medituoja išorinę realybę. Mąstymas gali plėstis į išorę, … Daugiau: Žmonijos evoliucijos logika

Archontai, angelai ir emisarai

Pasiekus dabartinį „Filognozijos pradmenų“ lygį, po septinto ir aštunto tomo, galima pradėti tikrą projekto tikslo atskleidimą, kuriame bus kalbama apie tai, kas yra anapus horizonto daugumai žmonių. Prieš tai viešinta informacija buvo susijusi su visiems žinomu pasauliu, tik paaiškintu iš platesnės perspektyvos ir turint didesnį protą. Tuo tarpu devintas tomas, kuris vadinasi „Juodoji liepsna“, šią … Daugiau: Archontai, angelai ir emisarai

“Juodosios liepsnos“ planas

Užbaigus "Angelų dieną", 8 tomą, laikas pagalvoti apie tolesnį kūrybinį scenarijų, kuris šiuo metu yra šiokiame tokiame neapibrėžtume: galima rinktis pereiti prie pagalbinių projektų ir pagrindinį "Filognozijos pradmenis" atidėti, o galima pasilikti pagrindiniame kelyje ir užbaigti II projekto dalį, pradedant 9 tomą, kuris vadinasi "Juodoji liepsna". Ką darysiu kol kas neaišku, bet tai turėtų išaiškėti … Daugiau: “Juodosios liepsnos“ planas