A. Šliogerio skaitymas (3)

Paskutinis A. Šliogerio filosofijos skaitymo būdas pateikiamas apačioje. Pagal nurodytą schemą, skaityti galima dviem būdais, arba eiliškumais: Variantas A I. Fundamentalioji ontologija. II. Biografinė sintezė. III. Ontologija I. IV. Ontologija II. Variantas B I. Fundamentalioji ontologija. II. Ontologija I. III. Ontologija II. IV. Biografinė sintezė Išstudijavus Šliogerį, galima pereiti prie filognozijos, kurioje pateikiama kitokia perspektyva, … Daugiau: A. Šliogerio skaitymas (3)

A. Šliogerio skaitymas (2)

Šiame įraše parodysiu dar vieną A. Šliogerio kūrybos skaitymo metodą, kuriame išryškėja du pagrindiniai jo kūrybos etapai, kuriuos vadinu Tiesos ir Laisvės etapais. Jie sutampa su trečios ir ketvirtos respublikos laikotarpiais, kurie truko - pirmas 1990 - 2004 ir antras 2004 - 2019. I. Tiesos etapas (1985 - 2004) "Kas yra filosofija?" - vadovėlis "Transcendencijos … Daugiau: A. Šliogerio skaitymas (2)

A. Šliogerio skaitymo sistema

Kitas filognozijoje svarbus filosofas yra A. Šliogeris, kuris taip pat turi būti žinomas visas. Jo kūryba turi būti skaitoma panašiai kaip ir F. Nietzsches, išsidėliojant jo veikalus į sistemą, pateikiamą toliau. Įvadas "Kas yra filosofija?" (2001)"Filosofijos likimas" (2009)"Melancholijos archipelagai: žodžiai ir vaizdai" (2009)"Daiktas ir menas: du meno kūrinio ontologijos etiudai" (1988) Brandžioji sisteminė fenomenologinė ontologija … Daugiau: A. Šliogerio skaitymo sistema