Knygynas

Filognozijos pradmenys, 1 tomas
Nauja knyga, siūlanti alternatyvų žmogaus ir tikrovės modelį, griaunanti religines, filosofines ir mokslines dogmas. Galima įsigyti Lulu.com knygyne.
ISBN 978-609-475-406-7
Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Filognozijos pradmenys, 2 tomas

Antrame Filognozijos pradmenų tome, išplečiamos pirmojo tomo temos, pagilinama filognozijos sąvoka, išryškinamos pagrindinės kryptys, atskleidžiant autoriaus sątvarologijos bei substratologijos pagrindines prielaidas, bei pagrindinius žmogaus bei tikrovės pažinimo organizavimo principus.

ISBN 978-609-475-407-4

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.