Psichotronika

 1. Psichotroninis persekiojimas
 2. Kas persekioja
 3. Ką persekioja
 4. Kodėl persekioja
 5. Priemonės
 6. Metodai
 7. Technologija
 8. Kaip gintis

 

 1. Psichotroninis persekiojimas

Gyvename valdomoje visuomenėje, suorganizuotoje hierarchiniu principu, todėl gyvenimo formavimo pagrindinis elementas tampa valdžia kartu su priemonėmis, kuriomis ji visiems likusiems primeta savo tvarką. Seniau tai buvo atviras psichologinis ir fizinis smurtas, dabar šie metodai ištobulinti, iš fasado patraukti į žmogui nematomą pusę. Todėl iš pradžių reikia atskirti sąvokas – kur yra psichotroninis valdymas, o kur yra psichotroninis persekiojimas. Šios sąvokos glaudžiai susijusios, bet skiriasi agresijos ir smurto lygiu. Kuomet esi tik valdomas, tave paprasčiausiai išnaudoja kaip vergą, skaičiuodami naudą ir pelną. Tačiau kai bandai iš šio kalėjimo išsiveržti, arba išeini iš nustatytų rėmų, valdymas pereina į persekiojimą, kurio tikslas arba susidoroti, sutvarkyti arba likviduoti. Kadangi kaip avinai esate skaičiuojami ir vertinami, kažkokia dalis išbrokuojama kaip nereikalingi, niekam tinkami arba atliekami, bet paprastai likviduoti dėl fasadinio spektaklio negali, tai padaroma mikroveikomis, lėtai, veikiant pusę ar net visą gyvenimą, kad valstybė į savo sąskaitą neįsirašytų žmogžudystės.

Šio sąvado tikslas paaiškinti sistemą tiems žmonėms, kurie papuolė į tokią mėsmalę ir bent kiek jiems padėti. Iš savo patirties žinau, kad informacija ir žinojimas labai padeda, nes pirmas įspūdis užpuolimo atvejų sustiprintas būtent dėl nežinojimo, kad tai vyksta, ir kad tokios priemonės bei metodai turimi ir naudojami žmonių, kurie save vaizduoja „gražiais žmonėmis“, „aukštuomene“. Organizuoti ir valdyti žmones būtina, tačiau tokie metodai – nusikaltimas, o juos naudojantys – paprasčiausi degradavę nusikaltėliai. Tačiau atsakymas jiems turi būti duodamas ne puolant į emocijas ar rodant iracionalią agresiją, bet metodiškai atskleidinėjant nusikalstamą sistemą. Tie, kas atsiduria tokioje padėtyje gauna unikalią progą pamatyti valstybės tikrąjį veidą ir parodyti jį kitiems. Nesvarbu, kad žmonės tamsūs, užvaldyti iliuzijos ir agresyviai tą iliuziją gina. Tai sistemos dalis ir kaip ji veikia paaiškinsiu vėliau, bet reikia išmokti tokią taktiką pastatyti ant menčių, nepasiduodant primityviam psichologiniam masinės sąmonės spaudimui. Tokiam žmogui pirma pamoka, kurią turi išmokti, yra tai, kad negalima niekuo pasitikėti, nes aplink sukinėjasi tos pačios sistemos zombiai, aktoriai, apsimetėliai, agentai ir apgavikai, naudojantis išdūrimo psichologines priemones. Negali pasitikėti net artimaisiais, nes jie arba tamsuomenė, nežinantys, arba komandas vykdantys zombiai, kurie su tavim visada elgsis tik taip, kaip nustatyta pagal oficialias procedūras, ir padės tave stumti į užribį. Taip yra dėl paprastos tiesos – visi yra užvaldyti.

Gyvename pasaulyje, kuris tvarkomas hierarchinių piramidžių principu, kai vos ne kiekviena iš mėšlo išlindusi beždžionė siekia po savimi pakišti kitus žmones ir ant kitų nugarų pakilti į dangų. Taip sutvarkyta valstybė, taip sutvarkytas verslas, taip sutvarkyta bažnyčia – kur tik pažvelgsi – visur kokia nors didesnė ar mažesnė piramidė ir ant jos viršaus sėdinti beždžionė, trokštanti būti „valdžia“. Po savimi pakišti ne taip lengva, nes iš prigimties visi žmonės kieti ir nepalenkiami, todėl nelieka kitos priemonės kaip naudoti smurtą ir prievartą. Tačiau ta prievarta labai gudriai užmaskuota, visada pateikiant, kad pirmas agresijos žingsnis yra nepaklūstančio žmogaus, o atsakymas, reakcija yra tik „teisės sauga“. Tačiau agresijos iniciatoriai yra tie, kurie iš pradžių tave uždaro į gyvenimo kalėjimą, o tada pasipriešinimą vergovei vaizduoja kaip nusikaltimą. Psichotroninis smurtas kyla kaip tik iš tokio pasaulio, nes ši ant smailės sėdinti beždžionė gavo į rankas sąmonės kontrolės priemones. Jeigu esi piramidžių papėdėje, tai kaltininkų turi ieškoti ten, jeigu esi aukščiau ir pats esi kokia nors lokalinė piramidė, tai tave iš kelio šalina galingesnė už tave beždžionė.

Su visa šia sistema pats žmogus tiesiogiai nesusiduria, jis turi reikalą tik su padaliniu, vadinamu MK Brigadomis. Pats nukentėjęs vadinamas įvairiai: angliškai „targeted individual“, lietuviškai – „žmogus taikinys“, persekiojimo auka. MK Brigados galvoje kuria psichodramą, bando tavo sąmonę patalpinti į kosmosą tam, kad išstumtų iš „normalių“ žmonių pasaulio, pavaizduotų neadekvačiu, kitokiu, vadinasi svetimu, nesavu. Tokios taktikos priežastis – nenorima, kad tokie žmonės taikiniai taptų organizatoriais ir lyderiais, aplink kuriuos susiburia pasipriešinimo prievartinei sistemai jėga. Tam reikia suskaldyti, atriboti, izoliuoti, išstumti į užribį. Dėl judėjimo krypties galima patarti taip: neretai žmogus pats atsiriboja, išeina į užribį, kiti desperatiškai bando įsikibti į kokią nors bendruomenę, bet tai įmanoma tik kaip integruotam ir natūralizuotam brokui, kokiam nors invalidui, susitaikiusiam su savo likimu ir pralaimėjimu. Yra geresnė judėjimo kryptis, judėti ne horizontaliai į vidų ar išorę, bet vertikaliai, į viršų, atsistojant aukščiau už masinę sąmonę ir jos formuotojus. Iš didelio aukščio visa ši prasmirdusi sistema labai gerai apžvelgiama, su visais jos padaliniais, centrais, planuotojais ir vykdytojais. Jeigu „kosmosas“ ir ateina į sąmonę, jį reikia stengtis padaryti kaip tik tokiu.

Manau, nereikia aiškinti kaip atpažinti, kad tokiu tapai – anksčiau ar vėliau žmogus tai supranta pats. Gali praeiti šiek tiek laiko, iš pradžių gali būti pakišinėjamos klaidingos versijos, kad čia kažkokia liga, sutrikimas, nelaimių virtinė – karma, o tave puola „velniai“. Tokių gudrybių prigalvota daug. Todėl reikia žinoti elementarią taisyklę – ši sistema maskuojasi, ir tiesa nėra tai, kas rodoma ar vaizduojama fasade. Gali net gauti diagnozę ir vaistų kibirą, su visais „šalutiniais poveikiais“ – neužkibkit at šito kabliuko, tai apgaulė, tai būdas kankinti ir išsisukti nuo bausmės apsimetant „sveikatos apsauga“.

Taigi pasistengsiu supažindinti su visa šia sistema ir patarti ką daryti, ko nedaryti, kokios galimybės apsiginti, kas mūsų laukia ateityje. Šia viešinimo veikla užsiimu labai seniai, bet dabar matau, kad tokio tekstuko, kuriame viskas sudėta į vieną vietą, internete labai trūksta. Stengsiuosi, kad jis būtų trumpas, negaišintų laiko, o kas norės daugiau informacijos galės kreiptis į mane asmeniškai.

 1. Kas persekioja

Norint suprasti kas tokia veikla visuomenėje užsiima, reikia žinoti elementarų faktą – gyvename piramidinių organizacijų pasaulyje. Tačiau šias piramides siūlau įsivaizduoti realistiškai, tai yra, ne pastatytas vertikaliai, bet paguldytas ant plokštumos, kuri yra žemės paviršius. Ten, kur atsigula piramidės smailė, turime kontrolės centrą, iš kurio vykdomas visuomenės valdymas. Realiai šis centras yra išsklaidytas ant žemėlapio į daugybę smulkesnių centrų, tačiau tai irgi įsivaizduoti nėra sudėtinga. Visi šie centrai yra apsupti apsauginių juostų, kurias reikia įveikti, norint į šį centrą patekti. Tai galima padaryti su kokiais nors reikalais, o galima ir padaryti karjerą, nors tai pavyksta nedaug kam, tik išrinktiesiems, kurie praėję visus patikrinimus, testus, inicijuoti ir integruoti į sistemą. Šie centrai yra uždaros zonos, kur surenkamos visos žvalgybinės informacijos, vykdoma analizė ir išsiuntinėjamos komandos vykdytojams.

Tos zonos, kurios atsiranda piramidės papėdės vietoje, yra atviros teritorijos, kuriose gyvena dauguma žmonių ir čia iš valdžios centrų yra kontroliuojami bei stebimi. Visi taikiniai yra kaip tik tokiose atvirose zonose, kurios yra apraizgytos agentūros, kontroliuojančios žmonių kiekvieną judesį. Jos irgi žemėlapyje įvairiai išsisklaidžiusios, tačiau, be abejo, sutelktos gyvenamose teritorijose, pradedant kaimu, gyvenviete, miestu ir baigiant didmiesčiu. Tarp miestų yra tušti plotai žemės, kuriais vyksta susisiekimas per teritoriją išraizgiusius kelių tinklus. Tos vietos naudojamos judėjimui, persikėlimui iš vienos vietos į kitą, kurios visos filmuojamos ir sekamos kelių sekimo priemonėmis arba dronais bei palydovais.

Gyventojų žvalgyba yra teritorinė ir mobili. Teritorinė sudaryta iš vietinės agentūros ir vadinamos klavų sistema, mobilios brigados bazuojasi žvalgybos centre, bet reikalui esant operacijos vykdymui gali persikelti į bet kokį vietinį klavą ir naudojantis jo žvalgybine struktūra – vykdyti operaciją, taikinio persekiojimą. MK Brigados yra tokie mobilūs padaliniai, kurie su vietinės agentūros pagalba apsupa žmogų ir kontroliuoja jo gyvenimą – namie, darbe, viešose vietose, svečiuose, turistinėse kelionėse ir t.t. Žmogus implantuojamas, įsegami sekimo švyturiai, perimamas telefono ryšys, internetas, paštas. To žmogaus aplinkoje skleidžiama jį žeminanti ir menkinanti informacija, gadinama reputacija, viešinamas privatus gyvenimas, rengiamos provokacijos, daromas psichologinis spaudimas. Visa tai daroma siekiant žmogų išstumti iš bendruomenės, sugadinti santykius su žmonėmis, izoliuoti, sugriauti karjerą, jeigu dėl spaudimo praranda darbą. Tai pasiekus, žmogus pastatomas į labai sunkią psichosocialinę padėti, kuria pasinaudojant galima žmogų šantažuoti, daryti spaudimą, reikalauti paklusti ir pan. Ko iš tikro nori priklauso nuo to, kas operacijos užsakovai ir kokie operacijos tikslai.

Taigi pagrindinis klausimas, kurį šiame skyrelyje bandome atsakyti yra kas vykdo žmonių psichotroninį persekiojimą? Norėdami tai išsiaiškinti, turime sukategorizuoti visą žmonių valdymu užsiimančią piramidę, nes nusikaltėliai slepiasi joje. Trumpai tą piramidę galima įvardinti kaip „valstybę“, tačiau reikia turėti omenyje, kad kalbame ne apie fasadinę valstybę, o giluminę, kurios tamsūs ir purvini užkaboriai slepiami nuo žmonių akių. Šią sistemą lengva įsivaizduoti kaip gėlės žiedą, sudaryta iš centre esančio Gardo ir aplink jį išsidėsčiusių organizacijų žiedlapių. Jo kategorijos yra tokios: politinės organizacijos (partijos, institucijos), tarnautojų organizacijos (institucijos), verslo organizacijos (įmonės, korporacijos), religinės organizacijos (bažnyčios). Tarp jų ir gardo įsiterpusios visuomeninės organizacijos, kurios vienija žmones įvairiais visuomeniniais tikslais, tačiau jos taip pat tarnauja sistemai ir gali būti panaudotos gyventojų persekiojimui, ypač jeigu gauna finansavimą iš stambių organizacijų.

Kiekvienas iš šių stambių blokų turi savo viešą ir slaptą elitą, kurie sudaro bendrą koordinacinę tarybą su atstovais, kurioje koordinuojami Gardo išnaudojimo klausimai, dalinamas resursas, pardavinėjami žmonės ir t.t. Jie turi savo žvalgybos sistemą, vadinamą „saugumu“, kurio padaliniai jau buvo įvardinti kaip MK Brigados. Ši sistema eina per visus hierarchinius organizacijų sluoksnius ir nusileidžia iki pat Gardo, kur turime agentūrinę sistemą, padalinta į teritorinius klavus aptarnaujančias žvalgybines draugoves. Taigi persekiojimo auka turi žinoti, kad toje teritorijoje kur gyvena, tiesiogiai persekiojimu ir valdymu užsiima vietinė draugovė, veikianti žmogaus gyvenamame kvartale, o draugove naudojasi MK Brigada. Įsakymai ateina iš piramidžių elito, kuris bazuojasi kontrolės centruose.

Todėl žmogus daro klaidą jeigu kreipiasi į policiją, teismą, psichiatrą, visuomeninę žmogaus teisių organizaciją ir pan. Visi jie priklauso sistemai ir net jeigu tiesiogiai operacijoje nedalyvauja, daro jai stogą, nes elitas kuris organizuoja persekiojimą, šiose institucijose savo teisių apsiginti neleis, tik dar labiau įpainios, sužlugdys, pavaizduos bepročiu. Kovoti reikia sumaniau, pirmiausiai per viešumą, taip pat neleidžiant primesti nusikaltėliams savo žaidimo, save išstumti į užribį. Reikia naudoti kuo sumanesnes kovos taktikas, pirmiausiai per protinga surinktos informacijos atskleidinėjimą ir viešinimą, kurią net jeigu masinė sąmonė ir atmes, ji bus naudinga tiems, kas yra įstumti į panašią situaciją. Prieš žvalgybą turi būti panaudota tokia pati žvalgyba.

Reikia žinoti ir tai, kad teritorijose veikia oficialios žvalgybos, tokios kaip užsienio, karinė ir kriminalinė, kurios užsiima gyventojų skenavimu, tačiau be teisėtų veikia ir nusikalstama sistema, kuri prie žmonių prisikabina be jokios teisėtos priežasties ir žmogų sunaikina. Kuo geriau supranti jų veiklos metodus, tuo daugiau šansų turi pasipriešinti. Turi suprasti, kad neteisėtus veiksmus šios tarnybos paprastai vykdo su priedangomis ir maskuotėmis, todėl geriausia taktika šias priedangas demaskuoti ir parodyti tikrą jų nusikalstamą veiklą.

9 mintys apie “Psichotronika

 1. Pratęsdama Dariaus straipsnį pateikiu truputėlį apie save:
  Iš tikrujų buvau iš aukščiausiojo ešalono [ tiek veiklos prasme , tiek ir kilmės prasme].
  Akivaizdus persekiojimas prasidėjo tik atkūrus Nepriklausomybę, po susitikimo su KGB_CŽV agentu V.adamkumi kaip JAV lietuvių sportininkų delegacijos pirmininku [1991 m.] Šiaulių viešbutyje , kilome liftu.[ aš kaip tik tą naktį kaip Savivaldybės atstovė] budėjau priimant sportininkų delegacijas.
  Na, adamkus man pasirodė labai panašus į nužudytą tėvą [ žuvo avarijoje].
  Pasirodo, kad aš neklydau– adamkus mano tėvo antros eiės pusbrolis…[ o tėvas buvo prieš karą LIETUVOS kontražvalgybos vadas, dalyvo Lietuvos aukso rezervacijje visose pasaulio bankuos, tame tarpe JAV. O tokie , kaip Adamkus ir kiti neteisėtai naudojoLietuvos aukso rezervą savo geram gyvenimui JAV]
  Tad adamkus ir įjungė tą susidorojimo mechanizmą, į kurį įtraukė tiek V.Landzbergį, tiek A.Brazauską , tiek Paulauską, na ir tą red blue prezidentę DALIĄ , galvodamas , kad tėvas man perdavė informaciiją.
  Perėjau visus naikinimo būdus – tad dabar drąsiai komentaruose [ jau antri metai] rašau DELFI komentarus ir psichotroninių technologijų naudojimą prieš žmones ir nebijau įvardinti aukščiau parašytus asmenis.
  Dabar su manimi naudodami sapnų technologijas bando surasti kompromisą.
  Prieš dvi naktis adamkai bandė priminti, kad aš jų dukterėčia….
  Baigdama, noriu paskatinti persekiojamus žmones,,,- nebijokite, išeikite į medijas, rašykite komentarus, neleiskite būti nusodinamiems… Pagalbos ranka yra ištiesta, tik reikia patiems atsiskleisti.
  [ačiū ,Dariau, už kontaktą per gmail, … tada ir susidėjo visas paveiksas dėl adamkaus ir CŽV], …
  [Ačiū ,Dariau, už kontaktą per gmail. Tu buvai absoliučiai teisus…]

  Patinka

  1. [ačiū ,Dariau, už kontaktą per gmail, … tada ir susidėjo visas paveiksas dėl adamkaus ir CŽV], …
   [Ačiū ,Dariau, už kontaktą per gmail. Tu buvai absoliučiai teisus…]

   Kokius kontaktus turi omenyje? Tikriausiai senesnius, nes naujesnių jokių nebuvo. Noriu pasitikslinti ar kas nors nesinaudoja mano vardu, nes tarnybose tokie suklastoto el. pašto siuntinėjimo metodai – nenaujiena.

   Patinka

   1. Kad tarnybos klastoja ir persiunčia el.laiškus, skype , facebook— tai seniai matau.

    Maždaug prieš metus, klausiau, kas man gali siųsti informaciją per Visatos informacijos laukus
    tad ir gavau tavo atsakymą… per savo gmail. Gal ne tu rašei?

    Patinka

 2. Labas,Dariau,- po metų petraukos šiandien anomalija.lt leido įeiti paskaityti tavo forumą, bet neleido prisijungti.
  Na, juokingai atrodo kai kurių forumiečių komentarai kurie aktyviai neigia tavo informaciją, juolab jie puikiai supranta apie ką tu rašai, tiesiog užsiima neigimu.
  Ten vienas raše, kad ner tokių psichotroninių technologijų— tad , aš esu karo medikė, kuri buvo supažindinta su visomis ginklų rūšimis , tad psichotroninius rusiškus generatorius man parodė CIVILINĖS GYNYBOS ŠTABE dar 1983m., savaime aišku—- išaiškino jų veikimo principus bei pasakmes.
  Tad apie naujas psii technologijas renku informaciją per yuotube.
  O esant psi technologijų poveikiui- ypač naudingas vaistas cikladol arba parkopan,…

  Patinka

 3. Aš neabejoju, kad anomalija.lt dalis forumo dalyvių skaito komentarus p tavo tinklapyje.
  -tad buvo klausimas- apie ką kalba trys moterys—turiu pridėti , kad ne tik trys buvo;
  pagrindinė tema- kaip susirasti turtingą vyrą,,, na buvo nagrinėjami konkretūs lietuviški geidžiamiausi vyrai,įterpiant tokius žodelius kaip p-zduke, b-bys, apsišikom apsišikom ir t.t— na, ir apie nelabai malonius pokalbius ant kilimelio.
  2010 m. atsirado daug grubesnė ir pikantiškesnė tema ;; lytiniai santykiai su šunimis ir … sargybiniais…
  Tiesa, iki 2013 m. aš į pokalbius nesikišau ir nebuvau prasitarusi, kad girdžiu pokalbius.
  Na, sekso klausimai buvo aktualūs ir vyrams [ vyriškiems balsams] , bet tai buvo pakankamai subtylu ir padoru.
  Tiesa,dalis vyrų labai piktinosi tų iškrypelių mergužėlių kalbomis, bet dalis ir pritarė tam…

  forumas anomalijoje man vėl nepasiekiamas.

  Patinka

  1. Į tuos kalbėjimus geriausia nekreipti dėmesio, nes jie skirti patalpinti mąstymą į “kosmosą“ ir pasityčioti iš žmogaus. Ir juo labiau neverta to šlamšto rodyti kitiems žmonėms, net jeigu tai nėra tavo žodžiai, bet tik citatos to, ką kalba kiti. Net cituojant juos girdi iš tavęs ir asocijuoja ne su operatoriais bet su tavim. Tokia visada būna tokių nesąmonių paskirtis, tau pripliurpia į galvą, o tu tas nesąmones kartoji kitiems žmonėms. Durnių mąstymuose žodžiai prilimpa prie tavęs.

   Tokio turinio vertės nėra jokios, jį galima paviešinti tik tam, kad visuomenei parodytum kokių idiotų rankose Lietuvoje psichotroninės technologijos. Saugumas yra totaliniai imbecilai. Tai tik dar vienas pavyzdys.

   Patinka

   1. Mano tikslas kitas—kad nebeskiestų tų absurdiškų istorijų kitiems.
    Na, ir kad būtų jiems gėda tiesiog žmogiškumo prasme. Nėra jie tokie idiotai, tiesiog gavo į rankas psichotroninius žaisliukus— na ir neatsargiai pažaidė , o informacija juk įsirašė į MATRICĄ.

    Patinka

   2. Kad tarnybos klastoja ir persiunčia el.laiškus, skype , facebook— tai seniai matau.

    Maždaug prieš metus, klausiau, kas man gali siųsti informaciją per Visatos informacijos laukus
    tad ir gavau tavo atsakymą… per savo gmail. Gal ne tu rašei?

    Patinka

 4. Kad nesusidarytų vaizdas , kad tik apie seksą buo kalbama, tad iš kartą rašau –buvo kalbama apie daug ką;– tad pokalbis apie Kristiną [ dar tuo metu nebuvo Brazauskienė] ir Brazauską: [ trumpu variantu, nes tai buvo kalbama apie du metus]–
  A.Brazauskas ir Kristina yra Atlantidos Valdovo ir karalienės inkarnaciją,tad buvo istorija apie jų valdymą ir Atlantidos griūtį.
  Na, ir apie tai kad jau reinkarnavosi jų dukra-Antlantidos princesė, tolimesnį įvykiai lyg ir rodė , kad ta princesė yra Šalčiūtė.

  Buvo skiedžiamos istorijos ir apie Artūro ir Jolantos Paulauskienės gyvenimus prieš inkarnavimą Žemeje bei gyvenimą Vilniuje..
  Na, t.t. ,,, tad Lietuvos politinio elito peripetijos – buvo tų balsų pokalbių mėgiamos temos.

  Tai tik maža maža dalelytė girdėtų temų horizantalėje.O kas vertikalėje—daug informacijos duoda Darius.

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s