MOV metodas

Bendrą pasidalinimą valdžia ir ištekliais teritorijoje pirmiausiai lemia veiklos mastų hierarchija, pagal kurios pagrindinį dėsnį maksimalus veiklos mastas įmanomas vienetams, o dauguma gali mėgautis tik minimaliu. Tai pagrindinis socialinės dinamikos principas, sukuriantis visuomenėje sluoksnių arba klasių įspūdį. Iš jo kilo metodas visuomenę vaizduoti kaip hierarchinę piramidę, kuri gali būti valdžios, turto, proto ir pan. Tačiau kadangi planeta yra paviršius, piramidė guldoma horizontaliai ir jos sluoksniai pavirsta į zonas, o šios išsibarsto ant žemėlapio įvairiose teritorijos vietose, dažniausiai pagal centrinių pastatų padėtį. Taip mąstoma vietinė teritorija, tačiau tas pats galioja ir visai planetai, kur tam tikrose vietose yra centrinės, kontrole užsiimančios zonos, o kitose – tik valdomos atviros teritorijos.

Pirma šio padalinimo zonomis versija pateikta skyrelyje „Teisėjas Dredas“, pagal kurią zonos abėcėlės raidėmis žymimos į A-J sąrašą. Čia A zona yra prezidentas, teismai, prokuratūra ir spec. tarnybos, o J zonoje turime įvairių kategorijų nedirbančiuosius – moksleiviai, bedarbiai, neįgalieji, nuteistieji. Tarp jų įsiterpia visos kitos zonos, kurios dėstomos pagal svarbą, funkciją, vaidmenį santvarkoje ir t.t. Visos šios zonos yra užpildomos iš centrinės vietos, vadinamos švietimo sistemos įstaigomis, kurios yra maždaug per vidurį, o gavęs diplomą žmogus pereina į apatinę arba viršutinę dalį. Šią struktūrą, kuri filognozijoje labai svarbus modeliavimo eiolosferoje metodas, vadinu MOV. M yra moterys, V – vyrai, o centrinė, O dalis, yra užpildoma zonomis nuo A iki J. M ir V dalys žymimos su ašimis, kurios gali būti amžiaus arba turto skalė, kurioje jungiant skersiniais M ir V gaunamas savotiškas kopėčių vaizdas.

Šioje struktūroje matosi kaip vyksta žmonių judėjimas karjeros scenarijuje, turto scenarijuje ir koks vienu ar kitu atveju gyvenimo trajektorijų pagrindinis principas. Esant A zonoje, turima viena trajektorija, G zonoje – kita, gyvenimo eigoje išsivysto tam tikras zonai būdingas psichovektorius, sukaupiamos specialybės patirtis, susiformuoja charakteris ir viršavimo arba negalėjimo viršauti patologija. Pagrindinė žmonių masė yra apatinėje dalyje, o į aukštesnes pozicijas galima iškopti dviem būdais: demokratiniais rinkimais, paskyrimu pagal karjeros scenarijų arba rodant savo iniciatyvą, dirbant. Pagrindinis turtinimosi segmentas yra G zona, kuri yra gamybos, paslaugų organizavimo sritis, kur susirenka iniciatyva bei protas, vyksta pagrindinis sistemą aprūpinantis procesas. Visų kitų zonų biudžetas priklauso nuo to, kaip globalinėje sistemoje sėkmingai veikia G zona. Tačiau norint daryti įtaką santvarkai, reikia dalyvauti įstatymų leidyboje ir, negana to, turint pakankamą politinę jėgą (B zona), o tai įmanoma, jeigu idėjos turi tikrą populiarumą. Sau asmeniškai įvesti santvarkos „patobulinimą“ neįmanoma.

Šis modelis reikalingas tam, kad remiantis juo būtų galima parodyti kelis kertinius principus. Pirmas jų – reikalavimas zonas dalintis per pusę tarp moterų ir vyrų tam, kad būtų tinkamas atstovavimas arba reprezentavimas. Antras yra – M ir V ašys, nesvarbu ar tai būtų amžiaus skalė, ar turto turi būti jungiamos horizontaliai, o ne įstrižai. Visi sujungimo, arba suporavimo, įstriži variantai rodo psichinės arba socialinės raidos sutrikimą, kuris jeigu ir nėra uždraustas, turi visumoje sudaryti ne daugiau negu 1 proc. Taip, judant moters arba vyro koordinačių taškui amžiaus skalėje susiformuoja įvairios padėtys O dalyje, kur aukštesnį statusą gali turėti vyras arba moteris, nuo ko priklauso asmeninio arba bendro turto kiekis. Tarkime yra tokia situacija: vyras C zonoje (ministerija), moteris G zonoje (verslas); arba moteris B zonoje (seimas), vyras C zonoje. Tokia pora giminių struktūroje būtu aukšta, turtinė socialinė klasė. Žemosios konfigūracijos – vyras G zona (verslas), moteris – H zona (darbas); arba vyras H zona (darbas) ir moteris H zona (darbas). Amžiaus principas reiškia, kad jungiant skales didesnis negu 10 metų skirtumas nepageidaujamas ir yra „amžiaus grindys“, žemiau kurių santykiai draudžiami baudžiamąja atsakomybe. Tačiau toks variantas, nepaisant griežto draudimo, labai populiarus turtinėje klasėje ir aukštame socialiniame statuse, pvz., jungiant J zoną su G aukštuomene, C aukštuomene ir pan. Žinoma, gražus pasiūlymas yra retenybė, dažniausiai išnaudojama ir atsikratoma. Žinant šiuos MOV modelius, neįmanoma prastumti jokių pedofiliją propaguojančių ir gražinančių teorijų, nes jų įgyvendinimui reikėtu, visos socialinės struktūros pertvarkymo, ko per įstatymų leidybą pasiekti beveik neįmanoma. Todėl planetoje susiformavęs slaptas pogrindis kuris žlugdo jaunus gyvenimus slaptu nelegaliu būdu.

Svarbu suprasti įvairias A zonų užpildymo galimybes: jos gali būti – visuotiniai demokratiniai rinkimai, gali būti paskyrimas, gali būti užgrobimas. Jeigu renkama – svarbu kas turi teisę balsuoti, kas neturi, kokią informaciją gauna, kokios negauna, kas turi teisę kandidatuoti, kas neturi, kaip vyksta konkurencija tarp kandidatų. Jeigu užgrobiama – ar tai įvyksta rinkimų būdu, kai išrenkama legaliai, tačiau pasibaigus kadencijai – atsisakoma pasitraukti, ar kariniu perversmu. Ir, pastaruoju atveju, verčiamas tironas ir negraži valdžia keičiama į gražią, ar verčiama graži valdžia ir įvedama diktatūra. Šiame kontekste pasvarstykime kaip formuojasi planetinės A zonos. Viena tokių viešų institucijų yra Jungtinės tautos, kuriose visų vietinių A zonų atstovai sprendžia politinius ir karinius klausimus. Šios organizacijos steigimas yra politinis susitarimas ir joje procesas vyksta visuotinio forumo principu Saugumo taryboje bei Generalinėje asamblėjoje. Tokio pobūdžio kitos A zonos planetoje viešos nėra, tačiau situacija ne tokia paprasta. Šiuo klausimu daug sąmokslo teorijų, mitų, dezinformacijos, mistifikavimo, į kurį nesigilinsiu, nes filognozija neturėtų platinti sąmokslo teorijų, tik priemonę modeliavimui. Bet kokiu atveju, manau yra savotiški A zonų karteliai, kurie dalinasi planetinį resursą ir yra neoficiali, sprendimus už uždarų durų priimanti valdžia, vadinama Atsiskyrusia civilizacija.

Prie visos pateiktos informacijos reikia parodyti ir filognozijos vietą hierarchijoje. Ji rašoma iš H zonos perspektyvos, tačiau turi sąsajų su A, C, D, G zonomis, mišriu variantu. Pagrindinis filognozijos siekinys per idėjų sklaidą yra įvesti 50% – 50% MOV, įvesti horizontalių skersinių MOV, uždrausti uždaras turtines kastas, šalinti priespaudą, išnaudojimą ir vergovę, teikti visuotinį aukščiausio lygio išslavinimą, viešinti nusikalstamo transhumanizmo pavojus. Šioje vietoje svarbiausias nemokamas aukštasis išsilavinimas visiems ir jo atvirumas bei prieinamumas.

A zonų karteliai neretai siekia priešingų tikslų ir nori įvesti provincijos teritorijose kažką panašaus į „West world“ pramogų parkus, kuriuose būtų leidžiama prievartauti, žudyti, kankinti ir vaizduoja tai kaip „naująją erą“ ir „naująją tvarką“. Filognozijos atskleidimo projekte siekiama paviešinti šį slaptą suokalbį pieš žmoniją, sumažinti kančios ir vargo pasaulį, paskleidžiant aukšto lygio žinias ir teorijas. Kiekviena zona turi optimalų psichovektoriaus variantą, kuris reikalingas išgyvenimui ir savo moralinių priedermių išsaugojimui. Arkos statybos sistema, siekia suteikti šiam tikslui teorinių žinių, atimant pasaulio kontrolę iš kreivagalvių nagų ir perduodant ją tiesiagalviams. MOV metodas šiam tikslui yra geras argumentavimo įrankis ir mąstymo pagalbininkas.

Visi studijuojantys eiolosferos metodą, turi suvokti koks procesas prasideda, kurią nors zoną padarant viršaujančia. Paprasčiausi variantai: A zona – renkamas prezidentas ar dinastinis monarchas; išaukštinta D zona – kaip teokratijoje; išaukštinta G zona – kaip oligarchiniame feodaliniame kapitalizme; išaukštinta H zona – kaip proletariato diktatūroje ir t.t. Kokios vienu ir kitu atveju santvarkos, gyvenimo stilius bei scenarijai; ar reikalinga kruvina revoliucija su giljotinų puotomis, ar ne. Kaip išsidėsto jėgos matosi pagal statistinius duomenis – suskaičiavus kokia kiekvienoje zonoje populiacija, kaip jos suorganizuotos, kokią turi ideologiją ir technines priemones.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s