Giluminė valstybė (2)

Pirmoje dalyje apie giluminę valstybę paaiškinau kaip suorganizuota žmonija į gelmę einant iki planetą valdančios atitrūkusios civilizacijos. Šios sistemos esmė pavaizduota kaip centre esantis gardas, kuriame surinkti resursu laikomi žmonės, ir aplink šį gardą išdėstytos įvairios organizacijos, kurios išnaudoja visuomenę savo naudai. Kiekvienas žmogus suskaičiuotas, įvertintas ir kiekvienam paruoštas gyvenimo planas visuose penkiuose parodytuose segmentuose. Yra dalis žmonių, kurie integruojami į organizacijų struktūrą ir dirba tarnautojų darbą, kiti yra apačioje ir išnaudojami kaip pigi darbo jėga. Nė viena organizacija niekada nedirba žmonių labui, nes joms rūpi tik savo sistemos stiprinimas. Jeigu propagandiniuose ekranuose ir rodoma kitaip, tai yra apgavystė ir melas.

Žadėjau šiame įraše parodyti išplėstą vaizdą, kuris išeina už šios planetos ribų. Tai ir pabandysiu padaryti, tačiau iš karto perspėju, kad jokios konkrečios insaiderinės informacijos neturiu ir tai tik mano protu sukurtas modelis. Šį modelį būtų galima apvilkti į gražią istoriją, būtų galima pavaizduoti kaip tikrus faktus, patirtus asmeniškai. Tačiau to nedarau, nors ezoterikos pasaulyje tai įprasta. Yra žmonių kurie galbūt iš tikro prieina prie informacijos, kuri siekia atitrūkusią civilizaciją ir šios tikrovės anapus planetinę dimensiją, tačiau yra daug tokių, kurie meluoja, konferencijose pasakodami sukurtą fantastinį romaną. Nesiekiu bet kokia kaina pritraukti dėmesio ir pasipelnyti, man daug svarbiau, kad žmonės pradėtų mąstyti. Imant tokį Atkleidimo Amerikoje judėjimo dalyvį kaip D. Wilcock, jo alternatyvi saulės sistemos istorija daug kur atrodo kaip išgalvotas kūrinys, nors bando naudoti NASA darytas saulės sistemos planetų ir mėnulių nuotraukas ir tvirtina, kad remiasi operacijose dalyvavusių insaiderių parodymais. Bet nėra įrodymų, kad jo insaideriai nekuria, nors tai ir nepaneigia to, ką jie tvirtina.

Mąstydamas kaip galėtų veikti nežemiška civilizacija, į kurios sudėti apribotu ir išnaudojamu režimu įeina ir žemė, pavadinau ją „vietine imperija“. Šios imperijos centre yra išnaudojamų planetų gardas, kurį supa kosminės struktūros, užsiimančios jo priežiūra ir eksploatacija. Šitaip arčiausiai mūsų yra prižiūrėtojų ateivių rūšys, kurios tiesiogiai kontaktuoja su garde esančių planetų atitrūkusiomis civilizacijomis, administruojančiomis resursą. Aukščiau jų turėtų būti elitinės rūšys, kurios yra savotiška Vietinės imperijos aristokratija. Tačiau šios imperijos aukščiausias laiptelis būtų pagrindinė rasė, kurie yra imperijos valdovai. Šią sistemą paveiksliuku būtų galima pavaizduoti taip:

pk

Kadangi su šia sistema tiesiogiai kontaktų neturėjau, ir žemės planetoje esu tik išnaudojamo vergo statuso, neturinčio jokių teisių į išskirtinę informaciją apie tai, kaip valdoma planeta anapus jos ribų, tai ateivių rūšių konkrečiai neminėsiu, nors kiti tai daro, ir yra prikurta ar išaiškinta daug variantų. Tai ir pilkieji, reptiloidai, mantidai, insektoidai, įvairūs humanoidai iš įvairių planetų – variantų yra begalė. Mano tikslas nėra toks, kurti gražią istoriją ar vaikytis sensacijų, mano tikslas sukurti darbinį modelį ir ieškoti jam pagrindimo bei įrodymų. Taip pat aktualūs klausimai, kaip tie ateiviai nusiteikę žmonių atžvilgiu? Ar jie blogio jėgos? Mums sukurtas gyvenimas tikrai nėra rojus, tačiau akivaizdu, kad jis galėtų būti ir daug blogesnis, bet toks nėra. Vadinasi galime daryti išvadą apie tam tikrą kompromisinį variantą. Valdžios sukurta sistema yra apsišvietusi vergovė, kurioje vergas yra sąlyginai humaniškai prižiūrimas, nekalbant apie išimtinius atvejus, kai nusprendžiama žmogų panaudoti kokiam nors projektui. Tokių, kuriems nepasiseka procentas nėra labai didelis, jų yra ne daugiau 5 proc.

Pabandžiau pamodeliuoti Vietinės imperijos parametrus, kaip ji galėtų atrodyti pažvelgus į ją iš kosminės perspektyvos. Tarkime kad į ją įeina 100 resursų planetų, kuriose egzistuoja žemo išsivystymo vienos planetos civilizacijos. Tai reiškia, kad šioms planetoms vietinėje galaktikoje reikia 100 žvaigždžių. Yra apie 10 prižiūrėtojų rūšių ir kiekviena rūšis valdo po 20 planetų. Vadinasi turi būti apie 200 prižiūrėtojų žvaigždžių. Gali būti apie 5 elitines rūšis, kurių kiekviena turi 100 planetų. Kitaip sakant, jos valdo 500 žvaigždžių. Ir pabaigoje lieka pagrindinė rūšis, kuriai turėtų priklausyti apie 1000 planetų ir 1000 žvaigždžių. Kalbėdamas apie planetas, turiu omenyje apgyvendintas gyvybei tinkamas planetas, netinkamų gyvybei planetų ir jų žvaigždžių gali būti daug daugiau. Taip gauname kad Vietinei imperijai mano modelyje turėtų priklausyti 1800 gyvybei tinkančių planetų. Remiantis šiais parametrais, galime apskaičiuoti, koks bus imperijos skersmuo galaktikoje suspaudus žvaigždes į gana kompaktišką spiečių, su atstumais nuo 10 iki 100 šviesmečių tarp jų. Ištraukiame iš 1800 kubinę šaknį ir gauname vienos kraštinės ilgį 12 žvaigždžių su 10-100 šviesmečių tarpais tarp jų. Gauname skersmenį nuo 120 iki 1200 šviesmečių.

Akivaizdu, kad tokiai civilizacijai aktualiausias klausimas būtų kosminis transportas galintis skraidyti tokiais atstumais per trumpą laiką. Šviesos greičio neužtenka, kosminis laivas turi turėti galimybę į viršyti kelis kartus. Viršijus šviesos greitį 10 kartų, 1200 šviesmečių atstumas būtų įveiktas per 120 metų. Jeigu atstumas tarp žvaigždžių 10 šviesmečių, jį įveikti galima per 1 metus, 100 šviesmečių – per 10 metų. Tai rodo, kad pagrindinė rasė turi būti gerai pažinusi tikrovės sandarą, turi turėti mus gerokai lenkiančias technologijas. Jeigu kriterijumi laikysime holoplastinę tikrovės sandarą, kuri yra 100 proc. pažinimo, pagrindinė rasė turėtų žinias 30 procentų, elitinės rasės – 20 procentų, prižiūrėtojų rasės – 10 procentų, o žaliavinės planetos, tarp jų ir žemė – 5 procentus holoplastinės tiesos.

Su tam tikru Vietinės imperijos lygiu galimai kontaktuoja tik planetos elitas, vadinamas atitrūkusia civilizacija, kuri palaiko ryšius su prižiūrėtojų rūšimis, perduodančiomis instrukcijas. Visos sistemos galimai nežino net jie, nes ji prieinama tik elitinėms rūšims. Šioje sistemoje yra tam tikra santvarka, kuri nesiekia žmonių išnaikinimo, tik siekia juos laikyti savo valdžioje apribotus ir išnaudoti, tačiau vėlgi išnaudojami ne visi: planetos elitas, atitrūkusios civilizacijos giminės, kurios valdo žmoniją – nėra išnaudojamos. Jiems galbūt net yra galimybė padaryti karjerą su visa žmonija, bet tai – ilgalaikis projektas, kurio tikslas – išveisti pažangesnį žmogaus variantą. Todėl atitrūkusioje civilizacijoje labai svarbūs genetiniai eksperimentai, hibridizacija, klonavimas ir pan. Visa žmonija tam yra genetinė žaliava. Šis „augimas“ per gentinius eksperimentus galimas kelių šimtų metų bėgyje.

Dabar šio įrašo svarbiausia informacija liečianti atitrūkusią civilizaciją. Apie tai, kaip jie apsirūpina tarnais, vergais, bandomaisiais triušiais, zombiais pramogoms ir pan. Tai planetoje vykdoma naudojant genetines žmonių fermas, kuriose iš žmonijoje surinktos genetinės medžiagos, dirbtinio apvaisinimo būdu auginami žmonės-daržovės, kurie neturi tėvų, šeimos ir naudojami kaip žmogiška žaliava. Čia dalyvauja projektai susiję su spermos bankais, kiaušinėlių bankais, kurie iš žmonių surenka genetinę medžiagą, iš kurių atitrūkusioje civilizacijoje auginami vergai. Dėl šios priežasties sumažėja žmonių grobimo poreikis, o jeigu jie grobiami, tai žemesnio lygmens pasaulyje, nes atitrūkusi civilizacija vergus užsiaugina fermose. Kiekviena moteris turi apie 300 000 kiaušialąsčių, vadinasi yra tiek potencialių embrionų. Vyras akto metu išskiria apie 200 mln. spermatozoidų – užtenka visai kariuomenei. Tai reiškia, kad žmonija turi labai daug perteklinės genetinės medžiagos, kurios kaina – trilijonai. Tampant spermos ar kiaušinėlių bankų laisvanorišku donoru, reikia labai gerai pagalvoti kuo gali būti paversti tavo vaikai, nešiojantys tavo genetinę medžiagą. Ne visi variantai labai blogi, ypač kai donorais paverčiami talentingi arba genialūs žmonės, jie naudojami aukštesniojo žmogaus veisimo programose, ugdo savo gabumus ir talentus, dirba mokslinį darbą ir pan. Dabar tarkime 1 žmogaus užauginimas kainuotų 10 000 eur., tokiu atveju norint nusipirkti 1000 darbininkų, reikėtų 10 mln. eurų.

Tai reiškia taip pat, kad kiekvienas iš mūsų galime turėt giminių atitrūkusioje civilizacijose, to nežinant nei jiems, nei mums. Tai ypač liečia aukštesnį socialinį statusą turinčius žmones. Darbininkų genetinė medžiaga panaudojama auginant vergus, kariuomenių zombius, tarnus ir pan. Gardo rėmuose visa tai žinoti yra uždrausta, tačiau informacija prasisunkia ir čia. Taip pat netrūksta agentų, kurių darbas prieš tokią informaciją kovoti, užsiimant demaskacijomis ir išjuokimu. Tačiau norint juos neutralizuoti užtenka pamąstyti savo galva. Visas gylis, kurį įmanoma pasiekti, eina nuo gardo centro žemės struktūroje, iki pagrindinės rūšies, valdančios Vietinę imperiją. Toks lygis niekam neprieinamas net atitrūkusioje žemės civilizacijoje. Nekalbant jau apie žemesnius sluoksnius. Garde gyvenančiam gali būti nežinomi net vietinės savivaldybės slapti projektai, nekalbant jau apie kosminę civilizaciją. Ir einant gilyn prie tiesos, reikia pereiti daug beveik neįveikiamų užtvarų.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s