Filognozų asociacijos įstatų santrauka

„Filognozų asociacija“ (FA) kol kas yra užuomazgos stadijoje ir turi tik vieną narį, kuriuo esu aš, asociacijos steigėjas, pradžią jai davęs „Filognozijos pradmenų“ antrajame tome. Kadangi filognozijai jau beveik du metai ir pats laikas pamėginti į asociaciją įtraukti daugiau žmonių, turiu, kaip steigėjas, pristatyti priėmimo procedūrą. Galimi du priklausymo asociacijai būdai: a) kandidatai, kurie veikia pradinės mokyklos kontekste ir mokosi filognozijos metodo iš vadovėlio; b) tikrieji nariai, priimami į aukštąją mokyklą, įvykdę tam keliamus reikalavimus ir sukūrę asociacijoje savo asmeninį filognozijos projektą.

Kandidatai niekuo nėra įsipareigoję ir paprasčiausiai studijuoja filognoziją sau naudingu būdu ir savo gyvenimo su FA gali nesusieti. Tačiau norintys prie asociacijos prisidėti daugiau, turi įvykdyti tokius reikalavimus:

  1. išstudijuoti tris pasirinktas istorines asmenybes, jų biografiją ir kūrybą, bei pateikti savo supratimų analizę filognozijos metodo priemonėmis; tai gali būti filosofai, kulto žmonės, mokslininkai, rašytojai, valstybės veikėjai ir pan. Pavyzdžiui, mano trys asmenybės yra Kristus, F. Nietzsche, A. Šliogeris;
  2. pagal studijuotų asmenybių gyvenimo trajektorijas, išsinagrinėti savo trajektoriją, kaip ketvirtą pavyzdį, įstatyti save ir savo galimybes į ištirtą kontekstą, siekiant tapti tyrinėtoju, tęsėju, reformatoriumi ir t.t.;
  3. sukurti viso to pagrindu savo bendradarbiavimo su „Filognozų asociacija“ projektą ir pristatyti jį tarybai (šiuo metu steigėjui); jeigu balsavimo metu projektas patvirtinamas, tampama tikruoju filognozų asociacijos nariu.

Ši procedūra, neįskaitant laiko skirto pradinei mokyklai, truktų apie du metus, nes asmenybės turi būti tiriamas nuodugniai, o paruoštas darbas turi atitikti mokslinio darbo reikalavimus. Vadinasi, tai siektina tik tiems, kas turi pašaukimą filosofijai, nori su ja, per „Filognozų asociaciją“, susieti visą savo gyvenimą.

Tai reiškia, kad su filognozija galima būti susijus trimis formomis: a) mokinio, b) kandidato, c) tikrojo nario.

Kadangi esu „Filognozų asociacijos“ steigėjas, tikrasis narys ir prezidiumo pirmininkas, turiu pristatyti ir savo veiklos rezultatus. Parašytos 6 knygos, grindžiančios filognozijos idėjas ir rengiama 7. Mano trys tiriamos asmenybės yra Kristus, F. Nietzsche, A. Šliogeris, kurių analizė bus paviešinta ateityje, taip pat mano gyvenimo trajektorija ir gyvenimo projektas, kuris yra filognozijos sukūrimas ir išpopuliarinimas visuomenėje.

Filognozijoje orientacija yra daugiau į tikrovę, o ne į kūrybines noosferas, todėl būti sukrovus į savo galvą visą kultūrą nereikalaujama, tačiau reikia turėti tikro gyvenimo patirtį ir turėti išsiugdžius filosofo sąmonę, kad galėtum tirti tikrovę ir savo tyrimuose parodyti aukštą lygį.

Visi tikrieji nariai sudaro tarybą, o į prezidiumą renkama. Toliau, prezidiumas išsirenka savo primininką. Steigėjas automatiškai, nerenkamu būdu patenka į tarybą, prezidiumą ir tol, kol atsisako savo pareigų, yra prezidiumo pirmininkas. Taryboje MOV proporcija nereguliuojama, o prezidiume, esant galimybėms, yra 50-50 proporcijos. Visos 4 filognozijos šakos atstovaujamos vienodai, t. y., yra 4 prezidiumo sekcijos ir tik vienoje iš jų pažeidžiama MOV pusiausvyra.

Kiekvienas tikrasis narys turi kiekvienais metais pateikti ataskaitą apie savo projekto pažangą, įrodydamas, kad vykdo sutartį su „Filognozų asociacija“. 3 metus iš eilės neparodžius jokių rezultatų, svarstomas tikrojo nario narystės stabdymo klausimas. Tai galima padaryti ir pačiam, savo noru sustabdyti narystę, dėl gyvenimo aplinkybių, o po to – atnaujinti.

Tikru įregistravimu asociacija kol kas neregistruota, nes nėra pakankamo žmonių skaičiaus, bet jeigu atsiras pakankamas tikrųjų narių, ne mokinių ir kandidatų, skaičius, tai bus galima padaryti.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s