Kaip įminti žmogaus paslaptį

Savęs ir tikrovės pažinimas, turbūt, pats įdomiausias užsiėmimas šiame gyvenime. Šio užsiėmimo pavadinimas mums yra filognozija. Ji gali atrodyti kaip ezoterika, kaip mokslas, kaip filosofija, bet ji yra tai, kas yra – pažinimo meilė. Pažinimo kelias nėra lengvas kelias, tačiau juo verta eiti, nes tai, ką gauname pabaigoje yra tiesa. Kas gali būti geriau už tiesą, žinojimą? Niekas neturi nuo mūsų būti paslėpta, uždengta.

Žinojimo lygis visada yra mažiau negu galutinis tikslas, tačiau pasiektos žinios yra būtinas laiptelis siekiant galutinės tiesos. Dabartinis žmogaus supratimas nepilnas, tačiau reikia turėti omenyje, kad prie jo bus dedamos kitos dalys, žinios bus kaupiamos, todėl tai, kas yra dabar, net jeigu tai ne galutinis variantas, yra vertinga. Prieš tai pateiktame tekste paaiškinau kokios yra su atomine materija susijusios hipostratos. Šioje lentelėje yra žmogaus komponentas, kaip jis suprantamas pagal dabartinį žinių lygį. Pagrindinės sąvokos yra eteris ir atomas. Jeigu kas pateiktos lentelės neatsimena, siūlau sugrįžti prie ankstesnio teksto ir perskaityti jį dar kartą.

Eterio teorija dar neišvystyta, tačiau remiuosi keliais pamatiniais postulatais: 1) eteris yra pirminis kvanto atžvilgiu, 2) eteris turi su kvantais surištus komponentus, 3) magnetinis ir elektrinis komponentai yra tik dalis visų galimų komponentų, 4) eteris ir kvantas sąveikauja tiesiogine arba netiesiogine sąveika, 5) eterio komponentai yra nematomi, o tai reiškia, kad jie yra hipostratose. Svarbiausia mums savybė – eterio ir kvanto sąveika – kuri analogiška daikto ir dujų sąveikai. Kaip žinome, ši sąveika sukelia virpesius, kuriuos mūsų sąmonė suvokia kaip garsą. Lygiai taip pat kvantas virpina eterį, ir eteriu sklinda „garsas“, kurį su ausimi galima pagauti ir išgirsti.

Prisiminkime kai kuriuos elementarius elektrodinamikos teiginius. Nejudantis elektronas turi aplink save paprastą elektrinį lauką, kuris aprašomas pagal elektrostatikos dėsnius. Magnetinis komponentas paslėptas pačiame elektrone arba aplink jį esančiame eteryje ir simetrija yra nematoma. Tačiau kai laidininku srovė pradeda judėti, aplink jį sukuriamas nematomas magnetinio lauko simetronas, kuris surištas su judančiu elektriniu lauku. Visi šie eterio komponentai yra nematomi, nes jie yra hipostratoje, bet jie gali būti nesunkiai aptinkami matavimais, kadangi jie tiesiogiai surišti su atomo komponentais. Todėl M ir E komponentus laikau artimuoju eteriu, kuris labai nesunkiai aptinkamas.

Kita savybė yra eterio spinduliuojamasis virpesys, kuris sklinda nuo judančio eteryje kvanto. Kadangi kvantas turi magnetinį ir elektrinį komponentą, virpesys perduodamas per juos abu, šitaip gaunant elektromagnetinę bangą. Visa erdvė aplink mus užpildyta eterio, per kurį sklinda virpesys, kaip dujose sklinda garsas, kai jose virpa materialus objektas. Net kosmosas pilnas eterio, jame nėra jokio vakuumo. Tai tvirtinanti fizika žmonėms meluoja.

Visi žinome, kad vienas iš žmogaus komponentų yra ląstelinė žmogaus kūno sandara, kurios savo ruožtu sudarytos iš molekulių, o šios iš atomų, tiesiogiai surištų su eteriu. Visas žmogaus kūnas panardintas į eterį, persmelkiantį kiekvieną jo kertelę. Vadinasi žmogaus sandara yra atominė ir eterinė, nes atomas ir eteris neišardoma visuma. Kaip laidininke pradėjus judėti elektronams, eteryje atsiranda simetrija, vadinamasis eterio geometrinis simetronas, taip kūnas irgi turi savo eterinį simetroną, nuo smulkiausios dalies iki viso žmogaus, kuris yra patalpintas į eterį, kaip daiktas į dujas. Kūnas, kaip ir bet koks kitas daiktas, į aplinką garsus skleidžia ne tik dujomis, bet ir eteriu. Tie, kas turi tam tinkamą technologinę ausį, gali girdėti ką kūnas „kalba“ eteryje.

Kūną dėl patogumo galima skirstyti į somatinę, nervinę ir neuroninę. Somatinė dalis yra mažiausiai aktyvi ir jos eterinis simetronas daugiausiai būna statiškas. Nervais krūviai juda, o tai reiškia, kad išjudina eteryje magnetinius ir elektrinius komponentus, kurie sukuria su nervų sistema surištus magneto-elektrinius simetronus, kurie yra nematoma žmogaus kūno dalis, auros. Tai ypač pasakytina apie stuburą ir nuo jo sklindančius eterinius laukus. Neuroninė dalis yra aktyviausia ir svarbiausia, nes jame vysta informacinis procesas. Kiekvienas neuronas aplink save turi magneto-elektrinį simetroną, kuris depoliarizavus neuroną, pakeičia savo struktūrą. Tai reiškia, kad smegenys ne tik atomai ir molekulės suformuotos į neuronus, bet ir eterinė struktūra, kuri turi panašią formą į tą, kuri atsiranda laidininkais tekant srovei. Jeigu laidininkai suraizgyti į sudėtingą struktūrą, tokia pat sudėtinga struktūra gaunama ir eteryje, kuri judant krūviams keičia savo sandarą. Eteris smegenyse labai aktyvus, jis turi tam tikra geometrinę ir struktūrinę virpančią formą. Žmogaus sielos reikia ieškoti ne atomuose, bet kaip tik tokiuose eteriniuose komponentuose. Akivaizdu, kad tai ne magneto-elektriniai komponentai, bet jau sakiau, kad eteris turi daugiau mums nežinomų komponentų, taip pat, be artimųjų eterių yra tolimieji, kurie tiesiogiai su atomais nesurišti, todėl su matavimo technika, kuri pagaminta iš atominės medžiagos, sunkiai aptinkami.

Kiekviena iš atomų pagaminta kūno dalis turi savo konfigūraciją eteriuose:

 • statišką,
 • judančią,
 • ir spinduliuojamą.

Visos kūno dalys transliuoja signalą per eterį kaip antenos. Turint tinkams priemones, tai galima „girdėti“ ir pagal „garsą“ nustatyti tos dalies būseną. Tuo pagrįsta ir telepatija, nes sielos elementai surišti su eteriais ir keisdami savo virpėjimo būsenas transliuoja jas į aplinką kaip antenos. Kas moka klausytis minčių hipostratose, gali šias būsenas išgirsti ir pagal tai nustatyti kokios sieloje mintys. Kita vertus, išoriniai eterio judinimo šaltiniai daro poveikį kūno eteriniams simetronams. Stiprus eteriu paleistas energijos srautas gali sutrikdyti statiškus ir judančius kūno organų ir sąmonės geometrinius simetronus. Eteryje magnetiniai ir elektriniai komponentai virpina elektronus, atomus ir molekules ir sukelia organizmo organinių ir eterinių struktūrų nuovargį, nes padidina jų įtempimą. Tas poveikis gali būti toks stiprus, kad įvyksta eterinio-atominio kūno pažeidimai, kurie baigiasi įvairiomis ligomis. Šiuolaikinių technologijų sukeliama tarša eteryje pasiekusi tokią neleistiną ribą, kad darosi pavojinga žmogaus sveikatai.

Tokiu principu pagrįstas ir gydūno darbas. Reikia tik suprasti, kad šie pagrindiniai eterio komponentai, magnetinis ir elektrinis, yra ne visas rinkinys. Bet jie įrodyti ir patogūs kaip nematomos įrodytos hipostratos pavyzdys. Aplink gydūno rankas ir visą kūną yra nematomas eterinis komponentas, kuris sukuriamas dalelių judėjimo ir natūralių statinių simetrijų. Net tiesiogiai rankomis neliesdamas kūno, gydūnas gali susiliesti su kitu žmogumi savo eteriniu komponentu, kuris yra kaip magnetinis laukas aplink laidininką. Galima veikti eteriu eterį, ir eteriu atomus. Kadangi persitvarkant eterio simetronui, persitvarko ir su jais surišti kvantai, galima daryti poveikį ląstelėms. Kaip tai veikia ir ar iš tikro veikia aš nežinau, bet kad yra eterinė žmogaus dalis ir yra sąveika tarp jų – nepaneigiamas faktas.

Kitas pavyzdys yra rytų medicinoje naudojama energetinė žmogaus sandara, kurioje turime pagrindinius mazgus vadinamus čakromis ir kanalus tarp jų ir įvairių kūno dalių. Akivaizdu, kad šie dariniai yra ne atominėje, bet eterinėje žmogaus dalyje, kuri yra tam tikra geometrinė konfigūracija, vadinamoji aurų sistema, kurią žmogus gali meditacijomis mokytis reguliuoti. Energijos teka iš vienos vietos į kitą, vyksta energetinė apykaita, panašiai kaip kraujotakos sistemoje, ir ši apykaita gali būti pažeista. Todėl turi būti kuriamos priemonės, daug jų yra jau sukurta, kaip šią energetinę apykaitą sureguliuoti. Filognozija iš dalies remiasi tradicija, tačiau ir nesustoja ties ja ir bando pagrįsti eterinio kūno gydymo principus realiais praktiniais tyrimais.

Kai žmogus susiliečia receptoriais su aplinka, jis jaučia ir eterines struktūras, nes receptorius ne tik molekulė, kuri sąveikauja su kita molekule. Molekulė yra ir eterinis darinys, kuris sąveikauja eteris į eterį. Eterinėse hipostratose esantis triukšmas trukdo girdėti eteriniu girdėjimu, todėl daugelis yra praradę savo recepcijos sistemos jautrumą. Tad norint padidinti savo jautrumą eteriniam garsui, reikia ieškoti vietų, kuriose mažiausiai technogeninio triukšmo, kadangi net geriausią klausą turintis žmogus, dideliame triukšme negali nieko girdėti.

Materija yra ne tik atominė ir eteriai yra ne tik magneto-elektriniai. Vadinasi šiais komponentais žmogaus sandara neišsisemia. Tačiau jie kol kas neaptikti arba slepiami nuo žmonių. Visi šie dalykai yra nematomos hipostratos, kuriose yra pilnas žmogaus vaizdas. Čia reikia ieškoti sielos, sąmonės ir kitų dalykų, kuriuos aš sieju su vadinamąja gnostine, neatomine substancija. Žinoma, ji kol kas matavimais neįrodyta, bet mes patiriame jos egzistavimą tiesioginiu patyrimu savo sąmonėje. Ta dalis, kurią čia aprašiau, šios vidinės tikrojo žmogaus dalies atžvilgiu yra išorė. Tačiau tiesa ir tai, kad viskas vienis, viskas surišta.

Pabaigai noriu perspėti dėl vieno religinių organizacijų naudojamo triuko. Šios substancijos, eteriai nėra nei blogi, nei geri. Tačiau norint iš tam tikrų vietų žmones išvaryti ir tam tikrose surinkti, įdeda į eterius vertinimų lenteles ir vienus padaro „gerais“, o kitus „blogais“. Iš tikro nėra gerųjų ar blogųjų eterių, eteriai su vertinimais neturi jokio ryšio. Tačiau juos įdėjus į žmogaus galvą, sukuriamas judėjimo iš vienos vietos į kitą psichovektorius, nes žmonės iš vienų vietų apimti siaubo bėga, o kitose ieško išsigelbėjimo. Tačiau tai melas, šarlatanų ir manipuliatorių naudojama apgaulė. Šie šarlatanai nori visus žmones iš visų kitų konkurencinių vietų surinkti savo garde ir sukurti jame dvasinį kalėjimą, kad galėtų išnaudoti tikinčiuosius. Iš niekur bėgti nereikia ir nereikia niekur ieškoti išsigelbėjimo. Yra viena surišta tikrovė, tereikia žinoti visą teisingą hipostratų sandarą ir gyventi taikoje su tikrove, nekuriant jokių iliuzinių judėjimo psichovektorių, išgalvotais pagrindais. Tyrinėkite ir vertinkite patys, darykite savo nepriklausomas išvadas. Yra tik vienas blogis, neteisingą, nepilną žinojimą laikyti galutine tiesa.

1 mintis apie “Kaip įminti žmogaus paslaptį

 1. Nors tai artimasis eteris, kurio komponentai yra magnetinis ir elektrinis, tai yra tikras, o ne vien tikimas eteris. Eteris būna neutralioje būsenoje, ir turi neutralų simetroną, tada jį pamatyti sunku, tačiau kai jis tampa aktyvus, dėl persirikiavimų, tada tampa atvira sistema, kuri sąveikauja su aplinka.

  Eteryje yra uždaros grandinės, tokiu atveju eterio simetronai pusiausvyri; ir atviros grandinės, kai simetronas neturi kompensuojančios dalies ir tampa aktyvia sąveikaujančia sistema.

  Pavyzdžiui, laidininkas be srovės yra neutralioje eterio būsenoje, kurią parodyti priemonių neturime, tačiau kai srovėje pradeda judėti elektronai, persirikiuoja eterio komponentai ir laidininkas tampa atvira sąveikaujančia grandine, kuri ieško neutralizuojančios dalies, traukia magnetus, metalus, kuria srovę ir t.t. Tam užtenka į simetroną įvesti judėjimą.

  Toks pats principas ir nežinomų eterio komponentų.

  Tai žinau iš Maksvelo elektrodinamikos (klasikinė elektrodinamika), Einšteino elektrodinamikos (reliatyvistinė elektrodinamika) ir Feynmano elektrodinamikos žinių (kvantinė elektrodinamika); praktinių tyrimų; savo proto; ir ezoterinių teorijų, kuriose kalbama apie procesus nematomose, eterinėse žmogaus dalyse.

  Kiekviena ląstelė yra toks pats “magnetas“ kaip parodyta įraše.

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s