Angelų diena

Šiame skyrelyje panagrinėsiu Įvykio sąvoką istorijos sigilo prasmių kontekste, nes tai reikalinga pilnam gyvenimo kelionės išorinio apipavidalinimo priemonių supratimui, be kurio neįmanoma suvokti nei istorinio proceso, nei savo gyvenimo vaidmens jame. Pagrindinis mūsų laukiantis Įvykis yra vadinamoji Angelų diena, kuris yra dabarties pasaulio pagrindinė mitologema, formuojanti socialinius, ekonominius, filosofinius ir politinius procesus. Kas tai yra paaiškės dėstymo eigoje, susipažinus su pagrindinėmis sąvokomis. Kiekvieno žmogaus gyvenime šis Įvykis gali būti interpretuojamas kaip artimas arba tolimas erdvine prasme, tačiau, bet kokiu atveju, nebus nė vieno žmogaus planetoje, kurio jis nepalies. Tai bus civilizacijos lygio lūžis, pakeisiantis gyvenimą, tačiau ne tiek asmenine, kiek visuotine, istorine prasme. Apie tai kalba ir inicijuoti ezoterikai, žinantis kokioje sigilo logikoje yra  dabarties pasaulis ir tai, kad Įvykis jame – neišvengiamas. Aš tą Įvykį vadinu Angelų diena, kiti „cobra“, kas išsišifruoja kaip „compression breakthrough“.

Prisiminkime kokios dalys sudaro istorijos sigilą. Tai dviejų U raidžių horizontali sankirta, kurioje dešinė kryptis rodo istorijos proceso kryptį, kairė pusė – transcendencijos kryptį, o centre yra akies vyzdys, kuris žymi žmogaus gyvenimą, turintį istorinį ir metafizinį matmenį. Šis žmogaus gyvenimas vadinamas mažąja kelione, kurią įrėmina pagrindiniai gyvenimo įvykiai tokie kaip gimimas ir mirtis. Didžioji kelionė yra transcendentinė kelionė, kuri vyksta anapusinėje tikrovėje, žmogui esant bekūnės būsenos. Ir turime vadinamąją istorinę kelionę, kuri formuojama istorinio proceso kontrolės institucijose. Kokios yra pagrindinės sąveikos žiūrint iš istorijos sigilo centro, gyvenimo mažosios kelionės? Yra dvi perspektyvos: gyvenimo projekcija į istoriją ir transcendenciją, ir istorijos bei transcendencijos projekcija į gyvenimą. Tos projekcijos yra kertiniai taškai, vadinami Įvykiais. Yra metafiziniai Įvykiai, istorijos Įvykiai ir gyvenimo Įvykiai. Norint juos suprasti, reikia apipavidalinti ir aprengti turiniu šias pagrindines dalis, kurių svarbiausia gyvenime yra matoma ir nematoma istorija, taip pat matoma ir nematoma transcendencija. Istorija rūpinasi valstybės institucijos, kurios formuoja gyvybinį procesą yra jo gnostinis apskritimas; transcendencija rūpinasi Bažnyčios, kurios į gyvenimą ir istoriją įneša metafizinę dimensiją ir yra transcendencijos Įvykio gyvenimuose organizatoriai.

Visai šiai sistemai konkrečią formą suteikti galima prisiminus „Drakono akyje“ analizuotus sindromus, kurie yra istorijos sigilo Įvykių pagrindas. Gyvenimą, esantį sankirtoje tarp transcendencijos ir istorijos, formuoja Kaligulos ir laisvės sindromai, kurie yra klasikiniai, ir baltojo drakono civilizacijos sindromai, kurie yra hologramos ir terminatoriaus. Hologramos sindromo kategorijoje nesenas Įvykis yra „Facebook“ paskelbtas metavisatos projektas, kurio tikslas – visą žmoniją uždaryti į virtualios realybės matricą. Tai istorinio lygio poslinkis, kurio padarinius pamatysime artimiausiais dešimtmečiais. Terminatoriaus sindromas susijęs su dirbtinės gyvybės kūrimu, kurios įvadiniai Įvykiai buvo „Boston dynamics“ robotai, ir Elon‘o Musk‘o projektas „Teslabot“. Taip pat, svarbi dalis yra Kaligulos sindromo ir laisvės sindromo konfliktas ir kova Rusijos-Ukrainos kare, 2022 metais, kuris turės dideles istorines pasekmes ir yra Įvykis, turintis paprastą ir civilizacinio lygio poslinkio interpretaciją. Kiti du sindromai yra Nirvanos ir Odisėjos, kurie rodo dviejų tipų keliones – į anapusybę, transcendenciją yra anapusinio gyvenimo troškimo jau šiame gyvenime atspindys. Tuo tarpu odisėją galima sieti su kosminė ekspansija, kuriai pradėta intensyviai ruoštis ir čia istorinę reikšmę turi „Spacex“ korporacijos Marso ir Mėnulio projektai, bei jiems reikalingų kosminių laivų statyba.

Šie sindromai ir su jais susiję Įvykiai daro didelę įtaką individualioms gyvenimo kelionėms, jas pasisavina, įsuka į istorijos arba metafizikos verpetą, suformuoja likimą, suteikia kelionei logiką ir siužetą. Gyvenimas galimas ir atsiribojęs, nepriklausomas nuo transcendencijos bei istorijos, kai žmogus koncentruojasi į save, į savo socialinę aplinką, giminę ir formuoja jos istorinę projekciją. Tačiau tokią privilegiją turi nedaugelis, kiti tiesiogiai arba netiesiogiai įtraukti į vieną ar kitą tikrovės kryptį, yra išnaudojami, išimami iš savo gamtinio gyvenimo kelio. Didžiausią galią tam turi istorijos ir santvarkos planuotojai, turintys planetinį mastelį, kurie planuoja civilizacijos modelio istorinę sklaidą ir įdeda į istoriją logiką, kuri įpavidaliną gyvybinį procesą garduose, tautiniuose ir globaliniuose. Viena iš istorinio proceso logikų formuojama krikščionybę išpažįstančių Bažnyčių, kurios yra senajame pasaulyje įvykusio / sukurto transcendencijos ir istorijos susijungimo metafizinio Įvykio, kuris turėjo Dievo įsikūnijimo formą. Šis Įvykis buvo įvestas į istoriją, ir tapo daugelį gyvenimų formuojančia ideologine forma. Istorija rėminama šiame Įvykyje yra „Dievo įsikūnijimas ir mirtis ant kryžiaus“, istorinė krikščionybės plėtra ir „Antras atėjimas bei Paskutinis teismas“. Šiuo metu laikoma, kad ši planetinio gardo istoriologema, kuri naudojama civilizaciją prižiūrinčių institucijų, įeina į savo lemiamą fazę, kurios logika – kalendorinė, tai yra 2000 metų po Jėzaus iš Nazareto gimimo. Du tūkstančiai metų praėjo, ir dabar turime Jėzaus „gyvenimo“ laikotarpį, kuris siejasi su  33 metus trunkančiu „Paskutiniuoju teismu“, kurio pabaiga – apokalipsė, kurią vadinu Angelų diena, kurios data – 2033 metai.

Ši struktūra svarbi tuo, kad ji siejasi su istorinį procesą formuojančių institucijų planuose esančiu projektu sukurti transformaciją planetoje, naudojantis šia istorija. Tuo rūpinasi archontai, o gardų gyvenimas – tik formuojamas molis, iš kurio kuriamas gyvybinis procesas, turintis tam tikrą įdiegtą formą. Tai, kad artėja laikų pabaiga rodo Apokalipsės ženklai, kurie atviri keturi: maras – Covid pandemija, karas – Rusijos-Ukrainos ir Rusijos-Vakarų konfliktas, badas – ekonominė krizė seksianti po karo ir galiausiai – mirtis. Tai finišo tiesioji iki 2033 metų, kai įvyks pagrindinis Įvykis, vadinamas Angelų diena. Kiti tai interpretuoja kaip „compression breakthrough“ ir žmonijos išvadavimą, po kurio prasidės naujas civilizacijos etapas. Tačiau tam reikia išvalyti planetoje „blogio jėgas“, kurios buvo užgrobusios ir pavergusios planetą, po ko prasidės tikras „aukso amžius“. Su šia versija pilnai nesutinku, tačiau kas konkrečiai yra Angelų diena, kol kas neatskleisiu, nes tam dar neatėjo laikas. Reikia suprasti, kad kai kurie dalykai yra tik simboliai, kuriuos reikia interpretuoti netiesiogine prasme, kitus dalykus reikia suprasti tiesiogiai, kaip tikrus įvykius tikrame pasaulyje, ne prote ar vaizduotėje.

Šiuo metu vyksta antro Apokalipsės raitelio pasirodymas, Rusijos-Ukrainos karo pavidalu, kuris veda planetą globaliniu mastu į Angelų dieną, o tai reiškia, kad iš mažesnio mastelio pasipriešinti tam neįmanoma, nes procesas užvestas aukščiausioje lygoje, kurioje žaidžia tik keli globaliniai žaidėjai, kurie spręs gyvenimo kelionių likimus. Šiame kontekste galima rinktis tiesiogiai dalyvauti istoriniame procese, tačiau reikia suprasti, kad aukoji savo gyvenimą surežisuotame spektaklyje, kuris prižiūrimas „civilizacijos sargų“ ir pilnai jų kontroliuojamas, žmonės tik pakura šiame mechanizmui. Tai reiškia, kad norint savo mažąją kelionę susieti su šiuo procesu ir padaryti indėlį, psichovektorius iškrypsta iš centrinės būsenos ir įeina į institucijų kontroliuojamo psyopinio psichovektoriaus formą. Kai iliuzija stipri – nėra pasirinkimo, nes toks žmogaus likimas. Kitais atvejais natūrali orientacija yra centrinė būsena ir didžiosios kelionės projektas, gyvenime einant dvasiniu keliu, kuris ne tiek spiritualistinis, kiek metafizinis, siekiantis vidinio nušvitimo ir planetos paslapčių supratime tam, kad šiapusinio gyvenom nuotykis neišimtų iš platesnės perspektyvos, kurioje šis pasaulis – tik laikina būsena, kuri nėra vienintelė ir nėra viskas.

Transcendencija ir istorija gali sąveikauti tarpusavyje tiesiogiai, o gali per žmogaus tarpininkavimą. Kai viena ar kita prasme žmogaus gyvenimas sukuria Įvykį įrašomą į civilizacijos istoriją, ir turi globalinį poveikį žmonijai, jis tampa tektoninio lūžio civilizacijoje iniciatoriumi. Koks tektoninis lūžis yra Angelų diena – pamatysime 2033 metais. Šie metai – civilizacijos sargų kontrolėje ir valioje. Jeigu 2000 metų po Jėzaus iš Nazareto gimimo istoriologema nebus išnaudota šiame cikle, tai reikš, kad Įvykis nukeliamas į 4000-4033 metus. Kitaip sakant – numerologija nesakrali, dešimt prieš aštuonis (2033). Todėl didelė tikimybė, kad pjūties metas – prasidėjo.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s