Mockuvos ontologiniai sluoksniai

Pagrindinė šviesos arkos teorija naudoja sievos modelį, kuris yra kiekvieno žmogaus psichikos psichovektoriaus pagrindas. Visi psichovektoriai yra subjektyvūs, nes yra individualaus, vidinio pasaulio psichinės energijos išraiška, tačiau ant individualumo sluoksnio sievoje uždedamas kolektyvinis įspaudas, kuris vadinamas tikrove, arba objektyviu pasauliu. Taip psichovektorius padalinamas į Aš-dalį ir Tikrovė-dalį. Tikrovė yra gnostinis implantas, kuris atsiranda dėl psichikos … Daugiau: Mockuvos ontologiniai sluoksniai

Tiesos saulė

Civilizacinio psichovektoriaus analizei sątvarologijoje reikalingos priemonės paaiškintos istorijos sigile, kuriame tikrovė rodoma kaip turinti dvi kryptis, žiūrint iš sąmonės vidaus: istorinio laiko tiesės, rodančios šiame pasaulyje įvykstančių įvykių chronologinę seką, logiką ir archetipus; ir transcendencijos metafizinės erdvės, iš kurios išnyra gyvybė, pragyvena savo laikiną gyvenimą ir vėl panyra į tamsą. Istorinė realybė sąmonei yra išorinis … Daugiau: Tiesos saulė

Paskutinioji karta

Šiuo metu globalinį procesą valdančios ideologijos yra krikščionybė, komunizmas, nacizmas, transhumanizmas ir genderizmas. Šiame skyrelyje mane domins paskutinis judėjimas, kuris dominuoja viešame Vakarų pasaulio diskurse ir informaciniame kare: pasisako žmonės, esantys už šios ideologijos įvedimą į švietimo sistemą, kultūrą bei įstatymus ir pasisako aršūs priešininkai, kurie šią ideologiją laiko išsigimimu ir ankstesnės, tradicinės civilizacijos žlugdymu. … Daugiau: Paskutinioji karta

Giliosios materijos dovanos

Į 200 / 1000 dalių „Baltojo drakono civilizacijos“ technologijų atskleidimą įeina pilna energetinės gaublės teorija, kuri sudaro 333 dalis holoplastinės tikrovės teorijos. Tai materialioji substratologija, filognozijoje tirianti grubiąją substanciją, kurios išmanymas reikalingas materialios, techninės civilizacijos plėtrai. Ši substratologija skirstoma į tokias tris dalis, apimančias visą priekinėje kryptyje esantį hipostratos pasaulį: I: eterio teorija bei technologijos … Daugiau: Giliosios materijos dovanos

Lietuvos geopolitikos elementorius

Lietuva savo ilgoje istorinėje kelionėje turėjo dvi pagrindines santvarkas, kurios yra klasikinės Vakarų civilizacijoje: monarchiją ir respubliką. Monarchinė istorija yra senoji Lietuva, kuri šiuolaikiniame pasaulyje įdomi tik kaip istorijos objektas, nes jos luominė santvarka ir nedemokratiškumas nesuderinami su šiuolaikinėmis vertybėmis. Tad nesunku numanyti, kad demokratinė respublika yra neišvengiama ateitis, nes tauta rinksis geresnį ir priimtinesnį … Daugiau: Lietuvos geopolitikos elementorius

Kaip tyrinėjama filosofija

Filognozija pirmiausiai yra tyrinėjimo metodas, kurio objektu gali tapti bet kokia tikrovės dalis, dalinant ją į sątvarologijos ir substratologijos korpusus. Gali būti tyrinėjamas pats pasaulis, tikrovė, o galima savo dėmesį atsukti į kūrinį ir kultūrinę kūrybą. Šiuo požiūriu pasaulis dalinasi į natūralų ir dirbtinį – viskas kas natūralu yra gamta, o viskas kas dirbtina yra … Daugiau: Kaip tyrinėjama filosofija

Civilizacijos sargai

Šiame skyrelyje apibrėšiu filognozijoje naudojamą žmogaus sampratą, apimančią mažosios ir didžiosios kelionės pakopas, mąstant iš gyvenimo vidaus. Šiam tikslui naudoju metafizinį žmogaus modelį, kuriame gyvenimas apima standartinius šimtą metų, kurie dalinami į tris dalis po trisdešimt tris metus. Kaip jau žinote, yra reaktyvusis etapas, apimantis pirmus 33 gyvenimo metus, kuriame žmogus yra neišsivysčiusios, gyvūninės sąmonės, … Daugiau: Civilizacijos sargai

Pažangusis žmogus

Naujausia filognozijos idėjos vizualizacija yra bazinės struktūros išsišakojimas į dvi priešingas atšakas, istorijos begalybę ir transcendencijos begalybę, kurios paskui susijungia venoje jungiančioje idėjoje, vadinamoje baltojo drakono sąmone. Tai dviejų begalybių sintezė, istorijos ir mito, kurioje gimsta naujas darinys, vadinamas visa matančia drakono akimi, kuri turi išplėstą suvokimą ir sugeba peržengti įprastinę fenomenologinę patirtį, įaugant į … Daugiau: Pažangusis žmogus

Apie dvasinę ataraksiją

Kuriant holplastinę žmogaus teoriją, kuri yra šiuolaikinės civilizacijos centras, galima padaryti pirmus apibendrinimus žmogaus sampratos atskleidime, kuri yra išplėsta ir atspindi pagrindinius civilizacijos dėmenis. Yra trys jau žinomi sluoksniai: tezė, antitezė ir sintezė. Tezė yra paprastas neišvystytos bendruomenės gyvenimas, kuri laikosi saiko, šiapushorizontinio suvokimo paradigmos, kurioje ribos peržengimas – didžiausia nuodėmė. Tokioje bendruomenėje žmogaus subjektas … Daugiau: Apie dvasinę ataraksiją

Baltojo drakono mitologema

Civilizacijos teorija yra vienas iš filognozijos tyrimo objektų, kuris gali būti tiriamas teoriniu ir taikomuoju požiūriu. Teorija reikalinga tam, kad galėtume analizuoti konkrečias civilizacijas arba tam, kad galėtume jas kurti. Paprastam žmogui užtenka sugebėti analizuoti, suprasti, aiškinti, numatyti istorinius įvykius, o kuria civilizacijas archonto lygio sąmonė, kuri turi planetinį veiklos mastą ne tik noruose, bet … Daugiau: Baltojo drakono mitologema

Dvasinė gyvenimo samprata

Gilesnis žmogaus sandaros supratimas rodo, kad pasidalinimas į vidinį objektą ir subjektą yra tik iliuzinė žmogaus vidinio pasaulio interpretacija, nes pasaulis ir žmogus tėra sąmonėje sukuriama reprezentacija. Iš tikro yra vienas didelis subjektas, turintis U formos struktūrą, kur viena šaka yra „žmogus“, o kita „pasaulis“. Šis U subjektas priešpastatomas tikrai, nematomai transcendencijai, kuri yra subjektui … Daugiau: Dvasinė gyvenimo samprata

Reaktyvioji asmenybė

Šiame skyrelyje užbaigsiu trečio mažosios sievos subjekto elemento aiškinimą, parodydamas kokie civilizacinio psichovektoriaus mažieji bruožai, susiję su individualumu ir asmeniškumu. Šios perspektyvos drakono akyje centras yra Aš sumatas, kuris yra asmenvardinė asmens dalis, kaip visų minčių, žodžių ir veiksmu centras, visada esantis mąstymo, kalbėjimo ir veikimo išeities tašku. Kalboje šis sumatas yra atsakymas į klausimą … Daugiau: Reaktyvioji asmenybė