Giliosios materijos dovanos

Į 200 / 1000 dalių „Baltojo drakono civilizacijos“ technologijų atskleidimą įeina pilna energetinės gaublės teorija, kuri sudaro 333 dalis holoplastinės tikrovės teorijos. Tai materialioji substratologija, filognozijoje tirianti grubiąją substanciją, kurios išmanymas reikalingas materialios, techninės civilizacijos plėtrai. Ši substratologija skirstoma į tokias tris dalis, apimančias visą priekinėje kryptyje esantį hipostratos pasaulį:

I: eterio teorija bei technologijos – 111;

II: atomo teorija, Mendelejevo lentelė, chemija – 111;

III: eterio makroreiškiniai, sąveika su Mendelejevo materija, gravitacija, elektra, magnetizmas, EM bangos – 111.

Šiuo metu didele dalimi ištyrinėta atominė substancija ir jos didelių mastų reiškiniai, tačiau beveik visiškai nežinoma tikra eterio teorija, kurios pagrindu veikia atsiskyrusi civilizacija ir archontų technologijos. Šis žodis, eteris, gali būti apgaulingas, asocijuojamas su „paneigta“ elektrodinamikos teorija, kuri esą buvo įrodyta, kaip neveikianti. Elektros, magnetizmo, radijo ryšio reiškiniai laikomi fundamentaliais, tikima, kad anapus jų nėra dar fundamentalesnės tikrovės, iš kurios galėtų būti išvedami visi žinomi elektromagnetiniai efektai. Laikoma, kad bazinė substancija yra atominė, o eteris yra fundamentali struktūra, kuri sąveikauja su atomine substancija, taip sukurdama mokslui leidžiamus atskleisti reiškinius. Iš tikro Mendelejevo lentelė yra išvestinė arba antrinė, o chemija yra ne fundamentalus mokslas. Fundamentali teorija yra eterio chemija, kurioje eteris laikomas neatomine substancija, sudaryta iš esencijų. Visi stebimi neva fundamentalūs reiškiniai, kaip elektrinis ir magnetinis laukas, yra tik būsenos esencijų substancijoje, kurios reiškiasi akivaizdžiu sąmonei reiškimusi, o tai leidžia kurti bazines technologijas. Esencijų laukas yra dalelių laukas, kurios surištos cheminiais ryšiais ir kuria struktūrines dujas arba skystį, vadinamą eteriu. Kai atominė substancija sąveikauja su šiomis dujomis, gaunami įvairūs reiškiniai, aprašomi „elektrodinamikos“. Sukūrus eterio cheminių elementų lentelę, pilnai paaiškinama atominė materija ir jos sąveikų su esencijomis makroreiškiniai.

Į „Baltojo drakono civilizacijos“ 1 dalį neįeina esencijų lentelės atskleidimas, o su šia sritimi susijusi tik viena tema – antigravitacijos technologijos, kurios reikalingos kosminio lėktuvo dinaminio elemento technologiniam proveržiui. Kadangi laikomasi hipotezių, kad visas kosmosas yra esencijų jūra, kurioje plaukioja atominės substancijos salos, jų teorija leistų valdyti kosminę erdvę, išnaudoti jos savybes kosminėse kelionėse. Gravitacija, laikoma, yra susijusi su sąveika tarp atominės ir esencijų substancijos, kurioje atsiranda traukos duobė, surišanti planetos paviršiaus objektus su planeta. Ši duobė įveikiama valdant esencijų substancijų savybes, kuriose tankių skirtumų pagrindu galima kurti kėlimosi arba leidimosi jėgą. Taip pat, valdant kosminio eterio struktūrą, galima dideliais greičiais judėti erdve, per trumpa laiką pasiekiant gretimas žvaigždes. Bet kokiu atveju, gravitacijos reiškinys rodo, kad kosmosas ne tuščia erdvė, ne vakuumas, ir jame galima kurti transportui reikalingas technologijas. Vykdant chemines reakcijas, esencijų jūroje galima materializuoti nežinomas substancijos formas, kurios yra nematomas, hipostratos pasaulis, kurio valdovai yra didelių kosminių mastų šeimininkai. Visos šiuolaikinės technologijos yra pagrįstos atominės substancijos valdymu, kurią pilnai įsisavinus turi būti daromas šuolis į dar gilesnę realybę. Tai bus padaryta tada, kai bus surasta visa esencijų lentelė, jų struktūrinis principas, visos esencijų substancijos, visos cheminės reakcijos, sąveikos su atomine substancija dėsniai ir pan. Šios technologijos atvers naujus nematomos tikrovės klodus, kurie daug gilesni negu atominė substancija ir kurie yra matomos, materialios tikrovės fundamentas. Žinoma, viską atskleidinėti pavojinga, tačiau gavus bent kelis naudingus sprendimus, būtų tikras naujų technologijų bumas.

Pradinis įspūdis, kas tai yra esencijų struktūrinės dujos, susidaromas pagal žinomus, su atomine substancija susijusius, reiškinius. Elektrostatikoje aprašomas elektrinis laukas yra vienas iš tokių reiškinių, kuris išreiškiamas C. Coulomb‘o formule. Tai elektrinio krūvio formulė, kuri rodo elektrinio lauko stiprumą aplink krūvininką. Krūvininku gali būti atomas arba subatominė dalelė, kuri savo struktūra tiesiogiai sąveikauja su esencijomis ir sukuria ta sąveika pagrįstą aplinką aplink save. Materialios dalelės proporcijos santykyje su esencijos dalele gali būti nuo 1 / 1000 ik 1 / 100 000. Šiame rėžyje vyksta visa esencijų jūros fizika. Kitaip sakant, tai yra milimetras metre arba milimetras kilometre. Dėl šios priežasties, žiūrint top-down principu, eterio laukas atrodo kaip homogeniška substancija, turinti vektorinių savybių, kurios vadinamos „komponentais“. Imant makroskopinį lygmenį, tai esencijų struktūrinėse dujose kylantys elektriniai ir magnetiniai komponentai, kuriais pagrįstos elektrodinamikos technologijos. Komponentų yra daug daugiau, teoriniai kurių yra subatominiai; tačiau turi būti masė nežinomų komponentų, kurie nematuojami tik todėl, kad nesąveikauja su metalais, atomine materija. Pagrindinis klausimas atomo teorija pagrįstai technologijų civilizacijai, kaip nesinaudojant atominėmis substancijomis, kontroliuoti giliąsias esencijų reakcijas, kad būtų galima tiesiogiai valdyti eterio substanciją, nenaudojant atominės materijos pagrindu pagamintų techninių prietaisų. Žinomas kelias tik toks: atominė substancija – gravitacija – elektrinis laukas – magnetinis laukas – EM bangos – eterio struktūrinės dujos. Tai galima išreikšti poliarizuota struktūrine formule, kurioje yra I – III – II pozicinis išsidėstymas.

[ETERIS] [EM bangos] [magnetinis laukas] [elektrinis laukas] [gravitacija] [MATERIJA]

Iškėlus klausimą, kaip šioje sistemoje įsikomponuoja Higgso laukas ir Higgso bozonas, atsakymas paprastas: nėra Higgso lauko ir Higgso bozono, o yra tik Higgso savybė eteryje: naujo pavadinimo lauko kiekvienai to paties lauko savybei išradinėti nereikia. Higgso laukas yra tas pats eteris, arba struktūrinės esencijų dujos, kuriose visos į atominę substanciją įeinančios materialios dalelės įgauna masę. Higgso bozonas, yra struktūra atsirandanti iš esencijų kompozicijų, kuri panaši į subatominių elementarių dalelių atsiradimą iš bazinių eterio savybių. Norint suvokti, kaip tai vyksta tikrovėje, reikia ją suprasti ne iš materijos, bet iš eterio krypties. Padarius šį proveržį, civilizacija pasiekia archontinį lygmenį, tampa kosmine. Taip pat, žmogus sužino savo materialiosios fizinės dalies pilną paslaptį, nes energetinė gaublė yra pagrindinis pirmapradžio kūno komponentas, kuris turi visas tas savybes, kurios turimos esencijų ir atomų lentelėse, šių substancijų kuriamose sąveikose. Klausimą kokios kitų gaublių substancinės savybės kelti per anksti, pavyzdžiui, ar sumatorius sukurtas iš eterio klodo elementų, pirma reikia išžvalgyti išorinį pasaulį, išnaudoti visas jo dovanojamas technologijas. Kol žinomas tik mechanikos, chemijos, termodinamikos ir elektrodinamikos lygis, tol esame išsivysčiusi paviršiaus civilizacija, kurioje gnostinės sintezės hipostratoje galimybės neišplečia veiklos masto iki norimo dydžio.

Tai bazinės substratologijos žinios filognozijoje, kurios bus svarbios vystant technologijų rišlio koncepciją, kuri jau bus praktinė, apibrėžta „Naujo metodo principuose“ kaip „Artimojo eterio tyrimai“. Ši 2018 metais suformuluota koncepcija buvo atidėta ateičiai ir tik užuominose figūruoja „Filognozijos pradmenų“ pirmame ir antrame tome. Praktikai laikas dar neatėjęs ir pirmoje „Baltojo drakono civilizacijos“ dalyje bus tik užuomazgos. Ši tema dar numatoma nagrinėti 12 tome „Laksatiniai ekranai“, tačiau daugiau informacijos nebus pateikiama iki 2033 metų. Eterio substancijų lentelė greičiausiai nebus atskleista niekada, nes tai jau kito šimtmečio klausimas, kuris jau yra po mano laiko, tai yra tuo rūpinsis kiti. Tai, ką čia viešinu, nesutampa su oficialia paradigma, tačiau reikia neužmiršti, kad oficialus mokslas rodo ne visą vaizdą, nes turi maskuoti archontų technologijas, kad lengvai padaromi techniniai sprendimai, turint žinių, gardų gyventojų sąmonėse būti neprieinami. Sakoma tik dalis tiesos, o visa kita yra melas, tad norint savo sąmonėje gyventi tiesoje, reikia tirti pačiam ir mąstyti savo galva. Kaip tai reikia daryti, iš dalies bus parodyta „Filognozijos pradmenyse“.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s