Pagrindiniai filognozijos postulatai

Šiame skyrelyje pristatysiu pagrindinių filognozijos postulatų pavyzdį, kuris atitinka 200 / 1000 gnostinio implanto versijos lygį, paimtą iš jau parašytų „Filognozijos pradmenų“ tomų. Tai, žinoma, nėra holopastinis baltojo drakono modelis, tačiau tinkamas susipažinimui kaip formuluojami realybės principai struktūroje MS-R-DS (mažoji sieva – rišlys – didžioji sieva). Iš viso holoplastinė filognozija modeliuojama 900 postulatų pagrindu, tačiau tai jau galutinis variantas, siekiamas tolimoje ateityje, o tuo tarpu siūlau 22 postulatus, kurie jau buvo paviešinti. Kadangi pagrindinis praktinis filognozijos klausimas yra gravitacija ir antigravitacijos raigas, postulatus siūlau mąstyti iš šios perspektyvos, reikalingos proveržiui šia kryptimi. Iki galutinio rezultato dar toli, tačiau skubėjimas nieko gero neduoda ir šis klausimas atidedamas tolimesnei ateičiai. Tuo tarpu čia siūlau susipažinti su postulatų santrauka.

1. Uroboro postulatas. Tai pagrindinis žmogaus sandaros modelis, sudarytas iš: galvos, arba Dvasios ir Įstatymo; kaklo – dvasinių materijų klodo; uodegos materialių substancijų klodų. Tai yra atveriančios ir atveriamos substancijos junginys, dvasioje formuojantis žmogaus pasaulio areną, kurioje vyksta gyvenimo procesas.

2. Sievos postulatas. Tiek žmogiška, tiek nežmogiška realybė suvokiama kaip sievos, kuriose į polinę struktūrą supinti psichiniai ir materialūs klodai: mažoji sieva ir didžioji sieva. Sieva yra bazinis išorinės ir vidinės realybės principas, kuris daugiau taikomas atveriamai substancijai, turinčiai subjektinę ir objektinę formą, psichiką ir daiktą.

3. Gyvybės postulatas. Pasak šio postulato sieva turinti sumatorių yra gyva, o neturinti – negyva materija. Laikoma, kad visos organinės gyvybės formos turi sumatorių, vadinasi jos gyvos net kalbant apie paprastas formas, kaip augalai ir mikroorganizmai.

4. Raigo postulatas. Dirbtinė sieva, sukuriama techninėje sintezėje, vadinama raigu. Visas dirbtinis pasaulis, sudarytas iš techninių aparatų, yra raigų pasaulis, nuo mechaninių iki elektroninių. Levitacijos aparatas, valdomas dinaminiu elementu, vadinamas levitacijos raigu.

5. Konvergencijos – divergencijos postulatas. Pasak šio postulato tarp MS ir DS galimas konvergncijos ir divergencijos santykis. Šį  santykį lemia požiūris į techniką, kuris turi tokias dvi pagrindines formas:

MS div DS conv T

MS conv DS div T

Pozityvus požiūris į techniką lemia mažosios sievos divergenciją didžiosios sievos atžvilgiu, kurioje ji išstumiama, pakeičiama savo susikurta dirbtine visata. Tai kiekvienos civilizacijos pagrindinis procesas.

6. Ribos postulatas. Jis reiškia, kad kiekvienos mažosios sievos egzistencijos mastas ribotas, o riba į begalybę žengia tik transcenduodama gyvenimą į dvasią.

JL [P; S] = Lim

S = Lim

JL = Inf

7. Egzistencijos masto postulatas. Žmogaus egzistencijos mastas – ribotas, o jį peržengti įmanoma tik technikos pagalba.

EM = Lim

EM + T = Inf

8. Transglobalizmo postulatas. Šis postulatas apibrėžia kokio gylio gnostinės sintezės reikalingos norint pereiti prie kito planetinės civilizacijos vystymosi etapo, kuris yra vadinamas kosmine civilizacija. Konkrečiai tai sintezė EMZ2 gylyje, turinti teorinį gravitacijos fenomeno paaiškinimą ir techninį levitacijos raigo įrankio sukūrimą. Šioje vietoje svarbu, kad kuriant levitacijos raigą nebūtų pažeisti sąmonės ir gyvybės klodai, neatsirastų kosmoso sandarai ir šiapusinei bei anapusinei ekosistemai pavojingų anomalijų.

9. Tiesos tapatumo rišliui postulatas. Filognozijoje laikoma, kad tiesa – tai ne natūrali atverties-įmesties erdvė, bet tobulas rišlys. Pažinimo tikslas yra tobulo rišlio sukūrimas, ideali proto būsena tokio rišlio suvokime.

10. Evoliucinio-neevoliucinio žmogaus postulatas. Šiame postulate atskiriamos dvejų rūšių civilizacijos, kuriame juodojo drakono civilizacija propaguoja neevoliucinį žmogų, o baltojo drakono civilizacija – evoliucinį. Žmoguje evoliucionuoja rišlys ir jo sukurta technosfera, su dirbtinių daiktų pasauliu, iki pat dirbtinės gyvybės ir gyvūno lygio.

MS – JD – DS

MS – BD – DS

11. Holoplastinės gnostinės sintezės postulatas. Baltojo drakono galutinė būsena pasiekiama tada, kai gnostinė sintezė apima visas įmanomas metafizines ir empirines zonas, sukuriama galutinė filognozijos rišlių forma.

12. Pusiausvyros postulatas. Rišliai turi tris pagrindines sąveikos tarp MS ir DS formas:

R1 – tarnavimas;

R2 – viešpatavimas;

R3 – bendravimas.

R1 forma daugiau būdinga religijai; R2 – mokslui; o R3 – yra filosofinės dialektikos principas, kuriame tarp MS ir DS nusistovi lygiateisiškumas ir pusiausvyra. Tai, mano manymu, geriausias rišlio variantas.

13. Anomalinio įpaviršinimo postulatas. Tai, kas glūdi hipostratose kaip neatveriamas klodas, kurį sunku įrankinti ir įfunkcinti, įpaviršinama tik sukuriant pusiausvyros sutrikimą, arba kitaip anomaliją, kuri gali būti pavojinga gyvybei ir kosmoso tvarkai. Todėl tokie maginiai technologiniai šamanai turi būti tiriami apdairiai ir laikantis etikos normų.

14. Realybės zonų postulatas. Filognozijos teorijoje išskiriamos tokios pagrindinės zonos, kurios sudaro holoplastinės visumos bazinį variantą:

FLZ0 – dabarties srautas;

FEZ6 – mąstymas;

FEZ5 – regimas pasaulis;

MEZ5 – užhorizontis;

MLZ1 – praeitis, istorija;

MLZ2 – ateitis, futurizmas;

MEZ1 – Dievas;

MEZ2 – gamta;

MEZ3 – gyvybė;

MEZ4 – sąmonė.

15. Sumatoriaus tipų postulatas. Sumatoriai, pagal jų kurimą rišlio stilių skirstomi į pirmapradį – tai metafizinio žmogaus būsena; silpnąjį, kuriantį tik kultūrines formas, besiremiantį kalba, tačiau neturintį metafizinių zonų įvaldymo; ir stiprųjį, kuriantį techninius daiktus, kurie valdo hipostratinius klodus ir tam naudojantys matematinį modeliavimą.

16. Trijų klodų tipų postulatas. Šis postulatas gyvybę laiko trijų pagrindinių tipų klodų junginiu: [informaciniai klodai] [energetiniai klodai] [kuriantieji klodai].

17. Pirmapradžio gyvūniškumo postulatas. Jis aiškina pamatinę žmogaus sandarą, aprašomą formule JL [P; S]. Tai yra pagrindinis klodas yra juodoji liepsna, kuris susieja pirmapradį kūną su sumatoriumi. Be šio klodo žmogus neturėtų amžinosios dalies.

18. Kontinuumų postulatas. Mažoji sieva valdoma tapatybinio kontinuumo, o didžiosios sievos kontinuumas netapatybinis. Tapatybinis yra unitarinis kontinuumas, o netapatybinis – infinitarinis.

19. Substantyvimo postulatas. Jis teigia, kad tiek minčių, tiek materijos realybės yra substancijos. Vidinis substantyvumas yra holograminis ir antraeilis, o išorinis – realus. Šis postulatas susijęs su ontologinių hologramų klausimu.

20. Pareidolijos postulatas. Čia laikoma, kad sąmonė yra tik pareidolija, kurianti apolonišką realybės interpretaciją, tuo tarpu tai, kas yra anapus pareidolijos yra dionisiška realybė.

21. Inversijos-eksversijos postulatas. Pagrindinis žmonijos evoliucijos procesas, kuriantis įvairių lygių civilizacijas yra inversija kaip teorinė sintezė ir eksversija kaip techninė sintezė. Nuo to, kokio tipo šiame procese sukuriamas rišlys ir raigas lemia ar turime juodojo, ar baltojo drakono civilizacijas. Priklausomai nuo to, kokios įvairių atradimų ir išradimų praktinės pasekmės, sprendžiama kokia civilizacija geresnė ir kiek žmonija gali sau leisti nesusinaikindama.

22. Sumatoriaus postulatas. Sumatorius sumuoja tik dalį holoplastinės realybės, todėl yra nepilnas jos vaizdas, pasaulį dalinantis į empiriją ir transcendenciją. Pagal tai, koks atvertos ir neatvertos dalies santykis, sprendžiama, koks realybės gylis valdomas. Nuo teorinio ir praktinio šio gylio vertinimo priklauso, kokio pasaulėvaizdžio laikomės: ar viską vulgariai sumaterialiname, ar sudvasiname. Bazinis filognozijos vertinimas yra, kad sumatorius – 10 proc., o transcendencija 90 proc. realybės. Vadinasi realybė laikoma gilia, didžioji jos dalis uždengta ir paslėpta nuo žmogaus proto bei dvasios.

Tokie yra baziniai postulatai, kurie buvo apžvelgti ankstesniuose tomuose ir šiuose rėmuose bus stengiamasi išlikti iki paskutinio, 18 tomo. Tai modelis, apimantis penktadalį siekiamos informacijos, kurios riba bus 180 postulatų, pateiksimų veikale „Baltojo drakono civilizacija: valstybė“, I dalis. Su kai kuriais iš jų galite susipažinti jau dabar, kurie pateikti santraukos forma. Tačiau norint sužinoti daugiau, reikia skaityti „Filognozijos pradmenų“ 1-18 tomą. Ši visuma kol kas dar nėra gerai susisteminta ir paaiškinta, tačiau šis darbas numatomas ateityje, ateities sisteminiuose veikaluose, kuriuose informacija bus pateikta patrauklesne mokymuisi forma. Kaip jau sakiau, viskas kuriama levitacijos raigo priemonės atskleidimui, kuris gali įvykti mano gyvenimo pabaigoje. Tai, ką čia pateikiu yra alternatyva šiuo metu kuriamam DI ažiotažui, kuri renkasi kitą civilizacijos kelią. Bus galima pamatyti, kiek DI sugeba kurti, o kiek yra tik grandiozinė plagijavimo ir informacijos vogimo afera.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s