Psioninės antenos

„Filognozijos pradmenų“ I tome į kauzalinių kūnų kontinuumą buvo įdėtas substancijų gnostinis implantas, turintis teoriškai paaiškinti koks yra visas žmogaus ir jį supančios aplinkos substancijų spektras. Žmogaus sąmonėje, kurią vadinu sumatoriumi, visas šis spektras nerodomas, matome tik patį tikrovės paviršių, kuris jos supratimui duoda labai nedaug, nes neatskleidžiamas pagrindinis principas. Turime siekti pamatyti daugiau, o tai padaryti be gnostinių implantų išplėstinės realybės galima tik dirbtinėmis priemonėmis. Tikrovę pamatyti mums leidžia sąveika su artimuoju eteriu. Mums gerai žinomas tik vienas – vadinamasis aksitonas, tačiau darau prielaidą, kad yra kitos artimojo eterio formos, tokios kaip kleonas ir eineras. Taip pat, aksitonas gali turėti ne tik magnetinį ir elektrinį komponentą, bet ir kitų, kurie neatrasti arba slepiami.

Tai, kad turi būti įmanoma sąveika su giliosiomis substancijomis, rodo žmogaus sandara, kurioje įmanoma aksitoninės energijos transformacija į informaciją gnostinėje substancijoje. Tai paaiškinti yra tik viena galimybė – tarp eterių yra kontaktinė sąveika. Jeigu tai tiesa, turi būti įmanoma pasinaudoti šia sąveika giliųjų eterių matavimui. Tai yra esmė to, ką vadinu Mockaus transformacija. Žmogaus samprata yra trialinė, vaizduojama trikampiu, ir tarp visų šio trikampio kraštinėmis jungiamų kampų turi būti įmanomas tarpsluoksninis perėjimas. Trikampį pastačius ant smaigalio, viršutinė kraštinė rodo perėjimą tarp fizinės ir gnostinės substancijos. Tai įmanoma tik tuo atveju, jeigu yra sąveika, o žmogaus galimybė rodo, kad tai faktas.

Tarkime kad be aksitoninių bangų yra kleoninės bangos, kurios yra papildomi komponentai ir papildomos simetrijos eteryje. Aksitoninės bangos gaudomos antenomis, kurios sudarytos iš laidininkų, turinčių laisvų elektronų, kuriuos išjudina eterio komponentai. Pagal tai kaip juda srovė, galima vertinti aksitoninių bangų charakteristikas – ir jeigu jos siųstuve suformuotos tikslingai, priimti informaciją. Tačiau ką daryti, kai eterio komponentai elektronų nejudina, sąveikauja su substancijomis kitais būdais? Turime vienintelę galimybę – anteną formuoti kitu principu.

Kokias dar žinome antenas be elektrinių? Vienintelis viešai žinomas principas yra garso bangų antenos. Jų esmė yra slėgio sukeliamų mechaninių membranos virpesių konvertavimas į elektrinius signalus, kuriuos įrašius, per siųstuvą, vadinamą garsiakalbiu, juos vėl galima paversti garsu. Matome, kad sąveika yra koks nors kontaktas, kurį iš principo galima vadinti slėgiu eteris į materiją arba eteris į eterį. Tai galima naudoti ieškant sąveikos su kleoniniu eteriu – ieškoti membranos technologijos, kuri kleoninio slėgio pokyčius galėtų paversti į signalus, patogius analizuoti su įprastine elektronika. Tai ne taip paprasta, nes priešingu atveju tokia antena būtų sukurta ir atrasti papildomi eterio komponentai. Nebent gyventume planetinio masto mokslininkų konspiracijoje.

Reikia gauti specialią membraną, bet mokame jas gaminti tik iš atominės substancijos, kuri tiesiogiai su kleonu nesąveikauja. Kita galimybė – atominė substancija su kleono komponentais sąveikauja, bet ta sąveika sukelia ne tuos procesus, kuriuos įpratę matuoti. Kaip kleoninės bangos gali moduliuoti membranos substanciją? Paprasčiausias variantas, ne srovės sukėlimas, bet pralaidumo pokyčiai, priklausantys nuo slėginės sąveikos su kleoniniais komponentais. Galima per membraną leisti srovę ir žiūrėti kaip keičiasi jos laidumas. Tas pats argumentas tinka ir kitiems elektronikos parametrams, kurių čia nevardinsiu. Jeigu kleoninės antenos membrana būtų ne laidininkas, galėtume ieškoti kitų savybių pasikeitimų, bet akivaizdu, kad tai jau būtų daug mažiau patogu. Tarkime nuo sąveikos su šiais komponentais keičiasi membranos temperatūra, kuri irgi atitinkamai turi ryšį su elektrinėmis savybėmis. Būtų galima antenoje matuoti temperatūros pokyčius, ir pagal jų formą vertinti kleoninio komponento simetroną.

Tokie dalykai yra sukurti, bet juos draudžiama žinoti – paprastas žmogus apie gilesnius už aksitoninius eterio sluoksnius neturi teisės žinoti, nes juose paslėptos karinės ir žvalgybinės technologijos, suteikiančios kariuomenei ir valdžiai pranašumą prieš paprastus žmones. Pačio mechanizmo atskleisti negaliu, nes savo tiesioginėje sąmonės prieigoje jo neturiu, tačiau turiu leidimą parodyti principą ir tuo pačiu atidaryti kelią ieškojimui tiems žmonėms, kurie lig šiol apie tokias galimybes neturėjo jokio supratimo. Surasti lengva nebus, bet bent įmanoma suvokti iš ko pagamintos kalėjimo sienos ir psioninių atakų metu suprasti kas vyksta. Ši sistema gerai pasislėpusi ir išsiaiškinti ją beveik neįmanoma, o jeigu pamato, kad priartėjai prie atsakymo – pritrauki specialų dėmesį prie savo asmens. Nedaug kas nori rizikuoti savo iliuzine gerove.

Viename savo straipsnyje apie minčių skaitymo technologijas jau braižiau principinę schemą kaip turėtų atrodyti antena. Ten buvo paaiškinta iš esmės tas pats, tik čia – šiek tiek labiau išplėstu variantu. Komponentas arba signalas gali sklisti trimis būdais: a) kaip išorinio natūralaus šaltinio atspindys, b) kaip dirbtinio šaltinio atspindys ir c) kaip natūrali gnostinės substancijos eterinė spinduliuotė. Minties forma neišvengiamai būtų susijusi su signalo forma ir sudarius tarp formų žodynus, būtų galima skaityti mintis, gaudant su „kleonine“ antena minčių signalus. Tam, aišku, privaloma tiksliai identifikuoti sluoksnį, kuriame atsiranda mintis ir kuris duoda geriausią signalą gaudymui. Iš principo galima minties formas gaudyti ir per aksitoninius komponentus, bet manau, kad gnostinės substancijos ryšys su aksitonu yra tik netiesioginis ir šis komponentas yra antraeilis. Įmanoma įsibrauti į patį sąmonės centrą ir nuskaityti tokiu tikslumu, kad visas turinys matytųsi ekrane kaip filmas.

Visai tikėtina, kad tokias technologijas turi atitrūkusi civilizacija ir dėka jų turi prieš paprastus žmones stulbinantį pranašumą – mes jų nematome, o jie mus mato kiaurai. O tai yra labai didelis pusiausvyros pažeidimas, sudarantis sąlygas brutaliai vergovei ir žiaurumams. To neturėtų būti, bet žmonės savanaudžiai, o be to ir piramidės viršūnės logika nepalieka daug pasirinkimų – tenka priimti drastiškus sprendimus, kad neištiktų katastrofa. Nepaisant to, vis tiek manau, kad technologijos po truputį turi būti atskleidinėjamos, nes tai vienintelė priemonė sukurti atsvarą banditams, kurie jas naudoja netinkamai. Pinigai leidžia daug – atveria kelius prie genijų sukurtų galimybių, kurių pradinė idėja galėjo būti gera, bet verslo logika ir proto stoka sudaro sąlygas priemonėms atsidurti mafijos ginklų arsenaluose. Apskritai didelis klausimas ar žemesniajam pasauliui turėtų būti duodamos tokios technologijos, bet jeigu jau atiduotos banditams, kuo normalūs žmonės blogesni už juos. Vienoje pusėje žala jau padaryta, ją ištaisyti galima bandyti sukuriant kompensacinę pusiausvyrą kitoje pusėje. Kaip sakoma – patys kalti atidarę Pandoros skrynią.

Esant skilimui visuomenėje ginklų dalinimas yra tiesus kelias prie globalinio karo, tačiau kitas variantas yra globalinė vergovė 100 000 metų į priekį. Kas geriau? Žmonija turi gauti šansą ir tas šansas bus duotas, nes tie, kas gviešiasi aukščiausios valdžios – akivaizdžiai jos neverti. Spyris į dantis – geras vaistas…

Iš esmės telepatijos technologijos nėra tokios sudėtingos, taip atrodo dėl to, kad nuo gimimo švietimo programomis plaunamos smegenys ir žmogus didžiąją dalį gyvenimo neatranda tokių galimybių, nes aklai tiki „mokslo“ autoritetu. Jeigu patikrintų ar tai, kas viešai skelbiama mokslininkų, savomis priemonėmis, padarytų daug stulbinančių atradimų ir demaskavimų. Todėl mano toks pasiūlymas – mažiau tikėti valdžia, šarlatanais ir mąstyti savo galva, nebijoti tirti pačiam. Tai be visų kitų galimybių galima padaryti ir filognozijos rėmuose.

Atskleidimas vis labiau įsibėgėja. Padaryta nemaža darbo dalis, tačiau tai tikrai ne viskas ir ateityje bus dar daugiau tikro žinojimo, kuriuo remiantis bus galima pagerinti savo situaciją bepročių valdomoje planetoje. Vidinių žmogaus spektro dalių užvaldymas buvo tas svertas, kuris leido valdžioje įsiviešpatauti išsigimėliams. Pats laikas šiuos svertus atsiimti.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s