Kuriančiosios gaublės substratologija

Filognozijos visuma apima tris vietas, kuriose vystoma viso žmogaus spektro teorija, sudarančias tris galimus substratologijos variantus. Pakankamai aukštai išvystytos dvi viršutinės substratologijos, apimančios fizinę ir gnostinė braną, o apatinė fundamentalioji substratologija – tik užuomazginėse stadijose. Tai yra energetinės gaublės substratologija, kurianti intervencines technologijas į priekinės sąmonės materijos struktūrą. Informacinės gaublės substratologija užsiima sąmonės valdymo priemonių kūrimu ir tobulinimu, leidžiančių manipuliuoti vidinio pasaulio fenomenologija, pozityviu arba negatyviu tikslu. Tuo tarpu kuriančioji gaublė ieško priemonių gyvybės substrato kontrolei. Iš dalies tai daroma molekulinėje genetikoje, tačiau tai tik nedidelė dalis to, ką įmanoma atskleisti, nes ji paremta gnostiniu implantu į priekinę sąmonę, kuris gana žemo lygio ir nepilnas iš visumos perspektyvos.

Imant visumą, šimtas procentų bus tada, kai bus pilnai atskleista kiekvieno kampo substratologija, tačiau šiuo metu iki to – labai toli. Energetinės gaublės turime ne daugiau dešimties procentų, kurių viršūnė yra Mendelevo atomų lentelė. Informacinės ir kuriančiosios gaublės turime nulį procentų, todėl šios sritys yra šiuo metu uždarytos. Šis uždarymas nepilnas, nes durys šiek tiek pravertos per priekinės sąmonės substancijos teoriją į abi kitas kryptis – smegenų neuroninis substratas vieta psichinėms manipuliacijoms ir molekulinė genetika atveria kelią į gyvybinio substrato technologijas. Tačiau pilnai šie segmentai neatskleisti.

Deja tai, ką matome pravėrus šias duris į aukštesniąsias substratologijas, gerai nenuteikia, nes šios žinios naudojamos netinkamai, ne žmogaus labai, bet prieš žmogų, todėl būtinos saugumo priemonės, nenorint sunaikinti planetos arba sukurti joje pragarą gyvybei. Taip jau iš dalies įvyko, bet smukimas gali būti dar didesnis. Dėl šios priežasties filognozija atsiduria keblioje padėtyje, nes viena vertus siekia atskleisti tiesą, bet kita vertus akivaizdu, kad tai daryti galima tik labai apribotu variantu. Žinios yra, bet nėra tinkamos visuomenės joms realizuoti. Tai, kas vaidinama fasade – nepakankamai saugi vieta, nes viskas yra netikra.

Prieš tai rašiau apie sątvaro stratų teoriją ir užsiminiau, kad epsilon stratą galima panaudoti kaip vietą, kurioje gali būti įtvirtinti apsaugantys nuo išsigimimo principai. Tokią stratą žmonių galvose suformuoti labai naudinga, tačiau psichologiškai šios stratos šeimininkas yra pats žmogus, vadinasi kiek ji veikia psichologiškai priklauso tik nuo jo savivalės, net jeigu fanatiškai tikėtų šios stratos realumu. Tikėjimas gali bet kada susvyruoti gavus papildomos informacijos arba žmogaus psichologinio silpnumo akimirkose. Todėl ši strata realiai turi virsti vadinamąja epsilon kasta arba kitaip sakant ji turi būti realiai įkūnyta, turėti realią organizaciją. Tai šiuo metu daro, pavyzdžiui, religinės organizacijos, tačiau neretai jų vaidmuo nepakankamas dėl per daug žemos sąmonės kokybės šių organizacijų elite. Elitas išsigimsta ir neatlieka savo funkcijos arba atlieka netinkamai. Planetos elite įsivaizduojančių, kad jie dievai yra daug, bet tikrų dievų tarp jų nė vieno, nes įsivaizdavimas nepakankamas – turi būti tikri realūs kriterijai, kurie praleistų tik tikrai išskirtinius žmones.

Be tokios epsilon stratos dievų kontrolės technologinė pažanga pavirstų į visišką chaosą ir žmonija pasuktų labai pavojingu sau keliu. Šiuo metu tokios stratos pagrindimas yra daugiausiai technologinis, tačiau kriterijus turėtų būti pirmiausiai asmeninis, nes instrukcijas skaityti ir spandyti mygtukus moka visi, tačiau to neužtenka, kad tinkamai būtų daromas epsilon stratai skirtas darbas. Šiai vietai tinkami žmonės patys turi suprasti ką reikia daryti, kad tokia kontrolės sistema atsirastų, tik tokiu atveju filognozija nebus pavojinga.

Šiuo metu grėsmė ne tokia didelė todėl, kad psichinis ir gyvybinis substratas savo gryname pavidale turi nulį procentų informacijos sumavimo ir žmonija neturi pilnai veikiančių technologijų, tačiau yra ant pačio atradimų slenksčio. Kitus substratus jau esu aprašęs, todėl papildydamas sistemą turiu bent šį tą pasakyti ir apie kuriančiąją gaublę ir apie manipuliavimo gyvybiniu substratu technologijas. Tam pirmiausiai reikia suprasti natūralų gyvybės atsiradimo procesą, ir tik tada, kai šis procesas bus suprastas, bus galima galvoti apie technologinį šio proceso išplėtimą. Realiai tai galimybė sukurti naują dirbtinę gyvybės programą nuo nulio, sumodeliuoti bet kokią gyvybės formą. Žinoma, tam reikia žinoti visą žmogaus spektrą, kaip žmogus formuojamas vidinėse savo spektro dalyse ir koks šios dalies ryšys su molekuline genetika – ar ji susijusi su gnostine brana artimu ryšiu ir manipuliacijas užtenka daryti priekinėje dalyje, ar gnostinė dalis yra atskira sistema, turinti savo atskirą kuriantįjį pradą. Nepažinę viso spektro, to atsakyti negalėsime.

Į ką galima atsiremti formuojant pirmos versijos gnostinį implantą į kuriančiąją gaublę? Manau, tam pasitarnauti gali sątvaro pažinimas, nes jis taip pat yra kuriančioji gaublė. Sumatoriuje matome, kad yra pasyvioji dalis, kurią aš vadinu rėizolu ir aktyvioji, vadinama eiolu. Aktyvumo centras yra kūrybinė manipuliacija realia materija, kūrybine medžiaga ir įrankiais. Sątvaro struktūroje tai priekinė ir galinė informacinė dalis kur sukuriamas vaizdinys arba idėja, kuri paskui manipuliuojant centrine dalimi realizuojama. Šio principo į fundamentą tiesiogiai perkelti negalima, tačiau bendras šablonas turi būti teisingas, todėl pasiskoliname jį į kuriančiosios gaublės laksatinį ekraną, kaip bendriausius du dėmenis. Tai tik pradinis variantas, daugiau skirtas idėjos realizavimui, tačiau jis neabejotinai įeis ir į tikrą variantą papildžius visomis kitomis būtinosiomis dalimis.

Laksatinio ekrano pavyzdys galėtų atrodyti taip:

kurinys

Šis ekranas vadinamas sektoriniu aibių ekranu, iš kurio pagrindinės dalies išimti liniuotiniai sumatoriaus dėmenys ir pakeisti realia hipostratų struktūra, sudėta į aibę žyminčią tiesę. Tai ne vektorinė sistema apibrėžta rėžyje nuo nulio iki begalybės, bet sektorinė, kuri yra sudėtingų simetronų sandūra tam tikroje hipostratos vietoje. Sektoriai yra projekcijų vietos, kuriose įvyksta šių dėmenų kontroliuojami procesai kuriančioje gaublėje.

Rėizolinis dėmuo būtų pasyvusis elementas, įstatytas į eiolinės substancijos kontroliuojamą manipuliacinę matricą, vykdančią „kūrimo“ procesą. Kas šis procesas yra – žinoma ne daug, turime versijas pradedant nuo religinių ir baigiant mokslinėmis. Kai kam atrodo, kad kuriančioji gaublė turi asmens savybių ir yra asmeninis dievas, kiti į šį klausimą žiūri rimčiau. Tačiau taip pat būtina atsimininti, kad primityvūs materialistiniai vaizdiniai irgi vargu ar yra teisingi, kurie kūrimą, gyvybės atsiradimą aiškina kaip atsitiktinių kombinacijų valdomą evoliuciją. Ši vieta iš tikro daug kuo susijusi su gnostine brana, kurioje konstruojamas plotinis sumatorius turintis asmeninių savybių, vadinasi tokios galimybės užkoduotos informacinės gaublės struktūroje, jeigu jos dalyvauja kuriančiojoje gaublėje – gali būti gana įdomių variantų. Akivaizdu, kad tikrovės substancijos supratimas vien tik iš priekinės sąmonės perspektyvos yra nepilnas.

Svarbiausias klausimas yra rėizolinio ir eiolinio simetronų atskleidimas. Šiuo metu rėizolinėje aibėje turime iki dešimties procentų, o eiolinėje aibėje nulį procentų. Nesunku suprasti, kad eiolinę substancija geriausiai modeliuoti remiantis rėizolinės substancijos teorija, todėl šiuo metu kuriančiają gaublę interpretuoti ir kurti hipotezes įmanoma tik remiantis dešimtimi procentų rėizolinio spektro. Tai būtų labai nepilnas gnostinis implantas, tačiau kitokių kelių nėra, tenka naudotis tuo, ką turime. Svarbiausias mokslas susijęs su kuriančiąja gauble šiuo metu yra molekulinė genetika, tačiau kol kas jos galimybės gana ribotos ir mokama nebent klonuoti ir kurti hibridines rūšis genų inžinerijos pagalba. Realiai tai labai mažai, nes tai tik manipuliacija jau esamu natūraliu substratu, o ne substrato surinkimas nuo nulio.

Nesunku suprasti, kokie šio kelio pavojai, gali kilti net klausimas dėl šios krypties uždraudimo. Jeigu pavojingą atkarpą būtų galima saugiai praeiti, būtų idealus variantas. Tačiau tai priklausys nuo epsilon kastos sąmonės kokybės, kuri šiuo metu yra gana žema, todėl vilčių nėra labai daug ir projektus gali tekti uždaryti ir ištrinti informaciją visiems laikams.

2 mintys apie “Kuriančiosios gaublės substratologija

  1. Mielas Dariau,
    Patikėkite,yra žmonių ir ne tiek mažai,kurie visą tai supranta ir suvokia,gal būt tai sunku ištransliuoti verbaliai,tam ir esate idėjinis vadovas.
    Džiaugiuosi Jus atradusi.

    Patinka

  2. Norėčiau duoti daugiau, tačiau neleidžia susiklosčiusios aplinkybės. Tam sukauptų idėjų netrūksta – turiu riboti tik tam, kad jos neatsidurtų netinkamose rankose, nes šis tinklaraštis prieinamas bet kam. Tačiau mažiausiai metus dar rašysiu.

    Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s