Archontas: civilizacijos struktūrinis modelis

5 tome, kuris vadinamas “Gyvybės magija“, naudojama gyvybės sampratos archontinė struktūra, kurioje matomos visos sątvaro sievų formulavimo galimybės. Sievos formulė renkamasi geriausia, labiausiai tinkama gyvybės stiprėjimo keliui. Rinktis atgyvenusius arba nepusiausvyrus modelius – nepatartina, ir reikia prisiminti tai, ką paaiškinau “Juodajame drakone“: arkos statyboje reikia suvokti ir išpildyti du komponentus: 1) teisingą sievos formulę, ir 2) tos formulės realizavmą konkrečioje gyvenimo trajektorijoje. Mano pateikiamoje formulėje centre yra gyvybė, renkamasis ne gnostinis rėminimas, bet gyvybinis procesas, įvardijamas kaip “genetika“. Burėje tai (CAE)D.