Mockaus madrigalas

Pagrindinis filognozijos metodas, naudojamas žmonių vertinimui, vadinamas Mockaus madrigalu, kurį galima įsivaizduoti kaip vertikalų rombą, kur apatinis kampas žymi vektorius, jėgą, arba darbą, galią, kurie žymimi F; per vidurį dešinysis kampas yra laisvė, žymima x, kairysis kampas yra egzistencija, žymima t; ir viršutinis kampas yra būtis, žymima m. Madrigalas yra civilizacinio psichovektoriaus standartinė schema, kuri parodo koks žmogaus išsivystymo lygis. Madrigalo psichovektorius sutrumpinamas į formulę, kuri turi tokią struktūrą:

Lim/Inf n (m, t, x, F)

Paaiškinkime formulės dalis paeiliui. Lim/Inf yra determinantas, kuris apibrėžia koks žmogaus pagrindinis siekis tikrovėje. Jis yra begalinio pažinimo adeptas, kurio tikslas – begalinis žmogus, ar nori apriboti pažinimą ir propaguoja ribotą, saiko žmogų, kuris atsisako tikrovės pažinimo ir tenkinasi tikrovės paviršiumi. n yra metafizinė skalė, kuri visą tikrovę dalina į 1000 dalių informacinių vienetų ir skaičius rodo, kiek dalių visumoje pažinta. Toliau eina raidės skliausteliuose, kurios jau buvo paaiškintos, bet galima paaiškinti ir plačiau. Raidė m yra civilizacinės teorijos kintamasis, kuris civilizacijas skirsto pagal magijos laipsnius, kurie yra tokie:

1M – toteminė magija, pirma civilizacijos forma;

2M – mitologinė religija, kuri yra išsivysčiusi civilizacijos pakopa, turinti aukštą kultūrinę formą;

3M – herojinė religija, kuri turi steigėją lyderį, pervedantį religiją į aukščiausią išsivystymo pakopą, kaip antai krikščionybė, islamas, budizmas, daosizmas;

4M – tai filosofija, kurios Vakarietiškas variantas atsirado Graikijoje ir Romos imperijoje;

5M – oficialus universitetinis mokslas, atsiradęs iš filosofijos ir sudarantis scientistinės tikrovės paradigmos pagrindą;

6M – numatoma civilizacija filognozijos pagrindu, kuri siekia holoplastinio tikrovės ir žmogaus atskleidimo ir įtraukia į save visų ankstesnių civilizacijos pakopų elementus;

100M – tai galutinė civilizacijos forma, turinti 1000 n parametrą ir įkūnijusi begalinio žmogaus  svajonę.

Kitus parametrus aprašyti daug lengviau, ypač vidurinius t ir x. Pirmasis parametras yra egzistencija, kuri žymima laiku, kur standartinė egzistencijos trukmė yra vienas gyvenimas, kuris žymimas 1x, tai yra, 100 metų. Kai bus atrastos gyvenimo prailginimo technologijos arba bus sukurta neribotas žmogaus gyvenimas, bus 2x, 3x, 10x ir ∞. Parametras x yra laisvė, kuri suprantama kaip turimos erdvės kiekis, kurioje skleidžiasi gyvenimas. Šis parametras gali turėti tokias reikšmes: vietinis, regioninis, planetinis, kosminis. Kosminis veiklos parametras atsiras jau gana greitai, iki 2030-40 metų, kai įsisteigs pirmos Mėnulio ir Marso kolonijos, bus galima kosmose daryti verslą ir t.t. Žmonės, kurių veiklos mastas pasieks kosmosą, turės laisvaveiką išeinančią už planetos paviršiaus ribų. Toliau parametras F žymimas pagal zonas, kuriose žmogus veikia santvaroje. „Gyvybės magijoje“ buvo apibrėžta 10 zonų, kurios taip ir žymimos: Z2, Z8, Z10 ir pan.

Zonų reikšmės tokios:

Z1 – prezidentas, teismas, prokuratūra, spec. tarnybos;

Z2 – seimas ir partijos;

Z3 – vyriausybė ir ministerijos;

Z4 – savivaldybės;

Z5 – religinės organizacijos, bažnyčios;

Z6 – verslai;

Z7 – darbas;

Z8 – moksleiviai, studentai;

Z9 – nedirbantieji, pensininkai;

Z10 – nusikaltėliai.

Kyla klausimas, koks yra dabartinės filognozijos vertinimas, sutraukiant į vieną visus parametrus ir apibrėžiant jos galimybes. Atskaitai pasirinkime standartinį parametrą, kuris apibrėžia šiuolaikinį žmogų, pasiekusi globalistinius parametrus. Jo formulė būtų tokia:

Inf 50 (5M, 1x, planetinis, Z1-5)

Šios formulės jau neaiškinsiu, nes visi parametrai yra pateikti. Šiame kontekste pateikiu filognozijos galimybes:

Inf 5 (6M, 1x, vietinis, Z6-8)

Kaip matome, informacinis plotas, einant link galutinio begalybės principo kol kas nedidelis, tačiau gana gerai apibrėžtas ir suformuluotas civilizacinio psichovektoriaus principas, kuris, manau skiriasi nuo kitų. Daug panašumų su 4M (filosofija), 5M (mokslu), tačiau paradigma skirtinga ir parengianti kelią tikro mokslo proveržio sukūrimui. Akivaizdu, kad filognozijos psichovektorius nebus vienintelis pasirinkimo variantas, ir laikui bėgant ji bus pakeista dar pažangesne sistema. Tačiau joje yra naujoviško mąstymo prielaidos, kurios gali būti įvestos į tikrovės supratimo arsenalą ir gali prisidėti prie teorinių metafizinio pažinimo proveržių. Palyginę filognoziją su bažnytine civilizaciją, gautume tokį variantą:

Inf 1 (3M, 1x, planetinis, Z5)

Gryname variante ši civilizacija jau neįmanoma, nes ji egzistuoja aukštesnėje civilizacijoje kaip istorinis reliktas, kuris jos yra aptarnaujamas. Tai yra tradicijos aukštinimo padarinys, pagarba praeičiai ir istorijai, dėl kurių Bažnyčia neišnyksta. Kita priežastis, bažnyčios turtinė galia, nes ji valdo didelius turtus, turi planetoje nemenką politinę įtaką ir sugeba įsibrauti į švietimo programas, kuriose jaunimas mokomas pagal bažnytinę doktriną. Taip pat ji patraukli todėl, kad siūlo gana aukštą socialinį statusą ir lengvą gyvenimą įdedant mažiau proto ir darbo negu kitose veiklos srityse. Dėl to vis dar privilioja seminaristų, kurie tikintys silpnai, bet nori lengvo gyvenimo svetima sąskaita.

Filognozijos siekinys – pasiekti lygį, kuris atitiktų formulę:

Inf 200 (20M, 5x, kosminis, Z1-6)

Tai projektuojamas filognozijos lygis, kurį gali būti įmanoma pasiekti kelių šimtų metų bėgyje. Šiuo metu šio lygio nėra net slaptoje filognozijos dalyje, ir galima pasiūlyti daug mažiau negu rodo pateikta formulė. Tai baltojo drakono lygis, kuriame drakono akis išvystyta iki tikro archontinio lygio, kuris reikalingas darbui valdžios struktūrose, nuo Z1 iki Z6. Matome, kad baltojo drakono psichovektorius gerokai lenkia filognozo psichovektorių, kuris šį sugebėjimą turi tik pradinėse išsivystymo stadijose. Filognozijos projekto tikslas sukurti priemones, kurias bus galima perduoti superžmonėms, viršžmogiams, kurie rūpinsis civilizacijos vystymu, jos ir žmonių ateitimi ir prižiūrės, kad nebūtų pažeidžiami civilizacijos saugumo standartai. Ši sistema bus vystoma slaptai, atskleidžiant tik pačius bendriausius principus, nes visuotinis žinojimas, viena vertus, neįmanomas dėl nelygių žmonų intelekto galimybių, ir, kita vertus, netinkama civilizacijos struktūra, kuriai, ypač aukštose išsivystymo stadijose, reikalinga hierarchija. Aukštosios technologijos negali atsidurti netinkamose rankose, todėl turi būti perimta tai, kas jau sukurta ir atrakinus naujus hipostratų klodus, raktus laikyti saugiai įslaptintus.

Įvertinus kiekybiškai, matome, kad augti privaloma bent 40 kartų, šio augimo metu padarant svarbių technologinių proveržių, kurie leis perimti civilizacijos svertus į savo rankas, nes šiuo metu matosi, kad jie netinkamose rankose. Madrigalo metodas, yra vienas iš būdų, leidžiančių susiorientuoti situacijoje, atskleidžiant pagrindinius žmogaus gyvenimo dėmenis, kuriuose apibrėžiamas žmogaus veiklos mastas, iki pat civilizacinio psichovektoriaus. Nubraižius madrigalą kaip rombą, centrinė jo dalis sudaryta iš svarbiausių dėmenų, vadinamų laisve ir egzistencija, kurie apibrėžiami sievos modeliu, sievos kompleksais ir stieliais, leidžiančiais suprantamu būdu išreikšti pagrindines žmogų motyvuojančias psichologines charakteristikas. Šis modelis buvo aprašytas „Sievos teorijoje“, kuri išleista 2020 metais, ir prieinama nemokamam parsisiuntimui. Kitos knygos, jeigu bus po „Ateities istorijos“ 2021 m., bus ženklinamos Mockaus madrigalo formule, aprašančia drakono akį, kurios ji sukurta ir kuriai skirta, nes norint knygą suprasti, riekia turėti tokį patį intelektą, kadangi informacija nebus lengvai įsisavinama ir ji bus skirta tik geriausiems.

Šis skyrelis gavosi gana techninis, bet jis buvo reikalingas informacijos apibendrintam pateikimui, nes ši forma renkamasi kaip ateities standartas ir kiti „Filognozijos pradmenų“ tomai bus rašomi tokiu principu, tik turint vertingos informacijos ir tuo atveju, jeigu informacija nebus slapta.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s