Skaitmeninė knyga “Ateities istorija“

Skyriuje Knygynas patalpinta naujos knygos D. Mockus "Filognozijos pradmenys: ateities istorija", 6 tomo skaitmeninė versija, kurią galima parsisiųsti nemokamai. Norintys Lulu.com knygyne gali įsigyti popierinę knygos versiją. Visas susijęs aprašymas yra knygyno puslapyje, o dar smulkiau sužinoti galima pavarčius knygą. Knyga įeina į "Filognozijos pradmenų" ciklą ir yra vadovėlis tiems, kas nori geriau suprasti žmogaus … Daugiau: Skaitmeninė knyga “Ateities istorija“

Dievo ir Šėtono bažnyčia

Jau pirmąjame „Filognozijos pradmenų“ tome buvo atskleista, kad sątvarą sudaro būtinoji ir nebūtinoji tvarka, kurios yra pareiga ir laisvė, valdančios žmogaus gyvenimą. Būtinoji tvarka suvokiama kaip gyvybės pagrindas, todėl neliečiama, neperdaroma ir neperkuriama; o nebūtinoji, kadangi ji yra kūrybos sfera, kurioje žmogus įgyvendina savo troškimus ir svajones, yra žmogaus fantazijų produktas. Aiškinau, kad būtinybė svarbi … Daugiau: Dievo ir Šėtono bažnyčia

Transhumanizmo logika

Naudojantis pagrindiniais filognozijos konceptais, ateities metafizinę istoriją galima pavaizduoti kaip didžiosios sievos vis didesnį įtraukimą į mažosios sievos vidų, taip pakeičiant jų hierarchiją. Pradinėje stadijoje visa didžioji sieva yra suvokiama kaip esanti išorėje, su minimaliu jos atvėrimu viduje. Tokioje būsenoje didžioji sieva yra mažosios sievos fundamentas. Tuo tarpu kai ji įtraukiama į vidų, fundamento vietą … Daugiau: Transhumanizmo logika

Baltojo drakono civilizacija

Baigus "Filognozijos pradmenų" 6 tomą, galima pereiti prie kito projekto, kuris turi, pagal pradinį sumanymą, trukti kelis metus. Šis projektas vadinsis "Baltojo drakono civilizacija", kurį sudarys du tomai: "Mažoji sieva", 1 tomas ir "Didžioji sieva", 2 tomas. Apie tai, ką reiškia šis terminas, galima sužinoti vadovėlyje "Sievos teorija", išleistame 2020 metais. "Baltojo drakono civilizacija" planuojamas … Daugiau: Baltojo drakono civilizacija

Naujos knygos turinys

Knyga "Ateities istorija" bus baigta 2021 m. rugsėjo mėn. ir ją bus galima nemokamai gauti skaitmeninę arba nusipirkti popierinę, jeigu domina toks formatas. Ši knyga svarbi tuo, kad ji yra paskutinė knyga prieš ilgesnę pertrauką, kuri reikalinga naujų idėjų generavimui. Knygos struktūrą aprašo madrigalas Inf 5 (6M, vietinis, 1x, Z8-9). Palyginimui, mokslas yra Inf 50, … Daugiau: Naujos knygos turinys

Mockaus madrigalas

Pagrindinis filognozijos metodas, naudojamas žmonių vertinimui, vadinamas Mockaus madrigalu, kurį galima įsivaizduoti kaip vertikalų rombą, kur apatinis kampas žymi vektorius, jėgą, arba darbą, galią, kurie žymimi F; per vidurį dešinysis kampas yra laisvė, žymima x, kairysis kampas yra egzistencija, žymima t; ir viršutinis kampas yra būtis, žymima m. Madrigalas yra civilizacinio psichovektoriaus standartinė schema, kuri … Daugiau: Mockaus madrigalas

Antigravitacijos klodai

Neatpažintų skraidančių objektų (NSO) bumas prasidėjo prieš antrąjį pasaulinį karą ir iš pradžių buvo asocijuojamas su nacistinės Vokietijos slaptais eksperimentais. Hitleriui pralaimėjus karą, jų projektus perėmė JAV ir Tarybų Sąjunga, kurie taip pat vykdė netradicinių propulsijos sistemų eksperimentus. Taip atsirado mitas, kad buvo atrastos antigravitacijos technologijos, kurios pritaikytos „skraidančiose lėkštėse“. Žinoma, NSO buvo įvairių formų, … Daugiau: Antigravitacijos klodai

Telepatijos klodai

Iš visų klodų, kurie yra gyvybės pamatas biosferoje, keli yra svarbiausi artimiausiai ateičiai: tai yra neatskleisti sąmonės klodai, naudojami psichotronikoje ir gravitacijos klodai, kurie svarbūs kosminiam transportui. Ateities scenarijui svarbūs yra abu, tačiau šiame skyrelyje pakalbėsime apie psichotroniką, kuri yra mintiskaitos ir mintisiuntos pagrindas. Pradėsime apibrėždami „klodų“ sąvoką. Kas tai yra atsakoma prisiminus sumatoriaus teoriją, … Daugiau: Telepatijos klodai

Visuotinis gėris ar auksinė forma

Norint apsaugoti ateities civilizaciją nuo katastrofos, reikalinga paprasta, bet veiksminga etikos sistema, kuri būti orientyras renkantis istorijos kryptis. Kadangi siekiama apsaugoti gyvybę sudėtingame aukštųjų technologijų pasaulyje, etika turi būti paremta ne vien jausmu, bet ir protu, turinčiu tvirtai įsitvirtinusias vertybes ir neišduodančiu pagrindinių gėrio principų. Tokią etiką bandė sukurti I. Kantas, naudodamas visuotines valios maksimas, … Daugiau: Visuotinis gėris ar auksinė forma

Prigimtinė metafizika ir ateitis

Metafizika yra pagrindinis civilizacijos sąveiką su realybę apibrėžiantis mokslas, kuris archontų naudojamas žmonijos gnostinio apskritimo suformavimui. Gyvenimas yra vektorius, kuris įbrėžtas į archontinį apskritimą, kuris jį riboja, formuoja, kreipia, slopina, kad gyvybė turėtų suformuotą psichikos struktūrą, įvedant tvarką, normas ir apibrėžiant civilizacinį psichovektorių. Tai reikalinga tam, kad būtų išvengta betvarkės, savivalės, kad žmonės neapgalvotai nesirinktų … Daugiau: Prigimtinė metafizika ir ateitis

Kaip atverti hipostratinius klodus

Savo knygoje „Mintiregos metodai“ žodžiu „mintirega“ vadinu telepatiją, kuri yra ne kas kita kaip „minčių matymas“. Šioje savo knygoje šį terminą noriu pakoreguoti ir naudoti ne minčių matymo įvardinimui, bet matymo mintimis. Yra šiokios tokios painiavos, tačiau telepatijai pavadinti yra kitų žodžių, kaip antai „mintiskaita“, „mintisiunta“ ir pan. Todėl nuo šios knygos mintirega vadinsiu matymą … Daugiau: Kaip atverti hipostratinius klodus

Knygos registracija

Nauja knyga jau įpusėjo, taip pat gavau knygos registracijos ISBN kodą, tai reiškia, kad ji saugoma autorinių teisių. Užbaigta turėtų būti žiemos pradžioje, po ko bus galima pradėti tikrą skaitmeninės ir popierinės knygos leidybą. Šis tomas pagilina mano ankstesnes idėjas ir perspektyvą nukreipia į ateitį, kuri prasideda jau dabar, ir verčia mus daryti svarbius sprendimus. … Daugiau: Knygos registracija