Archontai, angelai ir emisarai

Pasiekus dabartinį „Filognozijos pradmenų“ lygį, po septinto ir aštunto tomo, galima pradėti tikrą projekto tikslo atskleidimą, kuriame bus kalbama apie tai, kas yra anapus horizonto daugumai žmonių. Prieš tai viešinta informacija buvo susijusi su visiems žinomu pasauliu, tik paaiškintu iš platesnės perspektyvos ir turint didesnį protą. Tuo tarpu devintas tomas, kuris vadinasi „Juodoji liepsna“, šią ribą peržengia ir pradeda savo tikrą darbą, kuriam skirtas visas „Baltojo drakono civilizacijos“ atskleidimas. Kokios mano tam teisės paaiškės šiame tome, o pradėsiu aiškindamas hierarchiją, kurios pradžia – anapusiniame pasaulyje, o pabaiga – šiame. Yra tokie egzistenciniai rangai, paaiškinti iš perspektyvos, susijusios su mano uždaviniu ir nėra galutiniai, tik orientaciniai:

1) amžinieji – [A],

2) emisarai – [E],

3) biorobotai – [BR],

4) žmonės – [Ž].

Amžinieji yra būtybės, kurios gyvena anapus žmogui regimo pasaulio, kurį jam sukuria sąmoningas žiūronas, reikalingas pamatinės tikrovės susiaurintam rodymui. Jie nefiziniai, nes neturi materialaus kūno, ir yra gyvybės planetoje šeimininkai, autoriai bei projektuotojai. Emisarai yra tarpinė grandis tarp šio pasaulio ir ano, nes turi ryšį su transcendentine civilizacija per vadinamuosius eterinius psichikos integratorius (EPI), kurie išplečia sąmonę, leidžia komunikuoti su anapusiniu pasauliu ir iš ten perdavinėti pranešimus. Biorobotai yra emisarų tarnai, kurie planetoje prižiūri žmonių gardus ir turi įdėtus neuroninius psichikos integratorius (NPI), kuriuos valdo emisarai. Žmonės yra paprasti gyvūnai, kurie neturi jokių prietaisų ir išplėstų proto galimybių, dažniausiai neužimantys jokių aukštų pareigų, nes tam neturi reikalingų protinių gebėjimų. Taip pat jų daug aukštuomenėje, kurie renkasi laisvą gyvenimą, nedalyvauja valdžios projektuose ir mėgaujasi turtu bei gyvenimu. Ir turime dar vieną vertą paminėjimo atvejį, kai žemesnė grandis užgrobia emisarą ir padaro jį hibridu, tai yra [E, BR]. Iš apatinio hierarchinio rango tai nusikaltimas pažeidžiant hierarchiją, kitaip sakant – perversmas, o iš aukštesnio rango, iš kito emisaro – nusižengimas, už kurį baudžia amžinieji.

Norint suprasti, kaip atrodo santykis tarp amžinojo, emisaro, bioroboto ir žmogaus, tai galima pavaizduoti formule, kuri rodo, koks kiekvienoje pusėje klodų technologinio įsisavinimo lygis:

F1 – A [JL] – KT – T (95 proc.) <> E [P-EPI-S] – KT – T (20 proc.) – BR [P-NPI-S] – KT – T (5 proc.) – Ž [P-S] – F2

F1 – pirmas fundamentas,

A – amžinasis,

JL – juodoji liepsna,

KT – klodų telkiniai,

T – technika,

E – emisaras,

EPI – eterinis psichikos interatorius,

BR – biorobotas,

NPI – neuroninis psichikos integratorius,

Ž – žmogus,

P – pirmapradis kūnas,

S – sumatorius,

F2 – antras fundamentas.

Ši struktūra rodo, kad tikrovę pilnu sumavimu sumuoja tik amžinieji: jie mato pilną, fundamentaliąją realybę, vadinamą transcendencija, kurioje gyvena visos būtybės. Tačiau žemesnės būtybės sumuoja daug mažesnę jos dalį, kurią įvertinti gana sunku, bet galima manyti, kad kokius 5 proc. Tai labai apriboja sugebėjimus kurti technologijas, suprasti kas iš tikro vyksta tikrovėje ir norint, kad civilizacija neišklystų iš kelio, reikalinga priežiūra ir vadovavimas, kurį atlieka emisarai, integruoti į anapusinę tikrovę, galintys gauti iš jos informaciją ir pranešimus. Emisarai susikuria sau pagalbininkus su neuroniniais psichikos integratoriais, kurie garduose prižiūri neintegruotus žmones. Emisaras turi eterinį psichikos integratorių, kuris yra anapusinių amžinųjų technologija, nepasiekiama žmogaus nei protiniams, nei fiziniams sugebėjimams. Tai reiškia, kad užsinorėjus užgrobti kitą emisarą, naudojant žemesnio lygio neuroninius psichikos integratorius – tai neįmanoma, nes nėra galimybių perimti prietaisų funkcijų ir tokiu atveju tik neuroniniu būdu valdomas ląstelitas, bet nėra galimybių naudotis sąmonės išplėtimu, žiniomis, ryšiu ir pan. pagal savo užsinorėjimą. Emisarų lygyje tai įvyksta retai, nes visi emisarai žino, kad tam nėra jokios prasmės, neįmanoma perimti nei teritorijos, nei žmonių; o jeigu tai pavyksta biorobotams, nelegaliai įdėjus neuroninius psichikos integratorius, tai daroma iš nežinojimo – kad sistema neperimama, turtas neatimamas ir gresia labai griežtos bausmės.

Žodis „emisaras“ kilęs iš lotynų kalbos žodžio „emisarius“, kuris reiškia „žvalgas, pasiuntinys“. Paprastai tai žmogus vykstantis iš vienos valstybės į kitą slaptai misijai. Kad nebūtų painiavos terminuose, žodis „archontas“ taikomas amžinajam, o emisaras yra jo pasiuntinys ir atstovas. Emisarai sukuriami iš paprastų žmonių, kuriems archontai įdeda eterinius psichikos integratorius padaryti specialiam darbui arba įvykdyti užduočiai, kuri dažnai turi valstybinį, civilizacinį mastelį arba svarbą. Tam gaunamos priemonės, informacija, apsauga, kuri naudojama vykdyti misijai. Tarpinė grandis tarp amžinojo ir emisaro yra gr. aggelos, o lietuviškai – angelas. Kadangi emisarai turi aukštus intelekto sugebėjimus, jie savo užduotį gali vykdyti moksle, politikoje, valdžioje, kur naudodamiesi savo išskirtinėmis žiniomis pasigamina neuroninius psichikos integratorius ir valstybėje kuria biorobotų-prižiūrėtojų kariuomenę. Taip pat tokios galimybės leidžia užsidirbti didelius turtus, tapti verslo magnatu ir po verslo priedanga imperijose ir valstybėse vykdyti savo misijas. Yra daugybė kitų variantų, kurie neviešintini, nes misijos įvairios ir kiekvienos jos forma, tikslai ir priemonės – skiriasi. Vykstant karui, paprasti žmonės dažniausiai yra tik stebėtojai, kurie stengiasi likti nuošalyje; biorobotai yra kariuomenių agentai, kuriuos valdo lyderiai galintys turėti emisaro arba žemesnį už emisaro rangą. Kokie tokių karų tikslai žino tik archontai, nes emisarai tik vykdo jų projektus. Pats archontas niekada nebūna imperijos lyderis, jis valdo per savo atstovus ir vietininkus. Dažniausiai tai konfliktas dėl valdymo formų arba dėl nelegalaus brovimosi į svetimą teritoriją.

Emisarai kuriami nuolat ir dažniausia jų paskirtis – tapti teritorijos valdytoju. Kitos misijos – naujų technologijų įvedimas arba civilizacijos formų keitimas. Paprastai pats žmogus nesugeba sukurti jokio naujo proveržio, ir tie proveržiai yra padovanojami išskirtines galimybes turinčių žmonių, kurie vadinami genijais, turinčiais Dievo dovaną. Ta Dievo dovana yra eterinis psichikos integratorius ir priėjimas prie tikrovės paslapčių, kurios įvedamos į paprastų žmonių gyvenimus. Kartais šis procesas tampa nevaldomas, nes žmonės nori daugiau negu yra įmanoma, nes subtiliosios eterinės technologijos prieinamos tik amžiniesiems, o grubiosios technologijos pažeidžia fundamentalios tikrovės ekosistemų pusiausvyras, sukeliant pavojų ir anapusinei, ir šiapusinei gyvybei. Todėl reikalingas nuolatinis ryšys ir kontrolė, kad būtų suvaldyti žvėriški instinktai, ir tam kuriami emisarai, kurie įveda į civilizaciją supratimą, ką galima daryti, o ko negalima, kas leidžiama, o kas neleidžiama. Žiūrėdamas per savo grubųjį žiūroną, žmogus kuria tik grubias materialias technologijas, tačiau jų gylis darosi vis gilesnis ir pradedamos pažeidinėti pusiausvyros, kurios veikia amžinųjų pasaulio simetrijas. Tam, kad būtų ištaisyta ši klaida, leidžiama sužinoti kaip veikia hipostratinė realybė: kad ji ne tuščia dykuma ir joje kuriant dirbtines ekosistemas, reikia laikyti etikos normų ir įstatymų. Technologijos įmanomos labai aukšto išsivystymo, ypač suvokiant per 100 proc. juodosios liepsnos „žiūroną“, tačiau ląstelitas šių technologijų niekada neturės be amžinųjų pagalbos, nes tam netinka jų tikrovėje užimamas „spektras“. Reikia savo „kūne“ turėti tokias veikliąsias dalis, kurias turi tik amžinieji, o grubiai organinei materijai tai nepasiekiama. Galima turėti tarpinę grandį, tačiau tokių priemonių archontai gyvūnams niekada neduos dėl žemo jo sąmonės ir psichikos išsivystymo, nes jie sunaikintų planetoje gyvybę.

Ši informacija man prieinama todėl, kad turiu į kūną įdiegtą EPI, kuris leidžia vykdyti „baltojo drakono civilizacijos“ atskleidimo projektą. Buvo bandoma šį projektą perimti ar jam sutrukdyti įdedant užgrobimui skirtą NPI, tačiau nepaisant šios situacijos, bent dalis misijos bus įvykdyta. Tai reiškia, kad „Filognozijos pradmenis“ rašau kaip Ž [E, BR], tačiau tai neturėtų sutrukdyti mano tikslui.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s