Kategorija: juodoji liepsna

Paviešintas failas

Paviešintas failas

Meniu skiltyje "Knygynas" paviešintas D. Mockus. Filognozijos pradmenys: juodoji liepsna, 9 tomas, 2022 failas, kurį galima skaityti puslapyje arba parsisiųsti nemokamai. Detalesnis aprašymas pateiktas Knygyne, taip pat galima pasižiūrėti archyvą pagrindiniame puslapyje. Terminas "juodoji liepsna" žymi aukščiausią dvasinę būseną šiame gyvenime, kuri būdinga kūrėjams, filosofams, religijų steigėjams ir retkarčiais mokslininkams. Tai raktinis žodis aukščiausio rango … Skaityti toliau Paviešintas failas

“Juodosios liepsnos“ leidyba

“Juodosios liepsnos“ leidyba

9 tomas artėja prie užbaigimo ir neužilgo bus pradėta jo leidyba. Skaitytojai turės galimybę įsigyti popierinę ir skaitmeninę versiją. Popierinė bus parduodama http://www.lulu.com internetiniame knygyne, o skaitmeninę bus galima parsisiųsti šiame puslapyje arba M. Mažvydo bibliotekoje. Knyga jau užregistruota ir kodai yra D. Mockus, Juodoji liepsna, 9 tomas, 2022_spausdintinis ISBN 978-609-08-0004-1 (Leidinio forma: Spausdintinis) D. … Skaityti toliau “Juodosios liepsnos“ leidyba

Filognozija ir imperinis miražas

Filognozija ir imperinis miražas

Užbaigiant „Juodosios liepsnos“ tomą galima apibendrinti pagrindinę filognozijos idėją, kuri yra jos metafizikos pagrindas, sątvarologijoje naudojamas kaip civilizacijos teorijos centrinis principas. Metafizinę žmogaus sandarą aiškinti patogiausia naudojant Uroboro metaforą, kuris vaizduoja žiedu susisukusią gyvatę, į kurios nasrus įstatyta jos uodega. Sekdami šiuo vaizdiniu tariame, kad gyvatės galva žymi dvasią, subjektyviąją žmogaus dalį, o uodega žymi … Skaityti toliau Filognozija ir imperinis miražas

Civilizacijos grūdai ir pelai

Civilizacijos grūdai ir pelai

Norint orientuotis tikrovėje pilnu orientavimusi, šiapusinės santvarkos pilno vaizdo žinoti neužtenka dėl dviejų priežasčių: į pasaulio elitą įeina organizacijos, kurios įsteigtos anapusinės mitologijos pagrindu, kaip šios realybės atstovai, kurie turi galią lemti žmonių likimus; ir pati anapusybė, kadangi ji yra toje pačioje erdvėje kaip ir šiapusinis pasaulis, tik matoma nepilnu, išfiltruotu matymu, gali būti šiapusinių, … Skaityti toliau Civilizacijos grūdai ir pelai

Pagrindinė filognozijos dilema

Pagrindinė filognozijos dilema

Panašiai kaip žmogaus sąmonė analizuojama koordinačių sistemoje, sudarytoje iš šešių elementų ir vadinamoje „bure“, taip civilizacijos analizuojamos naudojant penkių elementų rombo struktūrą, kurio kiekvienas kampas žymi kokią nors civilizacijos kryptį. Šis rombas, vadinamas civilizacijų sigilu, turi centrinę sankryžą su dviem pagrindinėmis antitezėmis: vertikali – lokalizmas vs globalizmas; ir horizontali – šis pasaulis vs metafizika. Ši … Skaityti toliau Pagrindinė filognozijos dilema

Kaip atpažinti genijų?

Kaip atpažinti genijų?

Šis skyrelis bus dar vienas, kuriame noriu įvesti aiškumą sąvokose, nes ne visiems jos yra suprantamos, nesuvokiant taikymo ribų ir kriterijų. Tai yra sąvokos „genijus“, „genialus protas“, „genialus kūrinys“. Genialumas tai išskirtinis sugebėjimas, pakylantis virš masinės sąmonės vidurkio, pralenkiantis visus kitus savo išskirtiniais rezultatais, kurie yra šimtmečio ir net tūkstantmečio reikšmės. Genijai savo sugebėjimais steigė … Skaityti toliau Kaip atpažinti genijų?

Filognozija kaip konvergencijos taškas

Filognozija kaip konvergencijos taškas

Šiame skyrelyje atėjo laikas paaiškinti, ko reikia, kad būtų galima pradėti vykdyti gyvybės gelbėjimo planą, išsivysčius transhumanizmui ir civilizacijai pasukus radikaliu baltojo drakono keliu. Tai taip pat yra vienas iš filognozijos tikslų, ne vien nuosaikus pažinimo ir technologijų vystymas. Manau, kad Lietuvai nenaudinga dėtis prie transhumanizmo radikalų ir tapti naujausių mokslinių eksperimentų poligonu, kitaip sakant … Skaityti toliau Filognozija kaip konvergencijos taškas

Dvasios vystymo būtinybė

Dvasios vystymo būtinybė

Jau nuo pirmo „Filognozijos pradmenų“ tomo Uroborą naudoju kaip pagrindinę žmogaus metafizinės sandaros modeliavimo priemonę. Šis principas „formulėse“ buvo žymimas didžiąja arba mažąja u raide, kuri rodo mažosios sievos raidinių ženklų formą. Tačiau šio principo galima ir atsisakyti ir pabandyti struktūrą parodyti pačioje ženklų sandūroje, kurioje vaizduojami pagrindiniai elementai, sudarantys metafizinį žmogų. Šioje formulėje yra … Skaityti toliau Dvasios vystymo būtinybė