Dvasios vystymo būtinybė

Jau nuo pirmo „Filognozijos pradmenų“ tomo Uroborą naudoju kaip pagrindinę žmogaus metafizinės sandaros modeliavimo priemonę. Šis principas „formulėse“ buvo žymimas didžiąja arba mažąja u raide, kuri rodo mažosios sievos raidinių ženklų formą. Tačiau šio principo galima ir atsisakyti ir pabandyti struktūrą parodyti pačioje ženklų sandūroje, kurioje vaizduojami pagrindiniai elementai, sudarantys metafizinį žmogų. Šioje formulėje yra mažoji dalis, vadinamoji gyvatės galva, kurioje yra dvasios ir įstatymo dvinaris elementas; ir didžioji dalis, apimanti visą gyvatę, kurios kūną sudaro įvairūs hipostratos klodai. Tai filognozijos sątvarologija (galva) ir substratologija (kūnas). Kaip atrodo visas Uroboras, sudėjus visus mano knygų elementus, gaunant bendrą rezultatą, galima pažiūrėti toliau:

DS – MZ1 [JL] [KG] – MZ2 [EG] – MZ3 [EG] – [P – MS (Įstatymas – Dvasia) – S] – MZ4 [IG] – MZ1 [JL] [KG] – DS

Ši struktūra sudaryta iš galvos:

[P – MS (Įstatymas – Dvasia) – S],

galvinės kūno dalies:

MZ4 [IG] – MZ1 [JL] [KG] – DS

ir uodeginės kūno dalies:

DS – MZ1 [JL] [KG] – MZ2 [EG] – MZ3 [EG].

Notacijos reikšmės tokios:

DS – didžioji sieva,

MS – mažoji sieva,

MZ – metafizinė zona,

JL – juodoji liepsna,

KG – kuriančioji gaublė,

EG – energetinė gaublė,

IG – informacinė gaublė,

P – pirmapradis kūnas,

S – sumatorius.

Kai kurios šio Uroboro šablono dalys jau turi R dalį, kuri vadinama rišliu, nors tik elementariu, pradiniu variantu, naudojant koncepcinį pavadinimą. Pavyzdžiui, EG [esencijos – eteris – atomai] arba IG [luksorinai] arba KG [juodoji liepsna]. Be abejo, tai tik pati pradžia, kuri neturi jokio techninio sprendimo, tik teoriją. Techninis sprendimas prie R pridėtų T, kuris yra technika. Kiekviena zona turi savo rišlį, kuriame sprendžiamas jos supratimo klausimas, galimybės panaudoti jį praktiniais tikslais. Tai Uroboro galvoje žymima taip:

[P – MS (Įstatymas – R1-R2-R3-R4-R5-R6 – Dvasia) – S]

R6 – egzistencija,

R5 – laisvė,

R4 – sąmonės teorija,

R3 – gyvybės teorija,

R2 – materijos teorija,

R1 – fundamento teorija.

Filosofai užsiima visais šiais klausimais, bet pirmiausiai žmogaus gyvenamu pasauliu, kurio centre yra egzistencija ir laisvė; po to eina sąmonės ir gyvybės klausimai, kurie šiuolaikinėje filosofijoje kertiniai. Tuo tarpu su mokslu susijusi filosofijos dalis labiau domisi metodiniais klausimais, materijos ir fundamento teorija, kuri paskui perkeliama į gyvybės ir sąmonės sritį. Pasak mano teorijos, tai įmanoma todėl, kad žmogus Uroboro galvoje gyvena dviejų realybių sandūroje, viena kurių yra pažįstanti substancija, vadinama Dvasia, o kita yra informacija, įstatyta į dvasią, kuri kaip Įstatymas yra pažinimo objektas. Pagrindinis galvos tikslas – pažinti tai, kas yra anapus jos dviem kryptimis: galvinėje kūno dalyje ir uodeginėje kūno dalyje. Šiose vietose, transcendentalinėje ir transcendentinėje tikrovėje, paslėpti nematomi žmogaus žiūronui klodai, kuriuos išsiaiškinęs jis taptų tikrovės šeimininku, išplėstų galią ir veiklos mastą. Kadangi anapus sąmonės nėra įmanoma sukurti rišlio, nes jis yra viduje, jo projekciją anapus žymime T ir gauname visą spektrą technologijų, kuriomis baltieji drakonai valdo realybę:

T6 – terapija,

T5 – kalba, vaizdai, simboliai,

T4 – psichotronika,

T3 – genų inžinerija,

T2 – atomo teorija, elektromagnetizmas, (eteris, esencijos, antigravitacija),

T1 – centrinio lauko teorija.

Kaip jau aiškinau, filognozijos pagrindinis praktinis klausimas yra susijęs su R2 – T2 zona, arba antra metafizine zona, kurioje turi būti sukurta antigravitacijos teorija ir praktinis skraidančio aparato sprendimas. Tam naudojama esencijų hipotezė, kuri yra gnostinis implantas į šią zoną, sukuriantis nematomą nei sumatoriui, nei prietaisams substancinį lauką, kuris tiesiogiai nesurištas su atomine substancija, tačiau tai padarius per tarpininką, vadinamą katalizatoriumi, šį surišimą būtų įmanoma pasiekti, ir taip surištas atominis objektas atsidurtų sąveikoje su nematoma terpe, kuri sukurtų antigravitacinio plūduriavimo efektą. Kita svarbi sąvoka yra luksorinų laukas, naudojamas paaiškinti sąmonės substratą ir paaiškinti kaip atsiranda suvokimo / sumavimo žiūronas, kuris reprezentavimo būdu dvasiai pateikia informaciją, vadinamąjį Įstatymą. Apibendrinus visas 12 knygų, tai yra rezultatas, pasiektas nuo 2018 metų gegužės mėnesio. Daugiausia buvo domimasi teorija, praktiniai sprendimai yra ateities klausimas.

Su filognozijos substratologija artimiausiai susijęs LHC eksperimentas, kurio tikslas – tyrinėti atominės materijos sandarą dalelių greitintuvuose, vienas į kitą daužant protonus. Tokiu būdu tikimasi, kad bus atrastos naujos dalelės, bus patobulinta materijos sandaros teorija, sužinosime giliąsias hipostratos paslaptis, kurias po to bus galima realizuoti technikoje. Manau, kad šio eksperimento aprėptis yra MZ1-4, tačiau labiausiai domimasi MZ2, kurioje yra paslėptos materialiosios hipostratos paslaptys. LHC buvo kuriamas 10 metų, nuo 1998 iki 2008, ir turėjo du paleidimus, kurių metu buvo bandoma įvykdyti iškeltus uždavinius, tačiau be Higgs‘o bozono daugiau didelių atradimų nebuvo padaryta. 2022 – 2026 m. bus trečias bandymas, kuris rekordiniu galingumu ieškos paslėptų materijos statybinių medžiagų. Ateinančiais dešimtmečiais tai svarbiausias eksperimentas, kuris neturės konkurentų, ir jo sėkmė priklausys nuo to, ar teisingos fizikos mokslininkų teorinės projekcijos.

Šis projektas svarbus tuo, kad jis parodo, kokia yra sudėtinga ir kiek kainuoja antigravitacijos katalizatoriaus sukūrimo technologija. Jai reikia tokių pažangių technologijų parametrų, kokių nėra jokioje žemės laboratorijoje ir žmonės tik pradeda eksperimentuoti su tokiu mokslo ir technologijų lygiu. Taip pat katalizatorių gavimo priemonės yra kenksmingos biosferai, tad jų išgavimo „fabrikus“ geriau turėti toli kosmose nuo apgyvendintų gyvybe teritorijų: planetose, mėnuliuose ar kosminėse stotyse. Žmonėms sudėtingumas ir kaina yra neįkandama, bet to, net neturima technologija, todėl be išorinės pagalbos tokį lygį pasiekti reikės 100 000 – 1 000 000 metų. Tačiau tai, kad kiti technologijas jau turi, sudaro galimybę, pasinaudojus mainų strategija, priemones įgyti jau šimto metų eigoje. Tačiau tai priklausys nuo to, koks bus santykis su atsiskyrusia civilizacija, ir ar valstybių valdžios norės būti kosmose kontroliuojamu būdu, prižiūrimi aukščiau išsivysčiusios civilizacijos. Tikėtis galima visko, todėl noras, kad procesas vyktų sklandžiai gali būti negyvendintas.

Toks hipostratos tyrimas yra nereliginis, bet sekuliarus, ateistinis. Jam būdinga tai, kad centrinis klodas laikomas tik materialia energija, kuri turi gyvybės kūrimo sugebėjimą, įvedinėjant į substancijų klodus Uroboro formą. Kaip toks substancijų sudūrimas atsiranda užprogramuojant augantį ląstelitą, iki šiol neįminta paslaptis. Tai gyvybės substratologija, labai svari baltojo drakono civilizacijoje, ypač etiniu požiūriu. Savo sumuojančioje, tikrovę atveriančioje dalyje jie turi psichologinę, informacinę ir techninę galią sąveikoje su tikrove. Kita vertus, į ląstelitą galima įdėti garbinimo, šventumo jausmą, kuris riboja jo begalinių troškimų psichologiją, įstato į saiko rėmus. Nuo kitų sąveikos su tikrove formų filognozija skiriasi tuo, kad ji nustoja naudoti ribojimo ir vilkinimo taktiką, tiksliai apibrėžia koks pagrindinis tikslas ir įveda pasiekto lygio bei proveržio vertinimo sistemą, kurioje nėra vietos pažangos imitavimui ir apsimetinėjimui, netikro darbo dirbimui, kuris tik plauna smegenis ir nieko neturi naujo ar svarbaus. Baltojo drakono civilizacija nėra religinė, bet tai nereiškia, kad ji nėra prajusi religinio etapo, bent jau teorijoje. Kadangi baltojo drakono civilizacija yra holoplastinė, ji apima viską ir viską pranoksta į dar geresnį variantą. Todėl, kaip jau sakiau, filognozija vystosi šešių rišlių srityse, kurių reikšmės buvo išvardintos pagrindinėje Uroboro dalyje [P – Įstatymas – R1-R2-R3-R4-R5-R6 – Dvasia – S]. Todėl, norint pasiekti geidžiamą rezultatą, privaloma vystyti Dvasią.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s