Antigravitatorių katalizatoriai

Kadangi viena iš pagrindinių „Filognozijos pradmenų“ praktinių temų yra antigravitacinis dinaminis elementas, turiu pateikti bent teorinį principą, paaiškinantį kaip veikia antigravitaciniai lėktuvai. Tai vadinamieji NSO, kuriuos retkarčiais pavyksta nufilmuoti ar nufotografuoti, ir kurie rodo tokias dinamines savybes, kurios neįmanomos oro dinamika pagrįstiems skraidantiems aparatams. Su antigravitaciniais lėktuvais galima pakilti į kosmosą daug pigiau negu su reaktyvinėmis raketomis, galima turėti nežemiškas bazes kitose planetose ir mėnuliuose ir nuolat palaikyti transportinį ir keleivinį ryšį. Organizacijos, kurios apdovanotos technologija, yra kosminės, turi centrus ir bazes anapus žemės, vadinasi įprastai žemės valdžiai nepasiekiami ir nenugalimi. Kaip veikia visa ši sistema – neatskleidinėsiu; mano tikslas šiame skyrelyje – paaiškinti, kaip veikia levitavimo principas. Tai nebus praktinė instrukcija, tai bus tik teorinis paaiškinimas, kuris neturi praktinio sprendimo, kurio žemės mokslininkai savarankiškai, be pagalbos išspręsti nesugebės.

Pirmiausiai reikia apibendrinti visą mano hipostratos teoriją, kurioje, formulėje, pateikiami visi mano hipotetiniai klodai, susiję su kokia nors fenomeninio pasaulio dalimi ar efektu. Esmė tokia:

Didžioji sieva yra metafizinis pasaulis, apimantis visą realybę, esančią anapus sumavimo proceso ir kažkokia dalimi reprezentuojama sumtoriaus priekinėje ir galinėje sąmonėje. Kaip anapusinė realybė žmogus yra pirmapradis kūnas, sukurtas iš nefenomeninių substancijų, kurios apima visą tikrovės spektrą. Didžiąja dalimi tai organininė atominė substancija, kuri papildoma bioenergetinėmis auromis ir kitomis, nežinomomis klodų struktūromis. Tačiau pagrindinis reprezentuojamas sąveikų principas yra mechaninis. Ši dalis yra vieta, kurioje naudojami įrankiai, nuo pačių paprasčiausių kietos, atominės substancijos objektų iki subtilių, kaip antai dujos, eteris, radijo bangos. Iš pradžių civilizacijoje pasiekiami tik artimi hipostratos klodai, tiesiogiai susiję su materialiais objektais, kuriuos galima įrankinti. Po to pradedama išradinėti įvairias technologijas, su kuriomis galima veikti toliau nuo įrankinės materijos nutolusias struktūras. Kažkokia dalimi valdomas eteris, ypač artimasis, tačiau tolimasis, gliuonų, W bozonų – jau nepasiekiami. Esencijos tiesiogiai su atomine substancija nesąveikauja arba sąveikauja vienkrypčiu būdu, kuris sunkiai įrankinamas ir valdomas naudingų savybių išgavimui. Visi šie klodai suvedami į pirmapradį kūną [P], kuris yra nematoma žmogaus šaknis.

Panašus principas yra ir iš priešingos pusės, nes žmogaus sandaros esmė aiškinama kaip Uroboras, kur didžioji sieva yra ir galvos, ir uodegos kryptimi. Galvos srityje mano naudojami hipotetiniai klodai yra juodoji liepsna, kuri yra visur, nes ją laikau centrine tikrovės duotimi, kuri turi svarbiausią reikšmę ir yra fundamentali gyvybės kūrime. Toliau eina luksorinų laukas, kuris yra klodas, sukuriantis plotinį sumatorių, vadinamą sąmone. Šis luksorinų laukas surištas su pirmapradžio kūno atomais-eteriais-esencijomis, kurios kuria biologinį pirmapradžio kūno substratą, esantį materialiojoje žmogaus spektro dalyje. Centre formulės yra mažoji sieva, kuri yra į dvasią įtrauktas tikrovės įstatymas, sukuriantis pagrindinę Uroboro dalį, galvos-uodegos junginį.

Moksle pagrindinis klausimas – kaip įvaldyti tolimuosius hipostratos klodus, o konkrečiai – kaip sukurti efektą, kuris būtų gravitacinės traukos įveikimo priemonė. Mano pagrindinė idėja tokia: tolimuosiuose kloduose gyvename esencijų jūroje, kuri nesąveikauja su atomine substancija arba sąveikauja labai silpnai. Norint sukurti levitacijos efektą, kuris būtų priešpriešinė jėga gravitacinei traukai, atominę substanciją reikia surišti su esencijų klodu stipria traukos jėga, kuria naudojantis kaip nematoma „atmosfera“ būtų galima sukurti kybojimo, judėjimo efektą, lyg atominė substancija neturėtų sunkio. Tačiau akivaizdu, kad atominė substancija, pavyzdžiui, metalai, tiesiogiai nesąveikauja su esencijomis, ir šiai sąveikai reikalingas katalizatorius. Katalizatorių gauti ne taip lengva, nes reakcijos ir jo sukūrimui reikalingi ingredientai tiesiogiai nepasiekiami ir neįrankinami jokiu materialiu prietaisu ar technologija. Vadinasi, reikia pagalbos iš toliau pažengusių, kurie sukurtų šį procesą su savo priemonėmis, egzistuojančiomis tik aukštesnio lygmens civilizacijose. Katalizatoriai „gaminami“ tolimųjų eterių ir esencijų gylyje, kur jie sukuria specialų lauką, kuris yra neatominė substancija, surenkama specialioje kapsulėje, kuri turi išvadinius elektrodus, kuriuos sujungus su metaliniais žiedais, jie sukuria lauką, panašų į elektrinį-magnetinį, surišantį metalą su esencijų jūra stipriu ryšiu ir objektas pradeda plūduriuoti hipostratiniame klode, veikdamas priešingai traukos jėgai. Taip galima iškelti įvairaus svorio objektus, kurių svorio riba priklauso nuo lauko stiprumo. Tam, kad būtų į orą iškeltas kosminis lėktuvas, reikia tonų lygio keliamosios jėgos, kurią sukuria didelę energiją ir intensyvumą turintis laukas.

Svarbiausias klausimas – kaip sukurti hipostratinį įrankumą, kuris leistų kurti katalizatoriaus substanciją, leidžiančią surišti atomus ir esencijas į vieną junginį. Mano duomenimis atsiskyrusi žemės civilizacija katalizatorių patys nesugeba pasigaminti ir jie juos perka iš kitų civilizacijų. Tai civilizacijos, kurios yra įminusios kūniškumo ir nekūniškumo paslaptį, yra psioninės, gali veikti tikrovę per giliuosius klodus, turi daugybę fantastinių, žemės mokslą pralenkusių technologijų. Šias civilizacijas ir jų atstovus žemėje vadinu baltaisiais drakonais, turinčiais išvystytą drakono akį, matančiais daug gilesnę realybę negu gali žmogaus sąmonė, tad yra už žmogų daug labiau pažengę. Filognozijos tikslas – pakloti pamatus naujoms sąmonės formoms, kurios priartintų žmogaus protą prie baltųjų drakonų ir paruoštų jį pirmajam kontaktui arba atskleidimui. Tam reikia pagerinti sąmonės kokybę, įveikti moralinį išsigimimą ir degradavimą, suvokti su kuo turimas reikalas – su aukštesniu išsivystymo lygiu, kuris neagresyvus bus tik vienu atveju, jeigu žmogus nebus beprotis. Tam yra sukurta tarpinė grandis – atsiskyrusi civilizacija, kurios tikslas – būti tarpininkai ir aiškintojais.

Mano uždavinys nėra sukurti praktinį technologinį sprendimą, steigti verslą ar patentuoti. Aš turiu tik paaiškinti principą ir paruošti sąlygas susitarimui, pagal kurį ateityje, dešimtmečių bėgyje, bus įmanoma pradėti technologijų mainus. Tačiau tam planetoje turi pasikeisti santvarka, turi būti sutvarkytos politinės ir ideologinės problemos, atskleista atsiskyrusi civilizacija ir sukurta nauja santvarka planetoje. Tada bus galima pradėti naują erą, kuri bus kosminės eros žemėje pradžia. Jos pradininkai tikrai nebus Elon Musk ar Jeff Bezos, nes naudoja primityvias reaktyvines raketas, kurios per daug brangios, neefektyvios ir pavojingos gyvybei. Kadangi atskleidimas palies visas valstybes be išimties, visose turi būti keliamas sąmoningumo lygis ir turi būti atsisakoma agresijos bei militarizmo. Technologijų mainuose nebus jokių išrinktųjų klubo, niekas neturės jokių privilegijų ir atsiskyrusi civilizacija nesiruošia aptarnauti jokių uždarų klanų ar stiprinti mafijinių grupuočių. Technologijos bus prieinamos visiems, nes į naują erą ruošiamasi įtraukti visus. Dėl technologijų kovoti beprasmiška todėl, kad jos vis tiek niekada nebus žemės mokslo nuosavybė ir gyventojai bus priklausomi nuo aukštesnės civilizacijos, kuri turės kritinių elementų išimtines teises ir monopoliją.

Tai reiškia, kad šiuo metu užtenka mokytis iš „Filognozijos pradmenų“ vadovėlių ir laukti civilizacinės reikšmės įvykių, kurie bus ženklas, kad vyksta atskleidimas ir artėja nauja era, kuri turės du pagrindinius ingredientus: psichotroniką ir antigravitaciją. Nei viena iš šių technologijų nebus atiduodama mafijai ir pagrindinis atsiskyrusios civilizacijos tikslas – išsaugoti žmogaus laisvę, neleisti naujų technologijų pagrindu įsigalėti vergovei planetoje. Kokia yra pagrindinė doktrina – paaiškinta kituose skyreliuose ir kitose knygose. Pirma svarbi data, kurios turime laukti šiame kelyje, yra 2033 metai, kurie gali būti svarbūs kaip planetos transformacijos paruošiamojo etapo pradžia.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s