Aukštesnysis žmogus

Gyvūno sąmonės išsivystymo lygis priklauso nuo to, kokio gylio jo sietuva, kiek jis sugeba semti tikrovės. Paprastai lygis nustatomas pagal išorinius požymius, sugebėjimus ir rezultatus, tačiau tai ne visuomet patikimas kriterijus, nes vidinis išsivystymas gali būti nesireiškiantis išorėje arba jeigu reiškiasi, tai labai sumažintu lygiu. Šią atveriančios ir atveriamos būties santykio problemą galima formalizuoti, Uroboro pagrindu sukuriant vertinimo principą, kuris aprašo pirminio įstatymo gylio vertinimą ir iš jo išvedamų išvestinių įstatymų išsivystymo lygį. Taip galima klasifikuoti gyvos būtybės dvasinį lygį, vertinti ar civilizacija toli pažengusi, ar ne. Šiuo metu planeta yra ant slenksčio, kurį peržengus pateksime į tokią civilizacijos pakopą, kurios suvaldyti be išvystyto intelekto ir metodų nebus įmanoma. Todėl turi būti keliamas sąmonės lygis, vystomas žmonių supratimas. Nors dvasios lygių yra daug, šiame skyrelyje išskirsiu du tipus, pirmą ir antrą, kurie žymi dvi Žemės rūšis arba porūšius, labiausiai išsivysčiusios gyvybės kategorijoje. Pirmasis porūšis yra tikri Žemės valdovai, formuojantys civilizacijos principus, turintys išvystytas technologijas, o antrasis – jų vadovaujami mokiniai, kurie yra pirmosios rūšies padėjėjai ir pagalbininkai. Tarp jų skirtumą galima apibrėžti kaip skirtumą tarp kūrybos ir gamybos.

Pagrindinė forma, kurioje aprašomas sąmonės lygis yra tokia:

[Dvasia] [Išvestiniai įstatymai] [Pirmas įstatymas]

Šią formą sukiekybinus, galima skaičiuoti, kiek atveria pirmas įstatymas, tarp 0 – 100 proc. Nulinis procentas būtų visiškas sensorinis aklumas, kuris turi tik dvasinę formą, kurioje nekuriamas joks tikrovės vaizdas; tuo tarpu šimtas procentų yra dieviška dvasia, kuri mato visą tikrovę ir žino šios tikrovės visas paslaptis: iš kur ji atsirado, kurlink juda ir kokia jos paskirtis bei tikslas. Kiti variantai yra tarpiniai, rodantys kokio egzistencinio rango gyva būtybė, kuri gali būti nuo primityvaus gyvūno, kaip kirmėlė ar musė, iki išsivysčiusio, kaip liūtas, žirgas ar primatas. Žmogus kaip homo sapiens ir homo rationalis – labiausiai išsivystęs ir šiuo metu dalinamas į du porūšius: sumaniųjų ir protingųjų. Tai ne toks akivaizdus dalykas gyvenant žemutiniame planetos sluoksnyje, tačiau visi, kas susiję su atsiskyrusia civilizacija, žino, kad skirtumas ne išgalvotas, o realus. Tai, žinoma, nereiškia, kad homo sapiens žemo lygio, tai reiškia, kad pirmas porūšis – dar labiau pažengęs ir ne tik savo žiniomis, bet ir giliosiomis sątvaro struktūromis. Formulėmis tai išreiškiama taip:

I porūšis – [Dvasia] [Išvestiniai įstatymai] [Pirmas įstatymas] – 20 proc.

II porūšis – [Dvasia] [Išvestiniai įstatymai] [Pirmas įstatymas] – 10 proc.

Kiekvieną elementą galima aptarti atskirai, pradedant nuo dvasios. Dvasia yra juodoji liepsna, ta pirminio klodo substancija, iš kurios sudarytas amžinasis žmogaus kūnas. Pirmas įstatymas yra vadinamoji Uroboro uodega, kuri yra įstatoma į dvasią, taip suformuojant sąmonėje gyvybei ir gyvenimui reikalingą fundamentą, kuris lietuvių kalboje vadinamas gamta. Tai natūralus pasaulis su natūralia gyvybės sfera, susidedantis iš įvairių gyvybės formų ekosistemų, gyvenančių darnoje ir simbiozėje. Išvestiniai įstatymai sukuriami vykdant šio pirminio įstatymo teorinę ir techninę sintezę, kuri į natūralią aplinką įveda antrą ir trečią įstatymą. Antras įstatymas yra kosmologinis mitas, iš kurio kuriama arba silpnoji, arba stiprioji sintezė, juodojo arba baltojo drakono civilizacija. Pirmas įstatymas sąveikauja daugiausiai su dvasia, dvasinėmis mąstymo formomis, kurios yra tiesiogiai su tikrove susiję suvokimai. Antras įstatymas sąveikauja su kalba, ritualais, simboliais, kultūriniais reikmenimis, kurių prasmės įstatomos į protą, vadinamą rišliu. Ir trečias įstatymas yra sąveika su technine aplinka, visa dirbtine kultūro- / technosfera, kurios „prasmės“ irgi įstatomos į rišlį, bet dabar jau techninės pakraipos, valdomos matematikos ir logikos. Taigi dabartinė antrojo porūšio civilizacija yra paremta kompiuterio ir ryšio priemonių technologijomis, kurios protą formuoja socialinių tinklų, daiktų ir žmonių interneto kultūra. Žinoma, naudojamos ir senesnės kultūrinės formos, bet beveik viskas suskaitmeninta, perkelta į tinklą. Visa tai sukurta 10 proc. įstatymo pagrindu, kuris atveria elektromagnetinį klodą, ir leidžia primesti jam naudingas technines funkcijas.

Galima iškelti klausimą, ką duoda 20 proc. atveriamos hipostratos? Yra du skirtumai: materialioje dalyje – išvystyta antigravitacinė ir kosmoso technologija ir dvasinėje dalyje – sąmonės technologijos, psichotronika. Tai reiškia, kad pirmojo porūšio antrojo įstatymo kultūrinės formos bruožas yra kosminė civilizacija ir telepatijos pasaulis. Tai reiškia, kad yra galimybė turėti bazes ne Žemės ribose ir žmogų matyti viso jo sąmonės spektro pločiu ir gyliu. Tai reiškia, kad žinomi atsiminimai, mintys, jausmai ir charakteriai. Tai keičia socialumo formas, ekonomiką, valdžios principus. Galima sakyti, kad nėra beprasmio politikavimo, o tik techniniai sprendimai. Gyvenimas dalinamas į darbo ir laisvalaikio, kaip ir visose civilizacijose, ir darbas reikalingas apsirūpinti, o ne plėsti gamybą iki begalybės, nes visi žmonės suskaičiuoti, žinoma ko reikia, ir beprasmė gamyba – nereikalinga. Kuriama, konstruojama ir gaminama tik tai, ko reikia projektams. O jie yra mokslo vystymas, kosminė ekspansija ir kolektyvinių sąmonės tinklų valdymas. Visa tai įmanoma dėka to, kad pirmasis įstatymas atveria daugiau realybės, ir ji paverčiama techniniais sprendimais, suteikiančiais porūšiui pranašumų prieš konkurentus.

Galima sakyti, kad šiuo metu vyksta dalinis atskleidimas, nes bus vieša telepatija ir antigravitacija, o tai reikalinga tam, kad visą žmoniją būtų galima įtraukti į naują ekonominės veiklos sferą, kur jie galės dirbti ir užsidirbti, dalyvaujant atsiskyrusios civilizacijos projektuose. Labai tikėtina, kad bus didelis pasipriešinimas, bandant pavaizduoti, kad tokia perspektyva veda į nepageidaujamus ateities scenarijus. Taip pat galimas argumentavimas, kad mūsų 10 proc. sąmonė yra šventa ir neliečiama, o gilesnis tikrovės regėjimas – nuodėmė. Tačiau toks principas neišlaiko kritikos, nes abiem atvejais žmogus daro tą patį, laikosi tokios pačios etikos, tik pirmu atveju turi galimybę paimti didesnį kiekį tikrovės. Jeigu ne nusikaltimas naudoti elektromagnetinių laukų klodą, tai toks pats nenusikaltimas naudoti ir antigravitacijos bei sąmonės laukus.

Be abejo, įmanomas ir trečias kelias, kuriame sąmonė gyvena tik dvasios ir pirmojo įstatymo sankirtos kontempliacijoje, nekuriant proto priemonių ir pragmatinio tikrovės išnaudojimo planų. Tai yra filosofinis principas, kuris reikalingas norint susipažinti su pirmapradžiu žmogumi, kur jis supranta save giliuoju, dvasiniu suvokimu, atsisakydamas įeiti į praktinį santykį su tikrove. Tai filosofinis ir religinis principas, kuris mato visą žmogų ir visą jo civilizacijos projektą stebi bei analizuoja iš savo pamatinės būsenos, kad įvertintų kokias tikrovėje perspektyvas civilizacija atveria ir ar kelias neveda į katastrofą. Tokie mąstytojai reikalingi tiek vyraujančių viešų civilizacijos formų vertinimui, tiek atsiskyrusios civilizacijos projektų, kad būtų aišku, ką jie mums siūlo ir kokia žmonijos laukia ateitis: ji vedama į technologinį pragarą ar rojų. Kosmosas ir telepatija – tai nauja kultūra, kuriai turi būti ruošiama, nes neturint į protą integruotų tam tikrų būtinųjų kultūrinių normų, visuomenė išsigimsta, pradeda pažeidinėti elementarias žmogaus teises ir įstatymus, bandydami primesti tai kaip naująjį normatyvumą.

Šis klausimas buvo svarstytas „Juodojoje liepsnoje“, kurioje yra skyrelis „Trečioji juslė“, plačiau paaiškinantis, kaip galimas gilesnis tikrovės suvokimas, dvasine galva apimant daugiau materijos klodų. Šie klodai – tai naujos lentelės, kurios aprašo klodo elementų savybes, juos grupuoja ir klasifikuoja, paaiškina pagrindines jų „chemines“ reakcijas. Naujas klodas turi būti padarytas žinomu, o paskui pritaikytas praktiniam panaudojimui. Žinojimas atveria naujus kelius, tiesa išvalo sąmones nuo iliuzijų, sukuria galimybę įeiti į tikrovišką santykį su būtimi, iš kurio gimsta naujas žmogus.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s