Devyni vartai – devynios metafizikos

Asmeninės egzistencijos devyni principai susiję su Uroboro devynių metafizikų sistema, naudojama tikrovės tyrimui ir esančia filognozijos pagrindu. Jos susijusios su absoliučia tikrove, kurią galima suskirstyti į tokias šviesos-prieblandos-tamsos sritis. Pasaulis yra šviesa, vidujybė yra prieblanda, o transcendencija – tamsa. Tos dalys, kurios susijusios su šviesa ar daline šviesa yra fenomenologinės, o kitos – metafizinės, skirstomos į įvairias sritis, priklausomai nuo erdvinės hierarchijos. Kalbant apie save, šviesa ir prieblanda – tai fenomenologinė zona FZ5 ir FZ6, o kitame uliume šios zonos yra EMZ5, EMZ6 ir LMZ0. Kiekvieno žmogaus egzistencijos centras yra FZ6, vadinama šviesos arka, kurios tikrovėje atveriamos įvairios metafizinės sritys, turinčios įvairų gylį tikrovėje. Jos skirstomos į erdvės – tai yra transcendencija ir laiko – tai daugiau vidinėje erčioje regima egzistencija. Taip pat, pagrindinis esinys tikrovėje yra kitas uliumas, kuris yra tokia pat egzistencija kaip ir aš, tik esanti metafiziniame užribyje ir įtikrovinama išorine kalba.

Surinkti šią sistema į vieną visumą galima schema, o paskui kiekvieną schemos elementą glaustai paaiškinant ir apibrėžiant.

Šią schema glaustai aiškiname taip: tai Uroboras, kuris metaforiškai vaizduoja tikrovę, kurios centre yra pasaulį suvokianti sąmonė, iš vidaus bandanti paaiškinti jos paslaptį. Tam ji turi 9 kryptis, arba 9 metafizikas, dvi iš kurių yra laiko metafizikos ir keturios – erdvės metafizikos. Žiūrint iš vidaus artimiausios metafizinės zonos pavirsta į fenomenologines zonas FZ5 ir FZ6, kuriose tyrinėjamas į dvasią įstatytas būties fenomenas, išryškinantis kai kurias anapusinės tikrovės savybes. Šis išryškinimas turi dvi kryptis: transcendentinę, arba materialią, išorę ir imanentinę, arba dvasinę, išorę. Šiame skyrelyje nesigilinant į metafizikų detales, paprasčiausiai išvardinsiu ir apibrėšiu visas turimas zonas, matomas iš kieno nors vidinės erčios perspektyvos.

Laiko metafizikos:

LMZ1 – praeities metafizika, kuri yra visa praėjusio uliume laiko atkarpa, iš kurios formuojama istorija;

LMZ2 – ateities metafizika, kuri yra būsimo uliume laiko atkarpa, visas ateities pasaulis, kuris aiškinamas futurologijos;

Laiko fenomenologija:

LFZ0 – yra dabarties momentas, kuris apima visą šviesos arką, kuri yra epizodinis informacijos sumavimo procesas, visuomet esantis betarpiškoje dabartyje.

Erdvės metafizikos:

EMZ1 – tikrovės centrinis klodas, kuriantis visatą;

EMZ2-A ir EMZ2-B – gamtinis tikrovės klodas, kuris yra kosmoso pagrindas, turintis materialią ir dvasinę kryptį;

EMZ3 – pirmapradės gyvybės metafiziniai klodai;

EMZ4 – sąmonės lauko metafiziniai klodai;

EMZ5 – įstatyme atsiveriantis pasaulis, kuris yra kitame uliume;

EMZ6 – įstatyme atsiverianti vidinė erčia, esanti kitame uliume.

Erdvės fenomenologijos:

EFZ5 – vidinis pasaulis, atsiveriantis mano uliume, įstatymas;

EFZ6 – psichinis pasaulis atsiveriantis mano uliume, antrasis įstatymas.

Baltojo drakono civilizacija ir baltojo drakono sąmonė yra tokia, kurioje vis labiau mažėja metafizinių zonų arealas, vis daugiau tikrovės paverčiama fenomenologija, kurios pagrindu ji gali gyventi daug tikroviškesnį ir didesnį veiklos mastą turtinį gyvenimą. Metafizika reiškia, kad nėra tikrovės, žinojimo būsena apribota horizontu, o jeigu jis peržengiamas, tai gaunamos tik kalbinės informacijos tikėklės, kurios dažnai būna fantazijos ir sąmokslo teorijos. Kai jos įgyja kultūrinį ir civilizacinį mastelį, tampa mitais, aiškinančiais kas yra anapus horizonto, kokioje nors metafizinėje karalystėje. Naujausia mada tokius mitus vadinti mokslu, absoliučia tiesa ir reikalauti besąlygiško paklusimo. Perteikiant tą patį kita forma, kiekvieno užverto tiesioginiam suvokimui uliumo metafizinė ir fenomeninė sandara yra tokia:

U [EMZ1] [EMZ2-A] [EMZ2-B] [EMZ3] [EMZ4] [EFZ5] [EFZ6] [LFZ0] [LFZ1] [LFZ2]

EMZ1 – žmogaus teologija;

EMZ2 – žmogaus fizika;

EMZ3 – žmogaus biologija;

EMZ4 – sąmonės fizika;

EFZ5 – politinis / geografinis žemėlapis;

EFZ6 – žmogaus kognityvinė psichologija;

LFZ0 – žmogaus egzistencija;

LFZ1 – istorija;

LFZ2 – ateities projektas.

Visa tai yra filognozijos teorinių ir praktinių disciplinų sistema, kuri ateityje bus naudojama šių sričių plėtrai, vis labiau vystant filognozų asociacijos veiklą, gilinant šio naujo metodo dovanojamas žinias. Šiuo metu pateikiamas tik bendras modelis, kuris ateityje dar bus išplėstas, renkantis kertines sritis, susijusias su mano praktiniu darbu, kuris bus antigravitacijos sferoje. Konkrečiai šiam klausimui visi dalykai tiesiogiai nereikalingi, tačiau juos svarbu žinoti tam, kad būtų tinkamas kontekstas, į kurį įrašomas technologinis proveržis. Kontekstas turi būti ir asmeninis, kuris susijęs su mano asmenine devynių vartų doktrina ir visuotinis, kuris apima civilizacines dimensijas pasaulio valstybėse. Visa sistema susijusi su teorinės sintezės sąmonėje galimybėmis, kurioje pamatoma daugiau anapusinės realybės negu sugeba įprastinis žmogus, tam kad būtų galima suprasti tiek kosmines, tiek gamtines, tiek biologines tokio įvedimo priemones ir jų pasekmes. Techninė sintezė jau naudojasi surinkta informacija ir bando susieti ją tikrovėje tokiu būdu, kad įvyktų technologinis proveržis, būtų sukurtas dinaminio elemento principo išradimas ir inžinerinis realizavimas. Išvardinti uliumo elementai visi susiję su naujovės į transcendentinę hipostratą įvedimu, nes reikia atsižvelgti į kiekvieno jų saugumo reikalavimus. Kadangi tai ateities planas, jis nėra apibrėžtas ir determinuotas, vadinasi yra tik galima tikrovė, priklausanti nuo daugelio aplinkybių. Pagrindinė jų yra egzistencijos laikinė struktūra, žymima LMZ0, kuri yra sąmonės didysis Dabar, atveriantis tik tiek tikrovės, kiek yra leidžiama egzistencijos rango, kuris yra dievų ir atsiskyrusios civilizacijos archontų valdžioje. LMZ0 turi tris pagrindines pradžioje minėtas būsenas: šviesos, prieblandos ir tamsos, kurios turi tokius archetipus. Šviesa – diena ir naktis; prieblanda – būdravimas ir miegas; ir tamsa – paslaptis ir apreiškimas; iliuzija ir apokalipsė; juodasis drakonas ir baltasis drakonas.

Egzistencinis uliumo sandas LMZ0 yra labiausiai susijęs su dvasia, kuris yra tik gryno plotinio laiko sumato suvokinys, iš kurio išimtas visas Įstatymo turinys, trukdantis savo egzistenciją suvokti kaip grynąją dvasią. Prie jo galima pridėti planetos geografiją ir istoriją, kuri įveda į egzistenciją civilizacijos iliuziją, o galima siekti apsivalyti, išsigryninti ir pakelti savo sąmonę į aukštesnį egzistencinį lygmenį, kuris neprisirišęs prie šio laikino materialaus ir dvasinio pasaulio, nes jis praeis ir iš jo absoliutumo iliuzijos liks tik šešėliai ir pelenai. Šios būsenos buvo svarbios įvairiems dvasiniams vadovams ir lyderiams, atradusiems galimybę gyventi pasaulyje kitokiu, ne gyvūniniu būdu ir norėjusiems šia savo žinia pasidalinti su kitais. Tiems, kam lemta tekstus ir kitus kūrybos dokumentus suranda ir gali iš jų semtis išminties savo egzistencijoje. Ta išmintis susijusi su tamsos pasauliu, kuris reiškiasi kaip nematomas veiksmas; prieblandos pasauliu, susijusiu su dvasiniais intensyvumais ir formomis; ir šviesos pasauliu, kuris yra ekstensyvi laisvė erdvė, skirta reikštis dvasios troškimams ir norams. Tačiau svarbiausias LMZ0 bruožas yra tas, kad egzistencija yra laikina, prasideda gimimu, sąmoningumo išsivystymu ir baigiasi mirtimi, kuri užbaigią šiąpasaulinę egzistencijos kelionę. Šios kelionės bruožas tas, kad joje kaupiasi gyvenimo patirtis, žinių bagažas, vystosi metafizinės zonos, iš nežinojimo būsenos pereidamos į žinojimo, taip sąmonei pamažu įgaunant civilizacinę formą, kurioje skleidžiasi laikinas gyvenimas. Jis apibrėžiamas socialiniu statusu, turtu, valdžia, galia, nuo kurių priklauso, kaip ta civilizacinė forma įtakoja valstybes, kokias jose propaguoja santvarkas ir taip toliau. Pavyzdžiui, mano pasaulėžiūros pagrindinė forma, formuojanti mano politines pažiūras, yra liberalizmas / libertarizmas, kuriuose ginamos įvairios žmonių laisvės, kurių ištaka yra metafizinė žmogaus laisvė, realizuojama egzistencijoje. Kadangi ji yra sudėtinė žmogaus sampratos dalis, ji, valdant žmones, neturi būti paminama ir ideologiškai deformuojama.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s