R. Duncan. Matrica iššifruota. 1 ištrauka

Proto kontrolės reiškinį geriausiai gali paaiškinti tie, kurie tiesiogiai su šiomis technologijomis susidūrę. Su tuo savo gyvenime susidurti galima keliais būdais: kaip taikiniui, kaip operatyvininkui arba kaip žmogui, kuris bent viename etape yra prisidėjęs prie technologijų kūrimo. Būtent toks žmogus yra dr. R. Duncan, parašęs šia tema kelias knygas, tarp kurių yra knyga „The Matrix Deciphered“. Nusprendžiau, kad naudinga būtų publikuoti bent kelias ištraukas iš šios knygos. R. Duncan yra tekę dirbti CŽV, Gynybos departamente, kol šių taikiniu tapo pats, remiantis jo paties tvirtinimu knygose. Toliau pateikiama pirma ištrauka.

>>>>>>

duncun

Istorija ir kontekstas

EEG pagrįsta kibernetinė kolektyvinė sąmonė

Norėdami išplėsti savo supratimą apie revoliucines technologijas ir jų kaip ginklo galimybes, turime apibrėžti sąvokas ir žodyną.

EEG reiškia elektroencefalograma. Tai smegenų elektrinio aktyvumo reprezentacija. Tradiciškai eleptroencefalogramos sukuriamos naudojant aplink galvą išdėliotus daviklius. Jie matuoja nedidelius tarpusavio skirtumus, kurie reprezentuoja smegenų aktyvumą daviklio vietoje. Pagal šiuos įtampos sensorius galima sudaryti smegenų žemėlapį. EKG, elektrokardiogramos, veikia tokiu pačiu principu, matuojant elektrines bangas nuo širdies. MEG reiškia magnetoencefalograma ir panašiai matuoja magnetinius laukus, kuriuos sukuria jonų srovės smegenyse. Šie metodai turi savo minusų matuojant ir lokalizuojant smegenų aktyvumą. Funkcinis MRT yra aktyvaus skenavimo metodas, naudojamas matuoti smegenų aktyvumą realiuoju laiku, o taip pat jų struktūrą. MRT reiškia magnetinio rezonanso tomografija. Ji naudoja magnetinį rezonansą fotonų sukūrimui, kurie reprezentuoja atomų tipus ir jų ryšių būkles. Kita panaši technologija vadinama ESR, elektrono sukinio rezonansas. Nemačiau nei vienos ligoninės, kurioje kurtų smegenų nuotraukas naudojant elektrono sukinio rezonansą. Elektromagnetinės bangos sukuriamos sukeliant perturbacijas elektriniuose ir magnetiniuose laukuose, kurie neša informaciją apie kampinio impulso būseną. Yra daug kitų smegenų tomografijos metodų, bet šie yra tradiciniai.

Daviklių naudojimas informacijos surinkimui turi apribojimų ne vien susijusių su mobilumu dėl prijungtų prie subjekto laidų. Jie surenka informaciją geriausiu atveju iš smegenų paviršiaus, tačiau ne jų gelmės, todėl prie galvos reikia prijungti tiek daug daviklių, kad aktyvumo paveikslas būtų tikslesnis.

Tyrinėjau žmogaus protą didžiąją savo gyvenimo dalį neuromokslo, kognityvinio modeliavimo ir dirbtinio intelekto požiūriu.

Tai #1 paslaptis, kuri slepiama dėl tamsuolių įtakos valdžioje. Yra registruotas patentas, kurį minėsiu per visą šią knygą, dėl jo ypatingos svarbos. Jis įdėtas į “Priedų“ skyrių pabaigoje. 1974 m. Robert Malech, dirbęs Dorn & Margolin Inc. (kuris buvo pagrindinis radarų inžinerijos subrangovas, dabar valdomas EDO Korporacijos, kuri yra dar didesnis elektroninio karo subrangovas) sukūrė gana paprastą radarą, kuris galėjo perskaityti visų smegenų elektrinį aktyvumą dideliu atstumu. Jo pranašumas tas, kad nereikia laidų ir gaunamas pilnas elektrinis smegenų aktyvumas, ne tik taškų ant kaukolės paviršiaus. Jis atrado ir ištobulino būdą panaudoti paprastus elektromagnetinius virpesius nuo 100 MHz iki 40 Ghz smegenų bangų skaitymui apšviečiant smegenis ir jų elektrinį konduktyvumą, tada nuskaitant grįžtamąjį signalą. Tomografijos metodas stebi dažnio rezonanso, amplitudės ir fazės pokyčius, kurie reprezentuoja neuronų depoliarizacijos būsenas visose smegenyse.

#2 paslaptis. Tačiau žiūrint dar toliau, jis nustatė, kad galima veikti smegenų bangas, jeigu jos tiksliai suderintos su grįžtamuoju poveikio signalu. Jis neturėjo supratimo, kad tą akimirką istorijoje jis atsitiktinai sugriovė demokratiją, kaip ji buvo suprantama. Karinė ir žvalgybos bendruomenė iš karto pasiėmė patentą ir po trijų metų perprogramavo komunikacijos ir sekimo palydovus, bei antžeminius fazinius masyvus pagal naujas idėjas. Greitas technologijos pritaikymas įvyko todėl, kad reikėjo tik pakeisti programinę įrangą jau egzistuojančiuose radaruose, filmavimo ir komunikacijų antžeminėse lėkštėse ir palydovuose. Buvo paleista daug papildomų palydovų siekiant sustiprinti sistemą. Taigi 1976 m., šios didžios tautos dviejų šimtų metų proga, gimė sistema vadinama TAMI. TAMI yra akronimas reiškiantis “Thought Amplifier and Mind Interface“ (minčių stiprintuvas ir sąmonės sąsaja). Buvo sukurta neregėto masto privatumą pažeidžianti “Didžiojo brolio“ technologija ankščiau nei išpranašauti George Orwell‘o 1984 metai.

#3 paslaptis.  Nesusekama RADAR technologija pirmą kartą užregistruota stebint rusų mikrobangomis spinduliuotą JAV ambasadą Maskvoje. Naudojant aukšto galingumo valdomus fazinius masyvus ir sufokusuotą spindulinę energiją iš dviejų šaltinių šalia vienas kito, galima sukurti beveik nesusekamas “skaliarines“ bangas arba destruktyvią interferenciją norimame taške. Net esant mažiausiai energetinei sąveikai, interferuojantys spinduliai atšoka su dideliu signalo-triukšmo santykiu ir gali būti vėl surinkti prie šaltinio. Tai leidžia sukurti efektyvius atvaizdavimo metodus net labai dideliais atstumais. Todėl skenavimui atstumas tampa nesvarbus, ar tai būtų RADAR, MRT ar ESR tomografija.

Tuo pat metu rusai atrado ir ištobulino panašias galimybes. Tai sukėlė slaptas ginklavimosi varžybas, kurios tęsiasi iki šios dienos. Per paskutinius 30 metų tyrimai ir galimybės nuėjo ilgą kelią. Net neturint tiesioginės prieigos prie sekimo galimybių informacijos, galima laike projektuoti trisdešimt metų vystytas technologijas, kurių galimybės augo eksponentiniu greičiu. Tuo pat metu karinės struktūros pademonstravo galimybes skaityti automobilių numerius iš palydovinių nuotraukų.

Tam, kad paslėptų ir nepritrauktų dėmesio prie minčių skaitymo radaro, buvo sukurta visa parapsichologinių reiškinių ir paranormalios psichologijos sritis, norint suklaidinti civilinę visuomenę apie tai, kas vyksta. Rusai pademonstravo savo gebėjimus kai pradėjo švitinti JAV ambasadą Maskvoje su mikrobangomis, 60-ųjų antroje pusėje, taip pat su 7-iais rusų „Wood Pecker“ (genys) siųstuvais, kurie pradėjo veikti 1976 m., nukreipti į JAV. Deja, dėl šio naujo ginklo prigimties, reikia daugybės protų, specifinių smegenų savybių duomenų bazės sukūrimui, kad būtų padidintas efektyvumas vis didesnei ir didesnei visuomenės daliai. Šios operacijos vadinamos “Katalogizavimo ir klonavimo operacijomis“. Šiame kontekste tai ne kūno klonavimas, bet EEG klonavimas. Daug kas neteisingai interpretavo šį faktą, o tada tai buvo išpopuliarinta TV seriale “X failai“. Šios klonavimo operacijos yra pagrindinė žmonijos nelaimių priežastis, nes kiekviena šalis jaučia poreikį turėti šį ginklą, kuriam išvystyti reikia kankinti ir žudyti didelį skaičių žmonių.

EEG klonavimas reiškia kieno nors smegenų bangų kopijavimą kitam asmeniui. Robert Malech padarytas atradimas leidžia tai padaryti bevieliu būdu bet kur pasaulyje. Atsirado naujas karinis dalinys vadinamas “Psy karo dalinys“ iš pradžių bazuotas Pentagone, bet vėliau greičiausiai buvo prijungtas prie Psichologinių operacijų, Elektroninio karo ir Informacinio karo dalinių. Iš pradžių tai tapo puikiu žvalgybinių duomenų rinkimo įrankiu. Psichologinis žmonių sąmonių šnipinėjimas tapo neįtikėtinu įvykiu.

Termino EEG klonavimas dažnai nenaudoju, nes jis nurodo tik į labai specifinį taikinio proto stebėjimą. Tai tik vienas technologijos aspektas. Malech atrado, kad daryti poveikį smegenims taip pat paprasta, kaip skaityti mintis. Taigi kitas kraštutinumas yra tas, kad psy karys gali nuklonuoti savo EEG bangas ir uždėti jas ant taikinio. Tai simbolizuojama filme “Matrica“, kur agentai užgrobia atsitiktinių piliečių kūnus, persekiodami herojus. Teisinga terminologija norint aprašyti sritį tarp dviejų kraštutinumų yra EEG maišymas (heterodinas). Heterodinas yra inžinerijos terminas, kuris reiškia – signalų maišymas. Todėl EEG klonavimas yra tik specialus EEG maišymo (heterodino) atvejis.

EEG kibernetinė kolektyvinė sąmonė yra kitas terminas, naudojamas EEG maišymui apibūdinti, kuris taikomas ne kariniuose eksperimentuose. Tai yra žmonių kolektyvai, kurie turi bendrą smegenų bangų rinkinį. Juokaudami, prievartinį įjungimą į kolektyvą vadina “Borginimu”, o tai yra nuoroda į kiborgų civilizaciją iš filmo “Star Trek“. Jie tyrinėja ilgalaikį buvimo tokiame kolektyve poveikį ir kaip tai panaudoti taikinio kontrolei, sekimui, nukenksminimui arba nužudymui. Jie taip pat tyrinėja ryšį arba organizavimą be šnipinėjimo priemonių bet kokioms sinchronizuotoms misijoms.

Nauja sritis, kuri susikerta su psichologijos fizika vadinama “psichofizika“. Proto dinamika yra gerai aprašoma redukcionistinio neuromokslo metodu. Dirbtiniai neuroniniai tinklai tyrinėjami jau pusę šimtmečio. Tačiau naujas iššūkis yra sukurti subjektyvių sąmonės patirčių žemėlapius surišančius su organinio intelekto fizika, informacinių signalų apdorojimu, įskaitant biocheminius ir elektromagnetinius. Žodis “psichofizika“ turi papildomų konotacijų, kurios ganėtinai gerai atitinka faktą, kad ši sritis buvo išvystyta slaptose planetos laboratorijose. Psichofizikos įrankiai vadinami psichotronika.

Visoms konspiracijos teorijoms apie Naujos Pasaulio Tvarkos  psichoteroristus, slaptų organizacijų kišimąsi, proto kontrolę ir satanistinius kultus pradžią davė šie tyrimai. Proto kontrolės ginklai yra superginklo šventasis gralis, ir davė pradžią blogiausiai pagarsėjusiems, sociopatiškiems mokslininkams, kurie pasmerkė baisiausioms kančioms ištisą kartą žmonių, kurias kada nors teko iškęsti dėl ginklų bandymų.

Pirmas dokumentuotas minčių skaitymo RADAR’o panaudojimas

Tam, kad sumažintų JAV ambasados Maskvoje švitinimo mikrobangomis poveikį, jie uždėjo mikrobangų ekranus ant pastato langų. Tačiau tai turėjo priešingą poveikį, padidinant mikrobangų intensyvumą viduje. Tai atsitikti gali vienu atveju, jeigu prieš ambasada buvo naudojama interferometrija. Kai užblokuoji interferuojamų, arba maišomų, bangos forntų kelią, gali sumažinti destruktyvią interferenciją, bet tuo pačiu padidini matuojamą energiją. Tai pirmas dokumentuotas taip vadinamų “skaliarinių ginklų“ panaudojimas.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s