Sigilų formulavimas

Įvairiose istorinėse kultūrose turėtos įvairios rašto sistemos, naudojusios skirtingus informacijos kaupimo ir perdavimo metodus, pagrindinės kurių yra piktograminis, ideograminis ir fonograminis raštas. Piktogramose paveiksliukais piešdavo pasakojamas situacijas; ideogramose ženklais perduodavo idėjas; o fonogramose perduodama reikšmė garsų tarimo pagrindu. Šiuolaikinės kalbos daugiausiai yra fonograminės; kai kurios, ypač Azijos šalyse, vis dar yra ideograminės; o piktogramomis informacija nekaupiama. Sigilų raštas yra viena iš ideograminio rašto atmainų, kuris yra informacijos perdavimo būdas naudojant greitraštį, tam tikrų bazinių ženklų pagrindu. Yra įvairios sistemos, tačiau čia pristatau savo sistemos principą, kuris nėra universalus, bet naudingas besidomint filognozija, nes yra tokia galimybė, kad vėlesniuose vadovėlių tomuose, bus gausiai naudojamas.

Vienas iš bazinių modelių yra sigilas sievos pagrindu, kuris įbrėžiamas į apskritimą ir suskirsto jį į prasminius segmentus. Šiame skyrelyje naudoju standartinį aštuonių elementų sigilą, kur kiekvienas elementas pažymėtas skaičiumi. Sigilas atrodo taip:

1. Sigilo šablonas

Skaičių reikšmės, reikalingos norint suprasti įbrėžtą į sigilą figūrą, yra tokios:

1 – juslinis pasaulis,

2 – kognityvinis pasaulis,

3 – asmens centras,

4 – jausmai,

5 – fizinis kūniškumas,

6 – gnostiniai kūnai,

7 – egzistencijos centras,

8 – begalinė būtis.

Pagrindiniai santykiai ir sąveikos yra a) 7-3, apibrėžiantys asmens santykį su realybe; b) 6-3, apibrėžiantys asmens santykį su žinojimu, supratimu; c) 8-3, apibrėžiantys asmens santykį su absoliučiu tikrovės pagrindu. Visos kitos dalys – daugmaž aiškios, detaliai išnagrinėtos „Juodajame drakone“ ir „Sievos teorijoje“. Šiame šablone pažymėtinas dar vienas svarbus principas, rodantis vertikalią ašį kaip fizinės gyvybės ir horizontalią – kaip pažinimo, gnostinių kūnų kūrimo vieta. Gyvybė yra aukštutinė ir žemutinė, o gnosis yra išorinis ir vidinis. Centras yra gyvybės ir proto maksimalios pusiausvyros taškas, kuris reikalingas tam, kad civilizacija prilygtų homo sapiens lygmenį.

Ši sistema reikalinga dvasinio judėjimo pagrindinių principų fiksavimui, kurį nariai renkasi kaip bazinį. Yra ir išplėsti variantai, naudingi informacijos kodavimui ir klasifikavimui. Norint, kad judėjimas būtų registruotas ir teisėtas, reikia parodyti savo principus ir juos pagrįsti sigilų rašto forma. Todėl neretai matome įvairius okultinius judėjimus, kurie savo organizacijos reprezentavimui naudoja pagrindinį jos simbolį. Filognozija šiame lygmenyje tokio simbolio kol kas neturi, tačiau jau yra visų reikalingų lygmenų pagrindiniai šablonai. Kaip pavyzdį galima panaudoti paprastus sigilų variantus, kurie yra apverstas kryžius ir trikampis.

2. Silgilų pavyzdžiai

Pirmas sigilas, kuris yra į apskritimą įbrėžtas apverstas kryžius, yra gyvybės desublimacijos sigilas, kurio gnostinė dalis yra skirta žemųjų gyvenimo patirčių tyrinėjimui, išgyvenimui. Pirmu numeriu pažymėta linija yra gyvybė, o antru – apatiniojo rango gnosis, pasislinkęs į vidinę dalį, nes siekia vidinių, intravertinių patirčių, kontempliacijos. Antras sigilas yra ant smaigalio stovintis trikampis, kuris yra gnostinio gyvenimo kelio, nes išimta vertikali ašis ir visos gyvybės kryptys tyrinėjamos protiniu tyrinėjimu. Šis sigilas rodo sublimacinę kryptį, kuri atmeta žemąją, instinktyvią žmogaus dalį ir gyvena psichologijose bei jausmuose. Trečias sigilas yra desublimacinis, išaukštinantis žmogų ir individą, palinkęs į materializmą.

Norint pilnai suprasti, kas pažymėta sigiluose su trikampiais, reikia pažiūrėti į šabloną, kur apatiniai kampai yra 1-5 ir 2-5, žymintys fizinį fasadinį kūniškumą pirmu atveju ir vidini sveikatinį kūniškumą – antru atveju. 1-4 ir 2-4 atitinkamai reiškia ekstravertinę emociją, bei vidinį jausminį protą, kurie yra aukštosios, psichologinės pakraipos ir dažnai apibrėžiami kaip meilė. Yra standartinė, oficiali interpretacija, turinti būti užregistruota ir yra individualios interpretacijos, kurios suformuluojamos skaitanti iniciacinius veikalus. Pavyzdžiui, praeinant pradinę apmokymų programą, gali duoti užduotį skaityti filosofinius traktatus ir iš jų suformuluoti sigilus savarankišku darbu. Jeigu pavyksta tiksliai, užduotis būna įvykdyta, o jeigu ne – egzaminas neišlaikomas. Pagrindinis simbolis gali būti viešas, tačiau dažnai jis yra tik fasadinis, o slaptoji doktrina – nevieša.

Svarbiausias taškas yra egzistencijos centras, žymimas skaičiumi 7. Jis pasislinkęs į priekinę apatinę dalį ir yra nurodantis į išorinį pasaulį ir kūniškumą, kurie žmogaus gyvenime svarbiausi poreikių, reikalavimų ir būtinybių centrai. Žmogus, gyvenantis šiame centre, yra normalus, sveiko proto nepraradęs žmogus, kuris renkasi geriausią ir saugiausią variantą, kur gyvenimas klesti geriausiai, o visi kiti poslinkiai yra deformacijos, trukdančios žmogui gyventi ir suprantamos kaip išskirtinės, eksperimentinės trajektorijos, kurios tinkamos žmogui, sieloje turinčiam specifinių sugebėjimų, suteikiančių jam galimybes gyventi kitaip negu visi. Toks unikalus variantas yra protinis, kuris pasislinkęs į 6 elementą, vadinamą gnostiniu kūnu. Jeigu žmogus turi talentą pažinti tikrovę implantuojant į jį gnostinius kūnus, jis renkasi filognozo gyvenimą ir tiria anapusinę realybę. Kitas unikalus kelias yra elementas 8, kuris rodo begalinį tikrovės fundamentą, su kuriuo žmogus susisieja tikėjimu, kurio esmė yra įsitikinimas, kad šioje būklėje žmogus pasiekia aukštesnę būseną negu gyvenime ir kad ji yra pagrindinis egzistencijos tikslas. Filognozui labiausiai tinkamas yra 6 elementas kaip gyvenimo centras, nes jis siekia holoplastinės sąmonės per žinojimą.

Filognozų manymu, tikrovės paslaptis turi būti atskleista gnostinio kūno pavidalu, laksatiniame ekrane, kurį dar reikia sukurti, nes jo nepateikta nė pirmo varianto. Sistema yra tokia: a) psichologija, b) gnostinis kūnas, c) anapusinė realybė. Gnostinio kūno tikslas – ne invazija į anapusinę realybę, bet priartėjimas prie jo iki galutinio susiliejimo, ankstesnę triadą paverčiant į a) psichologija, b) holoplastinė realybė. Sušvitusi tikrovė leidžiama tik tokiai psichikai, kuri sugeba joje gyventi, neįvedinėdama aukštutiniame pasaulyje apatinio psichologinio pasaulio ekscesų. Įvairūs dvasiniai judėjimai siekia kaip tik šio tikslo, tačiau iškreipia centrinei gyvybei labai svarbų kelią ir netinkami būti masiniu reiškiniu ir judėjimu.

Būtis šablone žymima elementu 8, esančiu anapus horizonto, kuri gali būti tapatinama su gnostiniu kūnu, su jusliniu daiktu, su jausmu, su anapusiniu asmeniu ir net kūniška ekstaze. Per visą atėnietiškos filosofijos istoriją buvo įvairių šio klausimo traktavimų. Pagrindiniai šį klausimą išryškinę tautiniai junginiai yra Vokietija, Prancūzija ir Didžioji Britanija, kuriuose susiformavo pagrindiniai filosofijos centrai. Visi kiti buvo antrarūšiai ir tik mėgdžiojo šiuos. Lietuva gerokai pavėlavo į traukinį ir tikrą filosofijos proveržį patyrė tik 19-20-21 amžiuose, kai ji buvo įveikta scientistinio sąjūdžio, tačiau nesiruošia pasiduoti ir nueiti į užmarštį. To daryti nesiruošia nė religija, kuri stovi ant dar ankstesnio žinojimo lygio laiptelio, todėl filosofijos ateitis ganėtinai tvirta.

Filognozija, gali atrodyti, susiaurina filosofiją iki epistemologijos, tačiau tai ne visai tiesa, nes filosofinė epistemologija tiria pažinimą kaip objektą, o filognozijoje pažinimas – ne objektas, bet metodas, su kuriuo pažįstamas visas pasaulis. Epistemologija yra branduolys, kurį suformulavus peržengiama prie filognozijos, kurios tyrimų objektu gali tapti bet kokia tikrovės dalis, nuo magijos iki kvantinės mechanikos. Filognozijoje siekiama aprėpti viską, nes jos tikslas – holoplastinė visuma. Ši visuma, įtraukta į sąmonę, vadinama drakono akimi, kuri yra svarbiausias žmogaus galios šaltinis šioje planetoje. Baltasis drakonas yra tas žmogus, kuris sugeba elementą 8 pervesti į elementą 6, naudodamasis visais savo sumatoriaus įrankiais, 8 → 6. Numerologiškai taip žymima baltojo drakono civilizacija, kaip gnostinio kūno singuliarinis proveržis filognozijoje. Tai tas Ray Kurzwail šuolis žinojime, kurį jis naiviai asocijuoja su dirbtinio intelekto sukūrimu, tačiau tikras proveržis įmanomas tik natūraliame prote, nesužalotame psichotronikos – transhumanistinis kiborgonizmas – tam pagrindinė kliūtis.

Taigi koks mūsų kelio pagrindinis sigilas – dar bus aišku ateityje.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s