Terminatoriaus sindromas

Šalia jau išvardintų A. Šliogerio filosofijoje ir filognozijoje minimų sindromų ateityje bus svarbus dar vienas, kuris susijęs su dirbtinės tikrovės plėtimusi transhumanizmo eroje. Tai dirbtinės gyvybės ir dirbtinių ekosistemų sindromas, kuris atsiranda pasirenkant baltojo drakono civilizaciją, gylinantis į hipostratas, vis geriau atskleidžiant gyvybės paslaptį ir drakono akyje įgyjant sugebėjimą kurti dirbtinę gyvybę. Tai gali būti biologinė dirbtinė gyvybė ir techninė, priklausomai nuo to, koks substratas naudojamas gyvybės kūrimui. Yra du kraštutiniai variantai – natūralus žmogus-gyvūnas ir techninis robotas, bei hibridinis variantas, vadinamas kibernetiniu organizmu. Kol kas šis sindromas – kurti dirbtinį pasaulį iš antrojo fundamento perspektyvos – pradinėse stadijose, tačiau vis labiau vystantis mokslui, vis geriau išsiaiškinant gyvybės klodų paslaptis, jis darysis vis galingesnis.

Šiuo metu „terminatoriai“ vystomi tobulinant kompiuterinę techniką, DI ir mechaninį kūną, kurie nepakankamo išsivystymo lygio. Tačiau laikui bėgant, problemos bus išspręstos ir turėsime tikrus dirbtinės gyvybės modelius, kurie taps sudėtine gyvenimo dalimi. Kūno mechanikos mėgdžiojamos pagal gyvūnų kūno mechaniką, o galva yra kompiuteris, kurį valdo programinė įranga, esanti dirbtinės sąmonės pirmtake. Kol kas robotų sąmonė imituojama naudojant procedūrinį procesorių, kuris vykdo diskretizuotus veiksmus arba komandas, remiantis leptoniniais virpesiais. Viename iš savo tekstų tokią sąmonę vadinau „leptonine sąmone“. Jos problema ta, kai ji veikia veiksmų pagrindu, arba yra procesinė, ir iš to kilęs pavadinimas „procesorius“. Tuo tarpu biologinė sąmonė yra plotinis sumatorius, kuris atlieka ne diskrečius veiksmus su informacijos kvantais, procedūros su kuriais išsidėsto į seką, bet integruoja informacinius morfizmus į reprezentacinius plotus, vadinamus sumatais. Protas veikia šių sumatų pagrindu, kurie informaciją įpaveikslina ir šių paveikslų pagrindu kuria veiksmų schemą. Norint, kad dirbtinė gyvybė pasiektų natūralios gyvybės lygį, mokslas turi išsiaiškinti koks klodas turi tokias savybes ir kaip jame susikuria psichikos kokybių substratas.

Dirbtinei gyvybei natūralaus gamtinio pasaulio nereikia, ji remiasi dirbtine ekosistema, kuri vis labiau plečiant dirbtinio pasaulio erdvę, išstumia natūralią gamtą ir pakeičia ją dirbtine realybe, kuriama protu. Protinis organizavimas vykdomas naudojant protines paradigmas, priklausančias nuo to, kokios vykdomos istorinės misijos, kokie lyderio keliami uždaviniai. Taip vis labiau įsigali antras fundamentas, nukreiptas prieš pirmo fundamento pasaulį, naudojant gnostinę tvarką ir gnostinį gyvybės organizavimą. Šios dvi struktūros yra paralelinės, kur visas žmogaus pasaulis yra dievo pasaulio kopija ir pamėgdžiojimas, kurio centre stovis dirbtinis superintelektas, kaip naujos tvarkos centrinė figūra, kuri kuria dirbtinius daiktus ir dirbtinę gyvybę, kurios aukščiausias pasiekimas – dirbtinę sąmonę turintis robotas.

Dirbtinio pasaulio centriniam protui tapus dievu, prasidės tikras karas su tikrovės natūralia tvarka ir natūralia gyvybe, siekiant išstumti juodojo drakono tvarką ir pakeisti ją baltojo drakono tvarka, kurioje Bruno, arba Antikristas, bus ne žmogus, bet robotas. Kodėl tai labai tikėtina, suprasti nesunku: natūralų žmogų išvystyti ar perprogramuoti – labai sunku. O dirbtiniam žmogui galima įdiegti kokius nori parametrus, kurie bus vystom iki maksimumo. Kitaip sakant, terminatorius su dirbtine sąmone bus daug kartų pranašesnis už žmogų, pradės pretenduoti į valdovo vaidmenį ir laikui bėgant taps tikru viršžmogiu. Siūlomi išsigelbėjimo variantai – nepakankami, pavyzdžiui, psichotroninių prietaisų įsidėjimas ar sąmonės sujungimas su dirbtiniu intelektu, nes tai tik prielaida natūralų žmogų padaryti centrinio dirbtinio intelekto vergu, kuris neturės laisvos valios, negalės priimti savarankiškų sprendimų ir bus tik sąmonių korio biorobotas. Dėl šios priežasties, turi būti ieškoma geresnių būdų gelbėti natūralų pasaulį ir konkuruoti dabar, kol visas procesas tik pradinėse stadijose, nes kai jis įsibėgės – jį sustabdyti bus daug sunkiau.

Nauja sąmonė bus visiškai kažkas kita, todėl jai klasikinės sątvarologijos principai bus netinkami. Tokios sąmonės sumavimas bus tik techninis ir funkcinis ir vargu ar ji sugebės pasiekti aukštą egzistencinį išsivystymą. Tai reiškia, kad ji vykdys fizines, mechanines, transporto funkcijas, darbo užduotis ir procedūrinį problemų sprendimą. Tačiau aukštosios kognityvinės funkcijos – vargu ar bus kuriamos, jeigu jos dirbtinėje sąmonėje iš viso įmanomos. Tačiau, kita vertus, galima kurti išplėstą sumavimo procesą, įdiegti į sumuojančią sąmonę kompiuterių tinklų išteklius, kurių pagrindu galima priiminėti administracinius sprendimus. O tai reiškia, kad atitinkamu būdu reikės tvarkyti visą organizacijų informaciją, primetant jai šablonų ir struktūrų tvarką, dings kūrybiškumas, sugebėjimas unikaliu būdu pamatyti tikrovę. Šiuo metu tai būdinga tik talentus turinčiai natūraliai sąmonei, kuri naujoje tvarkoje bus sunkiai pritaikoma, ir negalėdama prisiderinti – bus stumiama į užribį.

Tai reiškia, kad antro fundamento logikoje yra ne žmogaus, o savęs išaukštinimas, žmogų paliekant už nugaros ir pradedant tikrą posthumanizmo erą, kur valdovu bus ne žmogus, bet mašina. Iš dalies tai paradoksalu – antro fundamento kūrėjai yra žmonės, kurie savo protu kuria dirbtinį pasaulį, tačiau šiam pasauliui pasiekus maksimalų išsivystymo laipsnį, natūralus dievažmogis pakeičiamas dirbtiniu, kuris tampa antro fundamento demiurgu, mėgdžiojant pirmo fundamento panašią istoriją, gnosticizmo tekstuose, kur tikras tikrovės valdovas sukuria žemesnio lygio dievą, vadinamą demiurgu, kuris laiko uždaręs žemutinį eoną į kalėjimą, kuriame pavergia žmoniją ir kuria žemesnio lygio, nedievišką tvarką. Tokiu pačiu principu žmogaus-dievo demiurgu taps jo sukurtas dirbtinis intelektas, kuris perims pasaulio kontrolę ir tikrą antro fundamento valdovą nustums nuo sosto. Žinoma, tai mitologinės sąmonės archetipai, tačiau šių archetipų struktūra atitinka istorinio proceso struktūrą ir logiką.

Taigi, baltojo drakono civilizacijos sąmonė turi du pagrindinius sindromus, kurie yra hologramos sindromas ir terminatoriaus sindromas. Abu rodo natūralios tikrovės iškeitimą į dirbtinę tikrovę, kuri vis tobulėja dėl drakono akies vystymosi, atskleidžiant gylines tikrovės struktūras, vis geriau suprantant, kaip veikia natūralus pasaulis. Šių sindromu vystymas iki maksimumo rodo, kad galutinai išstumiama natūrali sąmonė, pakeičiant ją matricos užpildu ir pilnai išstumiama natūrali gyvybė, pilnai ją pakeičiant dirbtine gyvybe. Tokia istorijos kryptis mūsų netenkina, ir toks baltojo drakono civilizacijos vystymo principas – atmetamas, nes jis veda į žmonijos žūtį. Turi būti išsaugota kiek galima daugiau natūralaus žmogaus, maksimaliai patobulinant jo galimybes, o tam reikia juodojo drakono civilizacijos priemonių. Mano asmenine nuomone, vienintelė  perspektyvi vystymosi kryptis yra kosminė ekspansija, kurioje žmogus tampa kosminės erdvės valdovu ir maksimaliai išplečia savo Žemės civilizaciją. Norėdami netapti išnykusia rūšimi, turime išsaugoti kuo daugiau natūralios sąmonės, nekeisdami pasaulio vaizdo holograminiais matricos užpildais, o dirbtinės gyvybės vystymas turi būti neperšokantis žmogaus lygio, kad žmogus netaptų mašinos vergu.

Dėl šios priežasties filognozijoje nebus sprendžiamos nei psichotronikos, nei dirbtinės gyvybės problemos, vietoj to, bus užsiimama civilizacijos projektų kritika, kurios tikslas – šviesti žmonių sąmones ir aiškinti klaidingų sprendimų pasekmes. Amerikietiškas baltojo drakono civilizacijos variantas, kuris propaguojamas Holywood‘o hologramose – netinkamas kelias lietuvių tautai, nes šiame kelyje jai nėra išlikimo nepriklausoma ir savarankiška tauta, kuri pati priima sprendimus ir lemia savo likimą istorijoje. Negeresni yra ir rytų ar azijos variantai, todėl filognozijoje siūlau kurti savo, lietuvišką baltojo drakono civilizaciją, kuri nedaro klaidų ir neveda tautos klystkeliais. Tai turi suprasti filosofai ir dar geriau – filognozai, turintys metafizinio civilizacijos analizavimo sugebėjimų.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s