Adepto ištikimybė

Tai, ką rašau savo „Filognozijos pradmenų“ tomuose – neatsiejama nuo mano asmeninio gyvenimo, nes šiuo keliu einu pagal šviesos arkos statyboje sukurtą devynių vartų doktriną, kuri ne tik viešinamas tekstas, bet ir mano gyvenimas. Tekstai gimsta iš gyvenimo, o ne iš grynojo proto, todėl turiu pamėginti jį paaiškinti, kad nebūtų neaiškumų, kodėl knygas rašau būtent tokias, o ne kitokias. Gyvenimas yra individuali egzistencija, kuri skleidžiasi laisvės erdvėje, šiapus juslinio horizonto, prasidėdama gimimu ir pasibaigdama mirtimi. Šią kelionę, vadinamą mažąja, vaizduoju kaip vaivorykštę, kuri turi du variantus: metafizinio žmogaus, dalyvaujančio transcendencijos apsireiškimo ir išsiskleidimo misterijoje; ir istorinio žmogaus, kuris dalyvauja valstybės politikoje, kurios tikslas – kurti istorinį procesą, susietą su kokia nors ideologine doktrina. Gyvenimo ir egzistencijos apibrėžimas prasideda nuo šios vietos, kur turi būti suvokta, kokio tipo egzistencija esu: metafizinio žmogaus, turinčio gyventi pagal metafizinės gyvenimo vaivorykštės logiką.

Metafizinėje vaivorykštėje standartiniai 100 gyvenimo metų dalinami į tris dalis, gaunant principą 33 + 33 + 33 + 1 = 100. Pirmi 33 metai – tai reaktyvusis laikotarpis, kuris turi neišsivysčiusį protą, todėl jame daugiau reaguojama emocijomis ir jausmais, rodomas charakteris; antri 33 metai – tai racionalusis laikotarpis, kuriame jau turimas susiformavęs protas ir jo tikslas – užsiimti aktyvizmu, politika, ideologine kova, arba tyrinėjimu, savišvieta ir proto sugebėjimų išvystymu iki maksimumo; ir treti 33 metai – tai ezoterinis laikotarpis, kai į pabaigą pradeda eiti mažoji kelionė, sumuojami rezultatai, tikrovė suvokiama maksimaliu suvokimu, atveriama transcendencija, amžinybė tampa pagrindine gyvenimą įforminančia idėja.

Sudėjus į sąrašą, viskas sumuojama taip:

I. Profanas (1975 – 2008)

11 + 11 (22) + 11 (33) metai

II. Adeptas (2008 – 2041)

11 (44) + 11 (55) + 11 (66) metai

III. Begalybė (2041 – 2074)

11 (77) + 11 (88) + 11 (99)

IV. Supernova (2075)

1 (100)

Kitaip sakant, mano gyvenimas praėjo per reaktyviąją profano fazę, kuri užsibaigė 2008 metais, nuo kurių skaičiuojama racionaliosios adepto fazės pradžia. Tai parengiamasis metafizinis laikotarpis, kuris susijęs su aktyvia kūryba ir tinklaraštininko veikla internete, kurios pagrindinė tema buvo proto kontrolė, gaujinis pjudymas, aktyvizmas, žmogaus teisių propagavimas ir panašūs klausimai. Šiuo metu, 2011 m. parašyta pirma knyga „Tikrovė, protas ir laisvė“ (2020), o visas kitas turinys sudėtas į archyvą, vadinamą „Psichotronika“, turintį 7 dalis. Ši pirma adepto kūrybinio kelio dalis užsibaigia 2018 metais, kuriais perėjau prie „Filognozijos pradmenų“ projekto, kuris yra antra adepto lygio dalis, prasidedanti nuo 12 laipsnio pakopos. Trečia pakopa prasideda nuo 22 adepto laipsnio, kuri svarbi tuo, kad joje numatoma Angelų diena – šioje programoje svarbiausia, nes sieja daug konvergencijos taškų, susijusių su civilizacija, planetos istorija ir mano gyvenimu. Ši diena sutampa su bendruoju 58 metafizinės vaivorykštės laipsniu ir 25 adepto laipsniu. Tačiau metafizinio gyvenimo pagrindinė logika vadinama 9 vartų doktrina (9VD), kuri sudaro filognozijos kelio pagrindą ir gyvenimui suteikia loginį principą. Kas tai yra jau ne kartą buvo aiškinta, bet tik egzoteriniu lygiu, tačiau kadangi šis tomas skirtas šiai temai (9VD), paaiškinimas turi būti daug gilesnis, metafizinis. Kad būtų paprasčiau orientuotis, panaudosiu schemą, kurioje sątvaro struktūroje parodoma, kas turima omenyje kalbant apie devynis vartus. Iš tikro tai tam tikri principai, kurie asocijuojami su mažąją, didžiąja sieva arba jų junginiu.

Kiekvieną iš vartų paaiškinsiu atskirai, pateikdamas trumpą santrauką.

1. Nesekimo vartų taisyklė yra „Sekam tik begalybe!“, kuri reiškia, kad pažinimas ir žinojimas nelaikomas galutine stotele, o tikras tikslas yra transcendencija. Pasaulio objektų arba daiktų sustabinimas, garbinimas nepriimamas 9VD, ir visada raginama ribotą, baigtinę, netobulą realybę peržengti, siekiant tobulumo.

2. Individualumo vartų taisyklė yra „Begalybė kiekvienas matuoja pats!“, kitaip sakant, nėra jokio universalaus santykio su transcendencija, nes žmonės skirtingi ir jie begalybę atveria savo individualioje egzistencijoje ir laisvėje. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus yra savo atveriamo daiktiško ir metafizinio pasaulio matas, kuris neturi laikytis jokio universalaus šablono ir neturi siekti savo perspektyvą primesti kitiems.

3. Bendravimo vartų taisyklė yra dialektinės pusiausvyros taisyklė, kuri reiškia, kad ji propaguoja aukso vidurį tarp tarnavimo ir viešpatavimo. Tai taisyklė, kuri MS susijusi su drakono akimi, teorine sinteze arba teorija, kurioje įvyksta susitikimas su transcendencija, per jos įstatymą į sietuvą ir racionalizaciją. Viešpatavimas būdingas magijai ir mokslui, tarnavimas – mitologijai ir herojinei religijai, o bendravimas – filosofijai.

4. Karo vartų taisyklė reiškia, kad šis, natūralus pasaulis nelaikomas orientyru, nes siekiama natūralią tvarką pakeisti dirbtine technosfera, kuri privaloma baltojo drakono civilizacijai. Karas tai perkūrimas, perdarymas, savo valios primetimas ir nyčizmas. Ši taisyklė susijusi su vis giliau atveriamomis hipostratomis ir vis didesne manipuliavimo jomis galia.

5. Transcendencijos vartų taisyklė rodo perėjimą prie DS poliaus, kuris yra begalybės atvėrimo vieta, suvokiant, kad šiame pasaulyje begalybės atverti neįmanoma ir jis turi būti transcenduojamas anapus: anapus istorijos, gyvenimo ir regimos tikrovės. Tai judesys, rodantis transcendencijos siekį, ilgesį ir atvėrimo arba apreiškimo troškimą, kuris įprotintų daug daugiau, negu gali parodyti akys.

6. Kelio davimo vartai yra riboto, fenomeninio pasaulio patrukimas iš kelio ir begalybės įleidimas į savo sąmonę, pamatinio įstatymo forma. Iš pradžių duodamas kelias įsileidžiant transcendenciją natūraliu būdu, o paskui daromas papildomas judesys, kurio tikslas – metafizinis įsigylinimas, turintis parodyti paprastai nepasiekiamus transcendencijos klodus.

7. Ištikimybės vartai reikalauja likti ištikimu 9VD doktrinai, nenusisukti nuo begalybės sugrįžtant į saiku apribotą būseną ir atsisakant metafizinės kelionės. Begalybę atverti gali būti ne taip paprasta, nes tai nepasiekiama įprastinių gebėjimų žmogui. Tad šis kelias – tik išrinktiesiems, kurie turi galimybes ir norą mesti iššūkį ribojimo prievartai, nusprendžia sukurti begalinės sąmonės būseną, maksimaliai atveriant drakono akį.

8. Įšventinimo vartai yra pasiruošimas paskutinei metafizinio gyvenimo fazei, kuri yra pasirengimas susitikti su begalybe tikru susitikimu, kuris yra ne kognityvinis, bet metafizinis. Šiame etape prasideda didžiosios kelionės logika, kurioje žmogus įgauna visas priemones, reikalingas pasiruošti didžiajai kelionei, į transcendencijos gelmę. Tai vadinama išsiolinimu ir tapimu begaline dvasia, kuri kaip juodoji liepsna išsivaduoja iš gyvūninių apribojimų bei suvaržymų.

9. Begalybės vartai – paskutiniai praeinami vartai, kurie susiję su žmogaus dematerializacija ir pakilimu į aukštesnį egzistencinį būvį, tampant laisva dvasia. Tai yra supernova, arba stella supernova, kuri yra naujos išsivadavusios egzistencijos gimimas, praėjus pradines vystymosi stadijas ir pakilus į „dangaus karalystę“.

Ši struktūra turi 100 standartinių rangų, kur kiekvienas rangas prilyginamas vieniems standartiniams metams. Tačiau tai nereiškia, kad dvasinė kelionė būtinai turi būti tiesiogiai susijusi su biografine chronologija. Biografiją su dvasiniu keliu galima sieti, o galima ir nesieti arba sieti neprivalomuoju būdu. Taip yra vien dėl to, kad iki 100 metų išgyvena vienetai, tad įšventinimo ir begalybės vartai gali būti pasiekti nebūtinai šiame amžiuje – tai bet koks amžius, kuriame užsibaigia gyvenimas. Tačiau keliaujant mažąją kelionę pagal 9VD, orientacijai naudojama profano, adepto ir begalybės rangų lentelė, kurioje žmogus siekia laikytis taisyklių, kurios turi palengvinti susitikimą su begalybe ir nesupainioti jos su jokia begalybės beždžione. Kitaip sakant, tikra begalybė tampa suvokiama tik išsiolinus, o gyvenant gyvenimą mažojoje sąmonėje, arba žiūrone, tai neįmanoma. Kita vertus, jeigu įšventinimas ir supernova atveriama gyvenimo metu, mažojoje kelionėje, tai būna civilizacijos lygio proveržis, kuris duodamas tik genijui arba įsikūnijusiai Dievo dvasiai.

Ir pabaigai – šiek tiek numerologijos. Yra du 9VD kodavimo principai:

1) Trijų pakopų

1 + 8 + 6 = 15 = 6 (nesekimo, įšventinimo, kelio davimo)

3 + 4 + 7 = 14 = 5 (bendravimo, technikos, ištikimybės)

2 + 9 + 5 = 16 = 7 (individualumo, begalybės, transcendencijos)

6 + 5 + 7 = 18 = 9VD

2) Rombo

3 + 7 + 8 + 9 = 27 = 9VD (bendravimas, ištikimybė, įšventinimas, begalybė)

Ir pabaigai, pagrindinis 9VD loginis dėmuo yra bendrojo 58 laipsnio numerologines reikšmės suvokimas, kuri yra 13 = 4. (žr. schemą) ir adepto 25 laipsnio numerologijos, kuri yra 25 = 7. (žr. schemą)

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s